Chương Trình ĐỊnh Cư Canada RNIP|Thủ Tục Điều Kiện A-Z

Chương trình định cư Canada RNIP là một chương trình hướng tới hội đồng. Nhằm mục tiêu phân phối thường trú cho những người lao động quốc tế có kinh nghiệm tay nghề cao muốn thao tác và sinh sống tại một trong 11 hội đồng tham gia .

Để đủ điều kiện cho chương trình định cư RNIP Canada(Rural Northern Immigration Pilot), bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được nêu dưới đây. Tham gia RNIP định cư Canada, bạn phải có kế hoạch sống trong cộng đồng.

 

Bạn đang xem : chương trình định cư Canada RNIP (Rural Northern Immigration Pilot), chương trình định cư RNIP, RNIP định cư Canada, định cư Canada RNIP

1.Chương trình định cư Canada RNIP – Kinh nghiệm làm việc

Lưu ý : Nếu bạn tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục sau trung học công lập của Canada trong hội đồng, bạn hoàn toàn có thể được miễn nhu yếu về kinh nghiệm tay nghề thao tác dưới đây .

 • Trong vòng ba năm qua, bạn đã tích góp được tối thiểu một năm kinh nghiệm tay nghề thao tác liên tục, toàn thời hạn ( hoặc bán thời hạn tương tự ) ở bất kể nghề nào trong Phân loại nghề nghiệp vương quốc ( NOC ) ;
 • Bạn đã triển khai những hành vi trong tuyên bố chính của NOC ;
 • Bạn đã thực thi 1 số ít đáng kể những trách nhiệm chính của NOC, gồm có toàn bộ những trách nhiệm thiết yếu ;
 • Kinh nghiệm thao tác của bạn phải là từ việc làm được trả lương ( việc làm tình nguyện hoặc thực tập không lương không được tính ) ;
 • Bạn đã thao tác ở quốc tế hoặc ở Canada ( miễn là bạn được phép hợp pháp để thao tác ở Canada với tư cách là dân cư trong thời điểm tạm thời ) .

Tự kinh doanh thương mại sẽ không được tính vào kinh nghiệm tay nghề thao tác đủ điều kiện kèm theo .
Kinh nghiệm thao tác có được trong thời hạn học được phép, miễn là số giờ thao tác không vượt quá những gì được được cho phép .

Lưu ý : Kinh nghiệm thao tác toàn thời hạn có nghĩa là thao tác tối thiểu 30 giờ được trả lương mỗi tuần. Bạn hoàn toàn có thể tính việc làm bán thời hạn vào nhu yếu kinh nghiệm tay nghề thao tác miễn là bạn đã đạt được lượng kinh nghiệm tay nghề tương tự với người đã thao tác toàn thời hạn tối thiểu một năm ( 1560 giờ ) .
chương trình định cư RNIP

2.Lời mời việc làm cho chương trình định cư RNIP:

Bạn phải có một lời mời thao tác đó là :

 • Từ một nhà tuyển dụng thực thi việc làm kinh doanh thương mại trong hội đồng ,
 • Toàn thời hạn và không theo mùa ,
 • Trong một khoảng chừng thời hạn không xác lập ( không có ngày kết thúc ) ,
 • Ở cùng Lever kỹ năng và kiến thức, cao hơn 1 cấp hoặc thấp hơn 1 cấp so với NOC vận dụng cho kinh nghiệm tay nghề thao tác của bạn .

Lưu ý : Nếu kinh nghiệm tay nghề của bạn ở Lever kiến thức và kỹ năng NOC D, thì việc làm bạn đang được mời phải có cùng nghề nghiệp .

Bạn phải chứng tỏ rằng bạn phân phối những nhu yếu tuyển dụng của việc làm mà bạn được đề xuất. Những điều này hoàn toàn có thể gồm có giáo dục, giảng dạy hoặc những bằng cấp khác trong diễn đạt của NOC. Đối với những ngành nghề được lao lý, bạn không cần phải phân phối những nhu yếu cấp phép của Canada .
Mặc dù không cần nhìn nhận và cấp giấy phép so với Thí điểm Nhập cư ở Nông thôn và Miền Bắc, bạn nên quan tâm những yếu tố này khi xem xét nhập cư vào Canada .

Các ngành nghề được điều chỉnh khi tham gia chương trình định cư RNIP  

Hai mươi Tỷ Lệ người dân tại Canada thao tác trong những việc làm được pháp luật để bảo vệ sức khỏe thể chất và sự bảo đảm an toàn của người dân Canada .

Các cơ quan quản trị cấp tỉnh và vùng chủ quyền lãnh thổ có nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Thiết lập những nhu yếu nguồn vào cho những nghề nghiệp riêng không liên quan gì đến nhau ;
 • Công nhận những chứng từ, giảng dạy và kinh nghiệm tay nghề trước đây ; và
 • Cấp giấy phép bắt buộc để hành nghề .

Quá trình nhìn nhận giữa những tỉnh và vùng chủ quyền lãnh thổ có sự khác nhau và giữa những ngành nghề. Việc công nhận bằng cấp và cấp giấy phép nói chung chỉ hoàn toàn có thể được triển khai ở Canada. Bạn hoàn toàn có thể được nhu yếu :

 • Bằng cấp về trình độ
 • Bằng chứng kiểm tra ngôn từ ( hoàn toàn có thể khác với kỳ thi thiết yếu để nhập cư )
 • Đạt bài kiểm tra kỹ thuật ( với lệ phí kèm theo )
 • Làm việc làm có giám sát

Nghề nghiệp không theo quy định của RNIP định cư Canada 

Đối với những ngành nghề không theo lao lý, không có nhu yếu đặt ra và không có nhu yếu pháp lý để được cấp giấy phép. Nhà tuyển dụng sẽ đặt ra những tiêu chuẩn và hoàn toàn có thể nhu yếu ĐK với một hiệp hội nghề nghiệp .

Đánh giá trình độ

Đánh giá bằng cấp là lời khuyên về phương pháp bằng cấp của một vương quốc khác so với bằng cấp của Canada. Đánh giá không bảo vệ rằng :

 • Cơ quan quản trị sẽ cấp cho bạn giấy phép hành nghề
 • tin tức đăng nhập của bạn sẽ được đồng ý bởi nhà tuyển dụng Canada

Tuy nhiên, việc nhìn nhận bằng cấp của bạn sẽ giúp bạn hiểu mạng lưới hệ thống giáo dục của Canada và giúp bạn tìm kiếm việc làm .

Nếu bạn là sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp với bằng cấp, văn bằng, chứng từ hoặc chứng từ thương mại hoặc học nghề từ một cơ sở giáo dục sau trung học công lập của Canada nằm trong hội đồng, bạn được miễn nhu yếu về kinh nghiệm tay nghề thao tác .

Để đủ điều kiện kèm theo cho sự miễn trừ này, bạn phải tốt nghiệp với

Chứng chỉ từ một chương trình sau trung học lê dài hơn 2 năm và bạn

 

 • Đang học như một sinh viên toàn thời hạn trong suốt hơn 2 năm
 • Đã nhận được chứng từ trong vòng 18 tháng trước khi bạn nộp đơn xin thường trú
 • Đã ở trong hội đồng tối thiểu 16 tháng trong 24 tháng qua dành cho việc học tập để có được chứng từ của bạn

hoặc

 • Bằng thạc sĩ trở lên
 • Đang học như một sinh viên toàn thời hạn trong suốt thời hạn bạn lấy bằng
 • Lấy bằng của bạn trong vòng 18 tháng trước khi nộp đơn
 • Đã ở trong hội đồng trong suốt thời hạn điều tra và nghiên cứu của bạn
 • Bạn không hề ĐK với tư cách là sinh viên quốc tế nếu thông tin của bạn đến từ một chương trình trong đó :
 • Học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp chiếm hơn 50% chương trình
 • Học từ xa chiếm hơn 50% chương trình
 • Một học bổng hoặc nghiên cứu sinh được trao nhu yếu bạn phải trở lại nước để vận dụng những gì bạn đã học .

chương trình định cư canada RNIP

3.Điều kiện học vấn khi tham gia RNIP định cư Canada:

Để ĐK chương trình định cư Rural Canada, bạn phải phân phối những nhu yếu về trình độ học vấn dưới đây :

 • Bạn phải có bằng tốt nghiệp trung học, chứng từ sau trung học hoặc bằng cấp có giá trị và bằng cấp tương tự của Canada .
 • Nếu bạn chưa triển khai xong chương trình học của mình ở Canada, bạn sẽ cần Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục đào tạo ( ECA ) để chứng tỏ rằng việc học của bạn ngang bằng với chứng từ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cấp trung học hoặc sau trung học của Canada .
 • Báo cáo ECA của bạn phải dưới năm năm vào ngày chúng tôi nhận được đơn ĐK của bạn .

Yêu cầu ngôn ngữ của chương trình định cư Canada RNIP

Bạn phải cung ứng những nhu yếu ngôn từ tối thiểu trong Điểm chuẩn ngôn từ của Canada ( CLB ) hoặc Niveaux de Năng lực ngôn từ canadiens ( NCLC ) .
Yêu cầu ngôn từ tối thiểu cho mỗi hạng mục NOC là :
NOC 0 và A : CLB / NCLC 6
NOC B : CLB / NCLC 5
NOC C và D : CLB / NCLC 4

Yêu cầu kinh phí cần thiết của chương trình định cư RNIP  

nhà nước Canada không tương hỗ kinh tế tài chính cho những người nhập cư mới. Bạn phải chứng tỏ rằng bạn có đủ tiền không bị cản trở bởi những khoản nợ hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm để tương hỗ bản thân và những thành viên trong mái ấm gia đình sau khi bạn đến Canada .

Bạn phải nộp vật chứng cùng với đơn ĐK của mình để chứng tỏ rằng bạn có đủ tiền để nuôi bản thân và mái ấm gia đình sau khi bạn đến Canada. Ví dụ về những tài liệu bạn hoàn toàn có thể gửi là :

 • Bảng sao kê ngân hàng nhà nước hiện tại hoặc thư xác nhận
 • Bằng chứng về số dư tiết kiệm chi phí của bạn
 • Sao kê tiền gửi

Bạn không hề vay số tiền này từ người khác. Bạn phải có năng lực sử dụng số tiền này để trả ngân sách hoạt động và sinh hoạt cho mái ấm gia đình ( ngay cả khi họ không đi cùng bạn ) .

Số tiền bạn cần để tương hỗ mái ấm gia đình của bạn được pháp luật theo quy mô mái ấm gia đình của bạn và dựa trên 50 % tổng số thu nhập thấp của khu vực nông thôn. Chúng tôi update những số tiền này hàng năm trên website IRCC .

Chúng tôi đặc biệt quan trọng khuyên bạn nên điều tra và nghiên cứu ngân sách hoạt động và sinh hoạt tại khu vực của Canada nơi bạn định sinh sống. Mang theo càng nhiều tiền càng tốt để giúp việc xây dựng của bạn ở Canada thuận tiện hơn .
rnip định cư canada

Yêu cầu về sinh trắc học (dấu vân tay và ảnh)

Bạn và những thành viên trong mái ấm gia đình của bạn hoàn toàn có thể cần phải đến trực tiếp để lấy dấu vân tay và ảnh ( thông tin sinh trắc học ) của họ tại một điểm dịch vụ tích lũy sinh trắc học. Công dân Canada và thường trú nhân hiện tại của Canada được miễn phân phối sinh trắc học .

?Có thể bạn quan tâm :

Định cư các nước

 • Định Cư Uy Tín VICTORY

  tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canadamà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong

  tư vấn định cư Mỹ ,

  định cư Châu âu, định cư Úc

  tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng cácmà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong

 • Địa Chỉ : LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh .
 • hotline : 090.720.8879
 • Website : www.dinhcucacnuoc.com