Người dân cả nước được thanh toán online thuế, lệ phí trước bạ nhà đất từ tháng 6

Sau thời gian thí điểm tại 4 tỉnh, việc cung cấp trực tuyến dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được mở rộng toàn quốc trong tháng 6/2021.

Hoàn thành tích hợp dịch vụ lên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia trước 31/5Thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong thực thi thủ tục hành chính về đất đai cho hộ mái ấm gia đình, cá thể là 1 trong 4 dịch vụ được Văn phòng nhà nước công bố cung ứng trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia từ ngày 30/12/2020 .

Tại Nghị quyết 01 ngày 1/1/2021 về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, một trong những chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được Chính phủ xác định cần đạt được là 50% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

nhà nước cũng nhu yếu những bộ, ngành, địa phương tăng tỷ suất phân phối dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý thêm 20 % so với năm 2020 .Tiếp đó, trong Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm tích hợp, phân phối trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công quốc gia năm 2021 được Thủ tướng nhà nước ra Quyết định 406 phê duyệt ngày 22/3, giao dịch thanh toán nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong thực thi thủ tục hành chính về đất đai là 1 trong 44 dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo nhìn nhận Chỉ số tăng trưởng nhà nước điện tử của Liên hợp quốc .Cụ thể, với dịch vụ này, Thủ tướng nhà nước đã giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ TN&MT, Văn phòng nhà nước tái cấu trúc quá trình, triển khai xong mạng lưới hệ thống để tích hợp, san sẻ thông tin, tài liệu thuế, lệ phí trước bạ về đất đai ; đồng thời hướng dẫn những cơ quan thuế tiến hành. Bộ TN&MT hướng dẫn việc san sẻ thông tin, tài liệu giữa những cơ quan quản trị đất đai và cơ quan thuế để triển khai thanh toán giao dịch nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính về đất đai .Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực TW chủ trì, phối hợp với Văn phòng nhà nước, Bộ Tài chính và TN&MT tích hợp, cung ứng dịch vụ giao dịch thanh toán trực tuyến nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong triển khai thủ tục hành chính về đất đai giữa mạng lưới hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng Dịch Vụ Thương Mại công quốc gia ; tổ chức triển khai tiến hành tại địa phương .Theo kế hoạch, việc lan rộng ra toàn nước dịch vụ thanh toán giao dịch nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong triển khai thủ tục hành chính về đất đai so với hộ mái ấm gia đình, cá thể theo phương pháp phân phối trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia phải được hoàn thành xong trong tháng 6/2021 ; và tiến hành so với doanh nghiệp trong quý III / 2021 .

Người dân cả nước được thanh toán online thuế, lệ phí trước bạ nhà đất từ tháng 6
Cổng Dịch vụ công Quốc gia hiện đã tích hợp, cung cấp trên 2.800 dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

 

tin tức từ Văn phòng nhà nước cho hay, để tiến hành thực thi Nghị quyết 01 ngày 1/1/2021 và Quyết định 406 ngày 22/3/2021, trên cơ sở tác dụng tiến hành thử nghiệm tại những tỉnh Tỉnh Bình Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tây Ninh, cơ quan này đã phối hợp với 2 bộ : Tài chính, TN&MT triển khai xong tài liệu hướng dẫn liên kết, tích hợp phân phối dịch vụ thanh toán giao dịch trực tuyến nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong triển khai thủ tục hành chính về đất đai cho hộ mái ấm gia đình, cá thể trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia .Văn phòng nhà nước cũng vừa ý kiến đề nghị Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố địa thế căn cứ vào tài liệu hướng dẫn nêu trên phối hợp với Văn phòng nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ TN&MT để tích hợp dịch vụ thanh toán giao dịch trực tuyến nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong triển khai thủ tục hành chính về đất đai cho hộ mái ấm gia đình, cá thể trên Cổng Thương Mại Dịch Vụ công Quốc gia. Việc này cần hoàn thành xong trước ngày 30/5/2021 để khởi đầu cung ứng dịch vụ trực tuyến ngay trong tháng 6/2021 theo đúng chỉ huy của Thủ tướng nhà nước .Tiết kiệm tối thiểu 1 ngày công với 4 lần đi lại cho người dânTheo Văn phòng nhà nước, với việc dịch vụ thanh toán giao dịch nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong thực thi thủ tục hành chính về đất đai cho hộ mái ấm gia đình, cá thể được cung ứng trực tuyến trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia, người dân chỉ cần ngồi tại nhà là hoàn toàn có thể triển khai được tổng thể những bước để nộp thuế, lệ phí trước bạ trong triển khai thủ tục hành chính về đất đai, gồm : nhận thông tin thuế, nộp thuế, nộp lại chứng từ cho cơ quan đất đai liên tục đánh giá và thẩm định, cấp sổ đỏ chính chủ .

Cụ thể, sau khi có thông báo thuế của cơ quan nhà nước, người dân sẽ nhận được email hoặc tin nhắn từ Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống một cửa điện tử để thực hiện thanh toán trực tuyến. Sau khi thanh toán trực tuyến, chứng từ có ký số của ngân hàng hoặc trung gian thanh toán sẽ được chuyển đến hệ thống một cửa điện tử, làm cơ sở để cán bộ một cửa  và cán bộ đất đai tiếp tục thẩm định, cấp sổ đỏ cho người dân.

Việc thực thi trực tuyến dịch vụ thanh toán giao dịch nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong triển khai thủ tục hành chính về đất đai được ước tính sẽ giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí được tối thiểu 1 ngày công với 4 lần đi lại. Thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, với trung bình mỗi năm có hơn 4 triệu trường hợp triển khai, nếu chỉ 50 % trong số này triển khai thanh toán giao dịch trực tuyến, cũng đã giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí được tối thiểu 682 tỷ đồng / năm .

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được đưa vào hoạt động tại địa chỉ dichvucong.gov.vn từ ngày 9/12/2019, là đầu mối kết nối các Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Tính từ ngày khai trương cho ngày 22/3/2021, đã tích hợp, cung cấp 2.804 dịch vụ công trực tuyến; có trên 122 triệu lượt truy cập, trên 491.000 tài khoản đăng ký; hơn 44,7 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 995.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 55.000 cuộc gọi và hơn 10,7 nghìn phản ánh, kiến nghị; trên 22.000 giao dịch thanh toán thành công trên Cổng với tổng số tiền trên 29 tỉ đồng.

Vân AnhThủ tướng chỉ đạo 55 dịch vụ công cần sớm cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tướng chỉ đạo 55 dịch vụ công cần sớm cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm tích hợp, cung ứng trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công quốc gia năm 2021 được Thủ tướng nhà nước ra quyết định hành động phê duyệt ngày 22/3 .