Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn mới: Toàn diện, bền vững

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu quy trình tiến độ mới : Phát triển kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, thiên nhiên và môi trường, phòng chống thiên tai …

Phấn đấu ít nhất 20% số huyện được công nhận nông thôn mới nâng cao

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( NNPTNT ), kiến thiết xây dựng nông thôn mới tiến trình 2021 – 2025 phải tăng trưởng ở một tầng cao mới, theo hướng tổng lực, vững chắc, gắn với tập trung chuyên sâu nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế tài chính – xã hội nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, ý thức và môi trường tự nhiên sống của người dân nông thôn so với tiến trình trước .Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh HậuÔng Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng – Chánh văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Hậu

Theo đó, chương trình xây dựng nông thôn mới phấn đấu đến năm 2025, phấn đấu có 50% số huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với toàn bộ những huyện đã đạt chuẩn thì phải liên tục thực thi trách nhiệm thiết kế xây dựng nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chuẩn quá trình 2021 – 2025 .Theo nhìn nhận của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, sau 2 năm thực thi thử nghiệm kiến thiết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, 4 huyện mẫu nông thôn mới kiểu mẫu ( Nam Đàn ( Nghệ An ), Xuân Lộc ( Đồng Nai ), Hải Hậu ( Tỉnh Nam Định ), Đơn Dương ( Lâm Đồng ) – PV ) đã từng bước hoàn thành xong thiết chế hạ tầng, định dạng từng vùng với nét đặc trưng thế mạnh của mình, tập trung chuyên sâu sản xuất theo hướng tập trung chuyên sâu, khai thác đúng lợi thế địa phương với tôn chỉ mục tiêu ở đầu cuối là sản xuất tăng trưởng ; kinh tế tài chính nông thôn tăng trưởng ; thiết chế hạ tầng đồng điệu ; bảo vệ môi trường tự nhiên ; bảo vệ phúc lợi, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân và xóa nghèo .

Phát huy lợi thế địa phương

Qua hai năm tổ chức thực hiện mặc dù thời gian còn ngắn nhưng chương trình thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã có được những kết quả rất nổi bật như: Sản xuất các khu vực này đều tăng trưởng nhanh; thu nhập cao tăng rất cao như ở Xuân Lộc (Đồng Nai) đến 66 triệu/người/năm, trong khi bình quân đầu người của chúng ta 43 triệu/người/năm.

Từng huyện đã biết khai thác lợi thế để tập trung chuyên sâu vào khai thác lợi thế của mình về cây, về con, về gắn với du lịch ; Giảm nghèo tích cực như : Xuân Lộc ( Đồng Nai ) không còn hộ nghèo ; Nam Đàn ( Nghệ An ) tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,46 % ; Hải Hậu chỉ còn 0,05 %. Thông qua việc xác lập 4 huyện mẫu, đây là bài học kinh nghiệm rút ra khá tốt .Còn theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, việc thiết kế xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu được giao cho những địa phương trọn vẹn dữ thế chủ động về khuynh hướng và nguồn lực, tập trung chuyên sâu vào nâng cao chất lượng nông thôn mới, thiết kế xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với điều kiện kèm theo đặc trưng, tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương .Hình ảnh nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: NTMHình ảnh nông thôn mới tại Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: NTMSau hai năm triển khai đề án, về tiềm năng thiết kế xây dựng NTM cấp xã : Huyện Nam Đàn đã có 4/23 xã đạt NTM nâng cao và 1 xã đạt NTM kiểu mẫu ;

Huyện Hải Hậu: Có 13/34 xã đạt NTM nâng cao và 3 xã đạt NTM kiểu mẫu; Huyện Đơn Dương: Có 4/8 xã đạt NTM nâng cao và 2 xã đạt NTM kiểu mẫu; Huyện Xuân Lộc: Có 9/14 xã đạt NTM nâng cao và 3 xã đạt NTM kiểu mẫu, là huyện duy nhất vượt mục tiêu về xã NTM nâng cao và đạt mục tiêu về xã NTM kiểu mẫu (đạt mục tiêu là 8 xã NTM nâng cao và 3 xã NTM kiểu mẫu).

Kết quả triển khai những tiềm năng cấp huyện : Các huyện đã thiết kế xây dựng và tự đề xuất kiến nghị được Bộ tiêu chuẩn về huyện nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với điều kiện kèm theo, đặc thù nổi trội của từng địa phương, trong đó : Huyện Nam Đàn thiết kế xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “ Phát triển văn hóa truyền thống gắn với du lịch ; Huyện Hải Hậu kiến thiết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “ Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp ; Huyện Đơn Dương thiết kế xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng mưu trí ” ; Huyện Xuân Lộc thiết kế xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về “ Phát triển sản xuất sản phẩm & hàng hóa nông nghiệp bền vững và kiên cố ” .Theo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An, về thiết kế xây dựng cảnh sắc, bảo vệ môi trường tự nhiên trong thực thi Đề án thiết kế xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, trào lưu thiết kế xây dựng xóm, khối sáng – xanh – sạch – đẹp, chỉnh trang cảnh sắc thiên nhiên và môi trường được chăm sóc triển khai với ý thức của dân cư được nâng cao rõ ràng .Từ cuối năm 2018 đến nay, toàn huyện thiết kế xây dựng trên 150 km đường hoa ; kiến thiết xây dựng 117 cụm cờ tại những xã ; 100 % số xóm lắp ráp mạng lưới hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trong đó có trên 80 % số xóm có mạng lưới hệ thống đóng, ngắt tự động hóa ; nhiều hộ dân đã có ý thức chỉnh trang nhà tại, sân vườn, tường rào, cổng ngõ sạch, đẹp, tạo được ý thức tự giác chăm nom hoa, quét dọn vệ sinh môi trường tự nhiên của nhân dân. Có nhiều xã có cảnh sắc đẹp, trên 35 % số xóm có bộ mặt nông thôn khang trang, sạch sẽ và đẹp mắt .