Nguồn kinh phí hỗ trợ khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách

Về yếu tố này, Bộ Y tế vấn đáp cử tri tỉnh Phú Yên như sau :
Bộ Y tế là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng nhà nước ban hành Quyết định số 139 / 2002 / QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và Quyết định số 14/2012 / QĐ-TTg ngày 1/3/2012 về việc khám chữa bệnh cho người nghèo. Sau khi có quan điểm của 1 số ít những địa phương, đơn vị chức năng, Bộ Y tế đã liên tục nghiên cứu và điều tra, chủ trì thiết kế xây dựng và trình Thủ tướng nhà nước xem xét sửa đổi Quyết định số 139 / 2002 / QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và Quyết định số 14/2012 / QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng nhà nước .

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Do đó, từ ngày 1/1/2017 ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Vì vậy, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất dừng sửa đổi, bổ sung Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg. Như vậy, Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo sẽ không thể duy trì là Quỹ tài chính nhà nước, mà hướng tới sẽ do các tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là loại hình Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là loại hình Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, nhằm hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lại cho đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, đối  tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn và hỗ trợ phần chi phí mà Quỹ Bảo hiểm y tế không thanh toán.

Từ những nguyên do nêu trên, để bảo vệ thực thi chủ trương phúc lợi xã hội của địa phương, Bộ Y tế ý kiến đề nghị Ủy Ban Nhân Dân tỉnh trình HĐND tỉnh phát hành chủ trương tương hỗ khám, chữa bệnh so với 1 số ít đối tượng người dùng theo thẩm quyền ( theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163 / năm nay / NĐ-CP ngày 21/12/2016 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành Luật giá thành nhà nước ). Mức tương hỗ do tỉnh xem xét, quyết định hành động trên cơ sở năng lực cân đối ngân sách của tỉnh. Nguồn kinh phí đầu tư triển khai chính sách tương hỗ do ngân sách tỉnh tự bảo vệ .

Chinhphu.vn