Mù cả hai mắt có thể lập di chúc không – luật 24h hotline 1900 6574

Mô tả: Mù cả hai mắt có thể lập di chúc không, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất.

Người bị mù cả hai mắt khi không tự lập được di chúc cần hải làm như thế nào? Pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

1. Ai có quyền lập di chúc:

Theo quy định tại điều 625 và điều 626 Bộ luật dân sự 2015 có quy định như sau:

Người thành niên ( tức là người đủ 18 tuổi trở lên ) minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, rình rập đe dọa, cưỡng ép khi lập di chúc có quyền lập di chúc để định đoạt gia tài của mình .
Người đủ 15 tuổi đến chư đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ chấp thuận đồng ý về việc lập di chúc .
Người lập di chúc đang bị hạn chế về sức khỏe thể chất như mù, câm, điếc hoặc không biết chữ phải mời thêm người làm chứng, lập thành văn bản và phải có công chứng hoặc xác nhận

Người lập di chúc có quyền :

+ Chỉ định người thừa kế hoặc truất quyền hưởng di sản của người thừa kế ,
+ Phân định phần di sản cho từng người thừa kế ,
+ Dành một phần gia tài trong khối di sản để di tặng, thờ cúng ,
+ Giao nghĩa vụ và trách nhiệm cho người khác thừa kế
+ Chỉ định người giữ di chúc, người quản trị di sản, người phân di sản .

2. Người bị mù cả hai mắt lập di chúc thừa kế như thế nào?

Theo pháp luật tại Bộ luật dân sự năm ngoái trường hợp người bị hạn chế về sức khỏe thể chất hoặc của người không biết chữ vẫn hoàn toàn có thể lập di chúc nhưng phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc xác nhận .
Tại khoản 3 điều 630 bộ luật dân sự năm ngoái có lao lý như sau :
“ 3. Di chúc của người bị hạn chế về sức khỏe thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc xác nhận “

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng được quy định như sau:

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì hoàn toàn có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, phải có tối thiểu hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và lần lượt ký vào bản di chúc .
Tại điều 634 Bộ luật dân sự năm ngoái có lao lý như sau :
“ Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng
Trường hợp người lập di chúc không tự viết bản di chúc thì hoàn toàn có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có tối thiểu hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng, những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc ”
Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo lao lý tại điều 631 và điều 632 Bộ luật dân sự năm ngoái

Như vậy : trong trường hợp bị mù cả hai mắt không thể tự mình lập di chúc nhưng vẫn có thể lập di chúc bằng hình thức người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực. Cần lưu ý đó là phải có ít nhất hai người làm chứng trong trường hợp này.

Mù cả hai mắt có thể lập di chúc không

Luật sư tư vấn Hotline: 1900 6574

>>Xem thêm: Trong hàng thừa kế có một người không đồng ý chia di sản thừa kế thì phải làm thế nào – Luật 24h

>>Xem thêm: Công ty Luật 24h

>> Xem thêm: Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm những ai- luật 24h

>> Xem thêm: Hạn chế phân chia di sản thừa kế trong trường hợp nào – Luật 24h

3. Di chúc hợp pháp khi nào?

Khoản 1 đều 630 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật di chúc hợp pháp phải đủ những điều kiện kèm theo sau :
– Người lập di chúc phải có năng lượng chủ thể, lao lý tại điều 625 Bộ luật dân sự năm ngoái
– Người lập di chúc phải trọn vẹn tự nguyện : Nguyên tắc tự nguyện trong việc tham gia những thanh toán giao dịch dân sự là một nguyên tắc cơ bản được ghi nhận tại Bộ luật dân sự năm năm ngoái. Trong giao lưu dân sự, những bên đều phải trọn vẹn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, không cho, cưỡng ép, rình rập đe dọa, ngăn cản bên nào .
– Nội dung di chúc không trái với pháp lý, đạo đức xã hội : Theo lao lý tại Điều 631 BLDS năm ngoái, di chúc gồm những nội dung đa phần sau đây : Một là ngày, tháng, năm lập di chúc ; Hai là họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc ; Ba là họ, tên người, cơ quan, tổ chức triển khai được hưởng di sản ; Bốn là Di sản để lại và nơi có di sản .
– Hình thức của di chúc không trái với pháp luật của pháp lý : Hình thức của di chúc là phương pháp miêu tả ý chí của người lập di chúc ; là địa thế căn cứ pháp lý làm phát sinh quan hệ thừa kế theo di chúc ; là chứng cứ để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho người được chỉ định trong di chúc. Vì vậy di chúc phải được lập dưới một hình thức nhất định. Pháp luật lao lý có hai hình thức của di chúc đó là hình thức văn bản, hình thức miệng .

4. Hiệu lực của di chúc:

Hiệu lực của di chúc là giá trị pháp lý của di chúc được triển khai trên trong thực tiễn theo đúng nội dung của di chúc, tương thích với những lao lý của pháp lý. Điều 643 Bộ luật dân sự lao lý như sau :

Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

Di chúc không có hiệu lực hiện hành pháp lý hàng loạt hoặc một phần trong những thường hợp sau :
Thứ nhất, người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc ; cơ quan, tổ chức triển khai được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời gian mở thừa kế .
Thứ hai, trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có một người chết trước hoặc chết cùng thời gian với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức triển khai được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời gian mở thừa kế thì chỉ phần di chúc tương quan đến cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai này không có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .
Thứ ba, di chúc không có hiệu lực hiện hành pháp lý nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời gian mở thừa kế ; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực hiện hành pháp lý .
Thứ tư, khi di chúc có một phần không hợp pháp mà không tác động ảnh hưởng đến hiệu lực thực thi hiện hành của những phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .
Thứ năm, khi một người để lại nhiều bản di chúc so với một gia tài thì bản di chúc ở đầu cuối có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý .

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ sát cánh và tương hỗ bạn những dịch vụ tương quan đến Mù cả hai mắt hoàn toàn có thể lập di chúc không, gồm có :
– Tư vấn pháp lý có tương quan Mù cả hai mắt hoàn toàn có thể lập di chúc không theo đúng lao lý của pháp lý
– Soạn thảo hồ sơ tương quan đến pháp lý thừa kế theo pháp luật
– Đại diện thực thi phân loại di sản thừa kế .
– Giao kết quả đến tận nơi cho người mua .

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan Mù cả hai mắt có thể lập di chúc không. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ Mù cả hai mắt có thể lập di chúc không hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website http://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

>>Xem thêm: Thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới nhất 2020 – Luật 24h

LUẬT 24H

Bài viết được thực hiện bởi Công ty Luật 24H

0 Chức vụ: Chủ sở hữu Website

( Lĩnh vực tư vấn: Luật sư tư vấn, tranh tụng

& Trình độ đào tạo: Công ty Luật TNHH

6 Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

4 Tổng số bài viết: 66.359 bài viết

CAM KẾT CỦA HÃNG LUẬT 24H :
– Luôn tương hỗ người mua 24/7 ;
– Ngân sách chi tiêu hài hòa và hợp lý nhất thị trường ;
– Hỗ trợ nhanh gọn nhất cho người mua ;
– Bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ tốt nhất cho người mua .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
CÔNG TY LUẬT 24H
Trụ sở chính : số 69/172 Phú Diễn, P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Tp. Thành Phố Hà Nội .
hotline : 19006574

Email             : hangluat24h@gmail.com

Website : luat24h.net
Facebook : https://www.facebook.com/congtyluat24h/
Luật 24H – “ Hãng luật của Mọi người, Mọi nhà ”