Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy định mới về bồi thường tái định cư khi tịch thu đất

Thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng; thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất… là những điểm mới nổi bật nêu trong Luật Đất đai sửa đổi quy định về thu hồi đất, hỗ trợ, bồi thường tái định cư.

Trước hết, về tịch thu đất, Bộ TNMT cho biết : Luật Đất đai sửa đổi đã quy định đơn cử về 4 trường hợp Nhà nước tịch thu đất gồm : Thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tịch thu đất để tăng trưởng KTXH vì quyền lợi vương quốc, công cộng ; tịch thu đất do vi phạm pháp lý về đất đai ; tịch thu đất do chấm hết sử dụng đất theo pháp lý, tự nguyện và do có rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa tính mạng con người con người.

Đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã quy định theo hướng thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo đó, ngoài những dự án Bất Động Sản đã được Quốc hội quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư, dự án Bất Động Sản được Thủ tướng nhà nước đồng ý chấp thuận, quyết định hành động góp vốn đầu tư, những trường hợp còn lại phải có xem xét về sự thiết yếu phải tịch thu đất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đối với những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước tịch thu đất mà tương thích với quy hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư trong nước được nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức triển khai kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể để có đất thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư như quy định lúc bấy giờ.

Nhà đầu tư được chậm sử dụng đất 24 tháng

Về quy định xử lý đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, Bộ TNMT cho hay: Luật mới đã bổ sung quy định về việc chủ đầu tư được tiếp tục chậm sử dụng đất thêm 24 tháng và trong thời gian này chủ đầu tư phải nộp thêm một khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Sau 24 tháng được chậm tiến độ, nếu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất và không bồi thường.

Về quy định giải quyết và xử lý so với những dự án Bất Động Sản đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, giải pháp vận dụng thuế lũy tiến, Bộ TNMT cho biết : Vấn đề này cũng đã được xem xét trong quy trình đàm đạo. Tuy nhiên, đây là yếu tố không thuộc khoanh vùng phạm vi của Luật Đất đai mà phải quy định trong pháp lý về thuế cho tương thích với đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của Luật.

Người dân tham gia xây dựng phương án bồi thường

Bên cạnh đó, Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đã quy định về các trường hợp Nhà nước trưng dụng đất, thẩm quyền, thời hạn, hiệu lực, hình thức của việc trưng dụng đất. Đồng thời, sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất để cải cách hành chính khi thực hiện các dự án theo hướng UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Luật cũng quy định đơn cử trình tự, thủ tục tịch thu đất vì mục tiêu quốc phòng, bảo mật an ninh ; tăng trưởng KTXH vì quyền lợi vương quốc, công cộng ; nguyên tắc, điều kiện kèm theo, trình tự, thủ tục triển khai cưỡng chế triển khai quyết định hành động kiểm đếm bắt buộc và thực thi cưỡng chế quyết định hành động tịch thu đất nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho những địa phương tiến hành thực thi thống nhất. Đối với trình tự tịch thu đất, Luật đã quy định theo hướng tăng cường hơn sự tham gia trực tiếp của nhân dân trong việc đo đạc, kiểm đếm đất đai, gia tài gắn liền với đất và thiết kế xây dựng giải pháp bồi thường, tương hỗ và tái định cư ; nghĩa vụ và trách nhiệm đối thoại và báo cáo giải trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người dân chưa có quan điểm đồng thuận.

Tái định cư trước khi thu hồi đất

Về yếu tố bồi thường, tương hỗ, tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất, Luật Đất đai sửa đổi đã quy định khá chi tiết cụ thể và bổ trợ những quy định rất quan trọng như : Quy định giá đất bồi thường không vận dụng theo bảng giá đất mà vận dụng giá đất đơn cử do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh quyết định hành động tại thời gian quyết định hành động tịch thu đất ; quy định đơn cử điều kiện kèm theo được bồi thường về đất, bồi thường ngân sách góp vốn đầu tư vào đất còn lại, bồi thường gia tài gắn liền với đất ; bồi thường khi tịch thu so với từng loại đất và từng đối tượng người tiêu dùng đơn cử. Đặc biệt, nhu yếu bảo vệ sinh kế cho người có đất tịch thu đã được quy định đơn cử, rõ ràng, không thiếu hơn trong Luật sửa đổi trải qua quy định về những khoản tương hỗ khi Nhà nước tịch thu đất như : Hỗ trợ không thay đổi đời sống và sản xuất ; tương hỗ giảng dạy, quy đổi nghề và tạo việc làm ; tương hỗ tái định cư so với trường hợp tịch thu đất ở mà phải chuyển dời chỗ ở và một số ít khoản tương hỗ khác.

Luật giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái cư.

Đồng thời, quy định khi tịch thu đất mà phải sắp xếp tái định cư thì Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh, cấp huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm tổ chức triển khai lập và tổ chức triển khai thực thi dự án Bất Động Sản tái định cư trước khi tịch thu đất. Khu tái định cư tập trung chuyên sâu phải thiết kế xây dựng hạ tầng đồng điệu bảo vệ tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế xây dựng ; tương thích với điều kiện kèm theo, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. Việc tịch thu đất ở chỉ được thực thi sau khi triển khai xong thiết kế xây dựng nhà ở hoặc hạ tầng của khu tái định cư. Ngoài ra, Luật bổ trợ quy định giải quyết và xử lý so với trường hợp chậm chi trả bồi thường do lỗi của cơ quan Nhà nước và do lỗi của người có đất tịch thu gây ra để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan Nhà nước trong thực thi công vụ cũng như tăng cường ý thức chấp hành pháp lý của nhân dân. Luật cũng quy định đơn cử hơn về quyền tham gia của người dân trong quy trình lập và thực thi giải pháp bồi thường, tương hỗ tái định cư ; thẩm quyền.

Nguồn: www.chinhphu.vn