Nông thôn là gì? Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới – Kinhtenongthon

Nông thôn là gì” và “xây dựng nông thôn mới” là những từ ngữ tưởng như rất quen thuộc và chúng ta vẫn được nghe hàng ngày. Thế nhưng, nếu hỏi khái niệm nội hàm của 2 thuật ngữ này thì nhiều người vẫn chưa hiểu rõ.

Nông thôn là gì?

Nông thôn được hiểu là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn và được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Ủy ban nhân dân xã. Nông thôn Việt Nam là danh từ để chỉ những vùng đất mà ở đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Xây dựng nông thôn mới là gì?

Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và là một cuộc hoạt động lớn để hội đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng kiến thiết xây dựng thôn, xã, mái ấm gia đình của mình khang trang, sạch sẽ và đẹp mắt. Đồng thời, tăng trưởng sản xuất tổng lực về nông – công nghiệp và dịch vụ. Người dân có nếp sống văn hóa truyền thống, môi trường tự nhiên và bảo mật an ninh nông thôn được bảo vệ, thu nhập và đời sống vật chất – ý thức của dân cư được nâng cao .

Căn cứ trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (5/8/2008), chính phủ đã xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Đây là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng.

Ngày 4/6/2010, Thủ tướng nhà nước đã phê duyệt “ Chương trình tiềm năng vương quốc về kiến thiết xây dựng nông thôn mới tiến trình 2010 – 2020. Theo đó, chương trình đặt ra tham vọng đến năm năm ngoái có 20 % số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 thì số lượng này được nâng lên thành 50 % .

nông thôn là gì

Các đặc trưng của nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

  1. Phát triển kinh tế tài chính, đời sống vật chất và ý thức của dân cư nông thôn được nâng cao .
  2. Nông thôn tăng trưởng theo quy hoạch, cơ cấu hạ tầng, kinh tế tài chính, xã hội tân tiến, môi trường sinh thái được bảo vệ .
  3. Dân trí được nâng cao, truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa được giữ gìn và phát huy .
  4. An ninh tốt, quản trị dân chủ
  5. Chất lượng mạng lưới hệ thống chính trị được nâng cao .

Tại sao phải xây dựng nông thôn mới?

Sau 25 năm thực thi đường lối thay đổi, dưới sự chỉ huy của Đảng, nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên nhìn chung còn chưa tương ứng với tiềm năng và lợi thế như : Nông nghiệp tăng trưởng kém vững chắc, sức cạnh tranh đối đầu còn thấp, sự chuyển giao khoa học – công nghệ tiên tiến và đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực còn hạn chế .
Bên cạnh đó là thực trạng nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng thiếu quy hoạch, kiến trúc giao thông vận tải, thủy lợi, trường học, bệnh viện … còn yếu kém, đặc biệt quan trọng là thực trạng ô nhiễm thiên nhiên và môi trường ngày càng trầm trọng. Nhìn chung, đời sống vật chất và ý thức của người nông dân còn thấp, tỷ suất hộ nghèo còn cao và sự chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng lớn dẫn tới sự phát sinh của những yếu tố xã hội bức xúc …
Mặt khác, nước ta đã đặt tiềm năng đến năm 2020 sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp, mà một nước công nghiệp không hề để nông nghiệp, nông thôn lỗi thời, nông dân nghèo khó .
Vì vậy, kiến thiết xây dựng nông thôn mới là một trong những trách nhiệm quan trọng số 1 của sự nghiệp công nghiệp hóa – văn minh hóa quê nhà, quốc gia, góp thêm phần cải tổ và nâng cao đời sống vật chất, ý thức cho người dân sinh sống ở địa phận nông thôn .

Những kết quả đã đạt được của chương trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam

  • Tính đến hết tháng 11/2015, có 1298 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 14,5 % số xã toàn nước. Như vậy, tiềm năng khởi đầu đề ra là đến năm năm ngoái có 20 % xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt được .

nông thôn mới

Cụ thể, có 11 đơn vị chức năng cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giữa những vùng, miền sống sót khoảng cách lớn khi tại Đông Nam Bộ, tỉ lệ xã đạt nông thôn mới là 34 %, Đồng bằng sông Hồng đạt 23,5 %, Khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên chỉ đạt khoảng chừng 7 % .

  • Tính đến tháng 12/2018, cả nước có 3787 xã (42,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã, 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước đạt khoảng 34-35 triệu đồng/người.

Từ tác dụng đạt được, Bộ NN&PTNT đã đánh giá và nhận định tiềm năng dự kiến cuối năm 2019, cả nước sẽ có khoảng chừng 50 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới là trọn vẹn khả thi và thậm chí còn là hoàn thành xong sớm hơn 1 năm so với tiềm năng mà Quốc hội đề ra .

  • Tính đến hết tháng 3/2019, cả nước đã có 4207 xã ( đạt 47,19 % ) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 369 xã ( 4,13 % ) so với cuối năm 2018, trung bình đạt 14,61 tiêu chuẩn / xã. Trên cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chuẩn. Ngoài ra, có 66 đơn vị chức năng cấp huyện thuộc 33 tỉnh, thành phố thường trực Trung ương được đạt chuẩn / hoàn thành xong trách nhiệm thiết kế xây dựng nông thôn mới .

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT đang tiến hành Chương trình “ Mỗi xã, phường một loại sản phẩm ” – OCOP, đồng thời liên tục thiết kế xây dựng hoàn thành xong Bộ tiêu chuẩn trong thời điểm tạm thời nhìn nhận xét công nhận loại sản phẩm OCOP tiến trình 2018 – 2020 và tổ chức triển khai Diễn đàn liên kết mạng lưới OCOP toàn thế giới và hội chợ quốc tế OCOP năm 2019, gắn với Hội chợ quốc tế hàng thủ công bằng tay mỹ nghệ và quà khuyến mãi Nước Ta .

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, cả nước phấn đấu tính đến hết năm 2019 sẽ có từ 48-50 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng từ 8-10 % so với năm 2018 và có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, có tối thiểu 70 đơn vị chức năng cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chuẩn .

Theo Thu Hiền

Bình chọn