Cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới

BHXH Việt Nam đề nghị các địa phương rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4242/ BHXH-TST gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ.
Bảo hiểm Xã hội ( BHXH ) Nước Ta vừa phát hành Công văn số 4242 / BHXH-TST gửi Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố thường trực Trung ương về việc thực thi lao lý chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021 / NĐ-CP ngày 27/1/2021 của nhà nước .Theo Nghị định số 07 pháp luật chuẩn nghèo đa chiều tiến trình 2021 – 2025 : Năm 2021 liên tục thực thi chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tiến trình năm nay – 2020 theo Quyết định số 59/2015 / QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng nhà nước. Cụ thể : Tiêu chí thu nhập so với khu vực nông thôn là 700.000 đồng / người / tháng, khu vực thành thị là 900.000 đồng / người / tháng. Giai đoạn 2022 – 2025, chuẩn nghèo đa chiều thực thi theo tiêu chuẩn thu nhập là 1.500.000 đồng / người / tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng / người / tháng ở khu vực thành thị .

Để người dân được hưởng chính sách BHYT theo Nghị định số 07 kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND huyện triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT kể từ ngày 1/1/2022 theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định số 07. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT, nay không được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Các địa phương cũng cần sắp xếp ngân sách địa phương, kêu gọi sự tương hỗ của hội đồng doanh nghiệp, những nhà hảo tâm tương hỗ thêm kinh phí đầu tư mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ mái ấm gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ mái ấm gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa phận .
Những năm qua, việc tổ chức triển khai, triển khai chủ trương BHXH, BHYT đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp thêm phần không thay đổi đời sống nhân dân, thực thi công minh xã hội và không thay đổi chính trị-xã hội. Trong đó, sự tăng nhanh về tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ mái ấm gia đình đã phần nào khẳng định chắc chắn sự chăm sóc chỉ huy, chỉ huy của những cấp ủy đảng, chính quyền sở tại địa phương là yếu tố then chốt, quyết định hành động đến hiệu suất cao triển khai tiềm năng bao trùm BHXH, BHYT toàn dân .

Thu Cúc