Các trường hợp hồ sơ nộp sang cơ quan BHXH bị từ chối và cách xử lý – BHXH

STT Mã lỗi Nội dung lỗi Nguyên nhân/Cách xử lý 1 SE003 Thông tin mã số thuế/mã đơn vị không chính xác Nguyên nhân là do là mã số thuế đăng ký giao dịch điện tử không khớp với mã số thuế đã nhập trên phần mềm.

Bước 1: Kiểm tra lại thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử (kiểm tra xem mã số thuế dùng để đăng ký dịch vụ BHXH điện tử có 3 số phụ không)
->Vào Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ: Kiểm tra mã đơn vị (do BHXH cấp) và mã số thuế có khớp với thông tin trên email thông báo chấp nhận phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH hoặc thông tin được tra cứu tại website của BHXH Việt Nam https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspx

Bước 2: Đăng ký lại hoặc thay đổi thông tin
->Vào Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ
TH1: Nếu chưa từng đăng ký dịch vụ điện tử thành công thì thực hiện đăng ký lại với thông tin chính xác.
TH2: Nếu đã từng đăng ký dịch vụ điện tử thành công thì thực hiện thay đổi thông tin với thông tin chính xác.

2 SE004 Mã cơ quan bảo hiểm không khớp với cơ quan bảo hiểm quản lý đơn vị Bước 1: Kiểm tra lại thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử
Vào Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ: Kiểm tra cơ quan BHXH quản lý đã đúng chưa.
Tham khảo thêm thông tin tại: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspxBước 2: Thực hiện đăng ký lại hoặc thay đổi thông tin
->Vào Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ
TH1: Nếu chưa từng đăng ký dịch vụ điện tử thành công thì thực hiện đăng ký lại với thông tin chính xác.
TH2: Nếu đã từng đăng ký dịch vụ điện tử thành công thì thực hiện thay đổi thông tin với thông tin chính xác. 3 SE005 Thông tin mã đơn vị không chính xác Bước 1: Kiểm tra lại thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử
->Vào Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ: Kiểm tra mã đơn vị (do BHXH cấp) có khớp với thông tin trên email thông báo chấp nhận phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH hoặc thông tin được tra cứu tại website của BHXH Việt Nam.
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/don-vi-tham-gia-bhxh.aspxBước 2: Thực hiện đăng ký lại hoặc thay đổi thông tin
->Vào Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ
TH1: Nếu chưa từng đăng ký dịch vụ điện tử thành công thì thực hiện đăng ký lại với thông tin chính xác.
TH2: Nếu đã từng đăng ký dịch vụ điện tử thành công thì thực hiện thay đổi thông tin với thông tin chính xác. 4 SE999 Lỗi xử lý trên service BHXH Hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử của BHXH Việt Nam đang bị gián đoạn. Sau khi nhận được phản hồi khắc phục xong từ cơ quan BHXH Việt Nam, MISA sẽ thông báo đến Quý khách hàng nộp lại hồ sơ. 5 CE006 Đơn vị đã đăng ký IVAN Đơn vị đã đăng ký dịch vụ BHXH điện tử thành công qua AMIS BHXH.
TH1: Trên hệ thống AMIS BHXH đang ghi nhận 2 đơn vị trùng thông tin đăng ký dịch vụ điện tử. Đơn vị 1 đã đăng ký thành công. Đơn vị 2 đăng ký sẽ bị từ chối.TH2: Khách hàng đăng ký lại nhiều lần sẽ nhận được nhiều email có đường link và mã kích hoạt, nhưng không kích hoạt dịch vụ tại email cuối cùng. Do đó trạng thái đăng ký trên chương trình vẫn là chưa kích hoạt, nếu tiếp tục đăng ký sẽ bị từ chối.
=>Với các trường hợp trên vui lòng liên hệ tổng đài MISA Support để được hỗ trợ. 6 CE009 Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file { chi tiết } : { chi tiết } Hồ sơ nộp sang cơ quan BHXH bị sai cấu trúc có thể do các nguyên nhân sau:
1. Cơ quan BHXH mới nâng cấp và thay đổi cấu trúc hồ sơ.
2. Hệ thống AMIS BHXH gặp sự cố.
=> Với các trường hợp trên vui lòng liên hệ tổng đài MISA Support để được hỗ trợ. 7 CE010 Thông tin mã đơn vị/mã số thuế trên tờ khai và trên phiên kết nối GDĐT không trùng khớp nhau. Thông tin đơn vị trên hồ sơ nộp cho cơ quan BHXH không khớp với thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ điện tử.
Cách 1: Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ: Đăng ký thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ. Sau đó nộp lại hồ sơ điện tử.
Cách 2: Thiết lập/Thông tin sử dụng dịch vụ: Ngừng dịch vụ. Sau khi có email xác nhận ngừng thành công thì đăng ký lại với thông tin chính xác của đơn vị.
Cách 3: Liên hệ tổng đài MISA Support để được hỗ trợ (Nếu 2 cách trên không thực hiện được). 8 CE013 Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị. Trường hợp này Anh/Chị xem nguyên nhân và cách khắc phục tại đây 9 CE014 Thông tin chữ ký số của đơn vị không đúng với thông tin đã đăng ký. Khi đơn vị thay đổi chữ ký số do chuyển nhà cung cấp, gia hạn chữ ký số hay đổi USB Token khác, vui lòng đăng ký lại chữ ký số mới trước khi nộp hồ sơ. Thực hiện như sau:
1. Thiết lập/Chữ ký số: Thay đổi thông tin và đăng ký thay đổi, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
2. Sau khi có email xác nhận thay đổi thông tin thành công thì nộp lại hồ sơ. 10 CE015 Chữ ký đơn vị nằm trong danh sách thu hồi của nhà cung cấp chữ ký số. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để cập nhật thông tin chữ ký số sẽ xử lý được tình trạng này. 11 CE022 Chữ ký đơn vị trên hồ sơ không đúng (nội dung ký bị thay đổi). Nguyên nhân 1: Khi ký hồ sơ chọn chữ ký số không phải chữ ký số đã đăng ký với cơ quan BHXH.

=> Cách xử lý: Nộp lại hồ sơ chọn đúng chữ ký số đã sử dụng để đăng ký dịch vụ BHXH điện tử qua AMIS BHXH.

Nguyên nhân 2: Tệp đính kèm trên hồ sơ đã được ký số trước khi tải lên hồ sơ điện tử.

=> Cách xử lý: 

  • Nếu văn bản không buộc phải ký số trước thì chọn tệp đính kèm không có chữ ký số để tải lên hồ sơ rồi nộp lại.
  • Nếu văn bản buộc phải ký số trước (liên quan đến thời gian hiệu lực của văn bản) thì tải về ứng dụng hỗ trợ ký số MISA KYSO mới nhất tại đây.
12 CE024 Chữ ký đơn vị không hợp lệ (Check OCSP). Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số để cập nhật thông tin chữ ký số sẽ xử lý được tình trạng này. 13 CE999 Có lỗi trong quá trình xử lý hồ sơ. Hệ thống tiếp nhận hồ sơ điện tử của BHXH Việt Nam đang bị gián đoạn, Anh/Chị thực hiện nộp lại hồ sơ sau khi có thông báo hệ thống đã khắc phục xong. 14 CE044 Đơn vị đã đăng ký giao dịch tại cổng thông tin BHXH Việt Nam. Cách 1: Đăng nhập cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và thực hiện ngưng giao dịch điện tử. Sau đó đăng ký lại dịch vụ điện tử qua AMIS BHXH.

Cách 2: Ngừng dịch vụ của nhà cung cấp khác trên AMIS BHXH và chờ email xác nhận đã ngừng thành công từ BHXH Việt Nam. Sau đó đăng ký lại dịch vụ điện tử qua AMIS BHXH.

15 CE058 Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị chưa đúng với quy định của Thông tư 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông kể từ ngày 01/01/2022 Trường hợp này Anh/Chị vui lòng liên hệ nhà cung cấp để nâng cấp chữ ký số theo chuẩn Thông tư 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 16 OE001 Đơn vị chưa đăng ký Đơn vị chưa đăng ký có thể do các nguyên nhân sau:
1. Đơn vị đã đăng ký dịch vụ điện tử qua AMIS BHXH thành công, sau đó ngừng dịch vụ trên phần mềm của nhà cung cấp khác không phải MISA.
2. Đơn vị chưa đăng ký dịch vụ điện tử qua AMIS BHXH thành công, nhưng trạng thái đăng ký trên phần mềm AMIS BHXH là đã đăng ký.
=> Để xử lý trường hợp này, vui lòng liên hệ tổng đài MISA Support để được hỗ trợ.