Mẫu Hợp đồng 68, định nghĩa và hướng dẫn cách viết – Biểu mẫu

Đánh giá

Hợp đồng 68 là gì, tại sao có tên hợp đồng như vậy. Hợp đồng 68 được ký với những ai, ký như thế nào, việc làm gì, có độc lạ gì với công chức viên chức, thuộc biên chế. Xin mời những bạn xem qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về yếu tố này .

Định nghĩa Hợp đồng 68

Khái niệm Hợp đồng 68 được đặt tên theo Nghị định số 68/2000 / NĐ-CP phát hành ngày 17 tháng 11 năm 2000 .Hợp đồng 68 là hợp đồng lao động dành cho người lao động làm một số ít việc làm nhất định bên trong Cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp mà không thuộc chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng .Các việc làm trong hợp đồng 68 gồm có :Mẫu Hợp đồng 68Mẫu Hợp đồng 681. Sửa chữa, bảo dưỡng so với mạng lưới hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở văn phòng, xe xe hơi và những máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp ;2. Lái xe ;3. Bảo vệ ;4. Vệ sinh ;5. Trông giữ phương tiện đi lại đi lại của cán bộ, công chức và khách đến thao tác với cơ quan, đơn vị chức năng sự nghiệp ;6. Các việc làm như : nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm nom và bảo vệ cảnh sắc trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, …Các việc làm thừa hành, ship hàng khác có nhu yếu trình độ huấn luyện và đào tạo từ tầm trung trở xuống .

Hợp đồng 68

Mẫu số 1                       MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003 / TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội— — — — — — — — — — — — — — — — —

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — — — — — —

Tên đơn vị: …….

Số: ………………..

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (68)

Chúng tôi, một bên là Ông / Bà : Quốc tịch :Chức vụ :Đại diện cho ( 1 ) : Điện thoại :Địa chỉ :Và một bên là Ông / Bà : Quốc tịch :Sinh ngày …. tháng …. năm …. tại .Nghề nghiệp ( 2 ) :Địa chỉ thường trú :Số CMTND : cấp ngày …. / …. / … .. tạiSố sổ lao động ( nếu có ) : … … … … …. cấp ngày …. / …. / …. tạiThỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những pháp luật sau đây :

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loai hợp đồng lao động ( 3 ) :– Từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm … … ..– Thử việc từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm … … ..– Địa điểm thao tác ( 4 ) :– Chức danh trình độ : Chức vụ ( nếu có ) :– Công việc phải làm ( 5 ) :

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ thao tác ( 6 )– Được cấp phép những dụng cụ thao tác gồm :

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại thao tác ( 7 ) :– Mức lương chính hoặc tiền công ( 8 ) :– Hình thức trả lương :– Phụ cấp gồm ( 9 ) :– Được trả lương vào những ngày hàng tháng .– Tiền thưởng :– Chế độ nâng lương :– Được trang bị bảo lãnh lao động gồm :– Chế độ nghỉ ngơi ( nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết … ) :– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ( 10 ) :– Chế độ đào tạo và giảng dạy ( 11 ) :Những thỏa thuận hợp tác khác ( 12 ) :

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những việc làm đã cam kết trong hợp đồng lao động .

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động …

– Bồi thường vi phạm và vật chất ( 13 ) :

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực thi vừa đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động .– Thanh toán khá đầy đủ, đúng thời hạn những chính sách và quyền hạn cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể ( nếu có ) .

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động triển khai xong việc làm theo hợp đồng ( sắp xếp, điều chuyển, tạm ngừng việc ? )– Tạm hoãn, chấm hết hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo lao lý của pháp lý, thỏa ước lao động tập thể ( nếu có ) và nội quy lao động của doanh nghiệp .

Điều 5: Điều khoản thi hành

– Những yếu tố về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì vận dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì vận dụng pháp luật của pháp lý lao động .– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực hiện hành từ ngày …. tháng …. năm … .. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như những nội dung của bản hợp đồng lao động này .Hợp đồng này làm tại …. ngày …. tháng …. năm … ..

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

Hướng dẫn cách ghi hợp đồng lao động 68

1. Ghi đơn cử tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai, ví dụ : Công ty Xây dựng Nhà ở Hà nội .2. Ghi rõ tên nghề nghiệp ( nếu có nhiều nghề nghiệp thì ghi nghề nghiệp chính ), ví dụ : Kỹ sư .3. Ghi rõ loại hợp đồng lao động, ví dụ 1 : Không xác lập thời hạn ; ví dụ 2 : 06 tháng .4. Ghi cụ thể địa điểm chính, ví dụ : Số 2 – Đinh lễ – TP.HN ; và khu vực phụ ( nếu có ), ví dụ : Số 5 – Tràng Thi – Thành Phố Hà Nội .5. Ghi những việc làm chính phải làm, ví dụ : Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa thay thế mạng lưới hệ thống điện ; thiết bị thông gió ; thiết bị lạnh … trong doanh nghiệp .6. Ghi đơn cử số giờ thao tác trong ngày hoặc trong tuần, ví dụ : 08 giờ / ngày hoặc 40 giờ / tuần .7. Ghi rõ phương tiện đi lại đi lại do bên nào đảm nhiệm, ví dụ : xe đơn vị chức năng đưa đón hoặc cá thể tự cung tự túc .8. Ghi đơn cử tiền lương theo thang lương hoặc bảng lương mà đơn vị chức năng vận dụng, ví dụ : Thang lương A. 1. Cơ khí, Điện, Điện tử – Tin học ; Nhóm III ; Bậc 4/7 ; Hệ số 2,04 ; Mức lương tại thời gian ký kết hợp đồng lao động là 428.400 đồng / tháng .9. Ghi tên loại phụ cấp, thông số, mức phụ cấp tại thời gian ký kết hợp đồng lao động, ví dụ : Phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm Phó trưởng phòng ; Hệ số 0,3 ; Mức phụ cấp 63.000 đồng / tháng .10. Đối với người lao động thuộc đối tượng người tiêu dùng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ghi tỷ suất % tiền lương hằng tháng hai bên phải trích nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội, ví dụ : Hằng tháng người sử dụng lao động trích 6 % từ tiền lương tháng của người lao động và số tiền trong giá tiền tương ứng bằng 17 % tiền lương tháng của người lao động để đóng 20 % cho cơ quan bảo hiểm xã hội và 3 % cho cơ quan Bảo hiểm y tế .Đối với người lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khoản tiền bảo hiểm xã hội tính thêm vào tiền lương để người lao động tham gia Bảo hiểm tự nguyện hoặc tự lo lấy bảo hiểm, ví dụ : Khoản tiền bảo hiểm xã hội đã tính thêm vào tiền lương cho người lao động là 17 % tiền lương tháng .11. Ghi đơn cử trường hợp đơn vị chức năng cử đi giảng dạy thì người lao động phải có nghĩa vụ và trách nhiệm gì và được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ gì, ví dụ : Trong thời hạn đơn vị chức năng cử đi học người lao động phải hoàn thành xong khoá học đúng thời hạn, được hưởng nguyên lương và những quyền hạn khác như người đi thao tác, trừ tiền tu dưỡng ô nhiễm .12. Ghi những quyền lợi và nghĩa vụ mà chưa có trong Bộ Luật Lao động, trong thỏa ước lao động tập thể hoặc đã có nhưng có lợi hơn cho người lao động, ví dụ : đi thăm quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật .13. Ghi rõ mức bồi thường cho mỗi trường hợp vi phạm, ví dụ : Sau khi đào tạo và giảng dạy mà không thao tác cho doanh nghiệp thì phải bồi thường 06 ( sáu ) triệu đồng ; không thao tác đủ 02 năm thì bồi thường 03 ( ba ) triệu đồng .

Mẫu số 2                        MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003 / TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội— — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — — — — — — — — —

Tên đơn vị: …….

Số: ………………..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 68

Chúng tôi, một bên là Ông / Bà : … … … … … … Quốc tịch : … … … … …Chức vụ : … … … … … … … … .Đại diện cho ( 1 ) : … … … … Điện thoại : … … … … … .Địa chỉ : … … … … …Và một bên là Ông / Bà : … … … … Quốc tịch : … … … … .Sinh ngày … … … tháng … …. năm … … tại … … ..Nghề nghiệp ( 2 ) : … … …Địa chỉ thường trú : … … … .Số CMTND : … …. cấp ngày … .. / … .. / … … tại … … .Số sổ lao động ( nếu có ) : … … …. cấp ngày … …. / … … / … … … tại … … … .Căn cứ Hợp đồng lao động số …. ký ngày …. / …. / …. và nhu yếu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận hợp tác biến hóa 1 số ít nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau :1. Nội dung đổi khác ( ghi rõ nội dung gì, đổi khác như thế nào … .. ) :… … … … … … … … … … … … … .2. Thời gian thực thi ( ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực thực thi hiện hành trong bao nhiêu lâu ) :… … … … … … … … … … … … … ..Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số …, được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để xử lý khi có tranh chấp lao động .

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

Hợp đồng 68 có còn hiệu lực pháp lý hay không

Hợp đồng 68 là trọn vẹn còn hiệu lực thực thi hiện hành tại thời gian lúc bấy giờ. Với những văn bản liên tục sửa đổi bổ trợ sau : “ Nghị định 161 / 2018 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2000 / NĐCP về thực thi chính sách hợp đồng một số ít loại việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp ”, “ Thông tư 03/2019 / TT-BNV ”, “ Thông tư 15/2001 / TT-BTCCBCP ” .

Thẩm quyền ký hợp đồng 68

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp gồm có:

1. Cơ quan hành chính nhà nước ở TW ; ở tỉnh, thành phố thường trực TW ( gọi chung là cấp tỉnh ) ; ở Q., huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực TW ( gọi chung là cấp huyện ) .2. Cơ quan đại diện thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở quốc tế ;3. Các đơn vị chức năng sự nghiệp hoạt động giải trí bằng kinh phí đầu tư do ngân sách nhà nước cấp .

Điều kiện, người có thẩm quyền để ký hợp đồng:

a ) Điều kiện ký hợp đồng lao độngPhải có nhu yếu về những việc làm pháp luật tại Điều 1 Nghị định này tương thích với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị chức năng đã được phê duyệt .

b) Thẩm quyền ký hợp đồng lao động

Đối với những cơ quan hành chính : Người đứng đầu cơ quan hành chính mà cơ quan hành chính này được xác lập là đầu mối được giao biên chế và kinh phí đầu tư quản trị hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động. Trường hợp người có thẩm quyền này không thực thi trực tiếp ký hợp đồng lao động thì hoàn toàn có thể ủy quyền bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng thuộc và thường trực thực thi .Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập : Người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sử dụng lao động hợp đồng là người có thẩm quyền ký hợp đồng lao động .

Tham khảo thêm về Hợp đồng 68:

  • Hợp đồng lao động 100 điều khoản chi tiết và lưu ý
  • Không có hợp đồng lao động thì có được thưởng tết không
  • Không có hợp đồng lao động có được hưởng chế độ của người lao động