Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Quy định pháp lý về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 46 Luật …

HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Câu hỏi của bạn về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp:

     Quy định pháp luật về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

Câu trả lời của Luật sư về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp:

Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp như sau :

1. Căn cứ pháp lý về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

2. Nội dung tư vấn về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

2.1. Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Mục tiêu hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 46 Luật Giáo dục nghề nghiệp, theo đó :

 • Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hướng tân tiến, tiếp cận nền giáo dục nghề nghiệp tiên tiến và phát triển trong khu vực và trên quốc tế .
 • Tạo điều kiện kèm theo để cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng trưởng vững chắc, đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao, ship hàng sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia .

2.2. Các hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Điều 47 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về những hình thức hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, gồm có :

 • Liên kết đào tạo và giảng dạy .
 • Thành lập văn phòng đại diện thay mặt của cơ sở giáo dục nghề nghiệp quốc tế tại Nước Ta .
 • Hợp tác điều tra và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến và tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo chiến lược khoa học .
 • Bồi dưỡng, trao đổi nhà giáo, cán bộ quản trị giáo dục nghề nghiệp và người học .
 • Trao đổi thông tin Giao hàng hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo ; đáp ứng chương trình giảng dạy ; trao đổi những ấn phẩm, tài liệu và tác dụng hoạt động giải trí giảng dạy .
 • Tham gia những tổ chức triển khai giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế .
 • Mở văn phòng đại diện thay mặt cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nước Ta ở quốc tế .
 • Các hình thức hợp tác khác theo quy định của pháp lý .

2.3. Liên kết đào tạo với nước ngoài trong hoạt động hợp tác quốc tế

Liên kết huấn luyện và đào tạo với quốc tế là việc kiến thiết xây dựng và thực thi chương trình hợp tác huấn luyện và đào tạo giữa cơ sở hoạt động giải trí giáo dục nghề nghiệp của Nước Ta với cơ sở giáo dục, giảng dạy quốc tế nhưng không hình thành pháp nhân mới nhằm mục đích thực thi chương trình giảng dạy để cấp văn bằng, chứng từ giảng dạy nghề nghiệp .
Chương trình giảng dạy sử dụng trong link giảng dạy với quốc tế là chương trình huấn luyện và đào tạo của quốc tế hoặc chương trình do hai bên cùng thiết kế xây dựng. Chương trình giảng dạy được thực thi hàng loạt tại Nước Ta hoặc một phần tại Nước Ta và một phần tại quốc tế. Người đứng đầu cơ sở hoạt động giải trí giáo dục nghề nghiệp phê duyệt chương trình giảng dạy sử dụng trong link giảng dạy với quốc tế .

     Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp liên kết đào tạo với nước ngoài phải có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo và phải bảo đảm điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, nội dung đào tạo. Cơ sở giáo dục, đào tạo nước ngoài thực hiện liên kết với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong nước phải có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do cơ quan kiểm định chất lượng nước ngoài cấp hoặc được công nhận theo quy định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương.

2.4. Chính sách phát triển hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ vào Điều 50 Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định thì chủ trương tăng trưởng hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp được triển khai như sau :

 • Nhà nước lan rộng ra, tăng trưởng hợp tác quốc tế trong nghành nghề dịch vụ giáo dục nghề nghiệp theo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ vương quốc và những bên cùng có lợi .
 • Tổ chức, cá thể quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế, người Nước Ta định cư ở quốc tế được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện kèm theo để tham gia giảng dạy, điều tra và nghiên cứu, góp vốn đầu tư, hỗ trợ vốn, hợp tác, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến về giáo dục nghề nghiệp ở Nước Ta ; được bảo lãnh những quyền, quyền lợi hợp pháp theo pháp lý Nước Ta và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài viết :

     Để được tư vấn chi tiết về hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn .

vote