Biểu mẫu 25 văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020

Từ ngày 05/3/2020, khi Nghị định 30/2020 / NĐ-CP được phát hành và có hiệu lực hiện hành thì thể thức trình diễn văn bản có nhiều đổi khác. Ngoài ra, cũng cần chăm sóc đến những biểu mẫu văn bản hành chính được phát hành kèm theo Nghị định này .

Có tới 29 loại văn bản hành chính

Theo Điều 7 Nghị định 30, văn bản hành chính gồm 29 loại sau :

Nghị quyết ( riêng biệt ), quyết định hành động ( riêng biệt ), thông tư, quy định, pháp luật, thông cáo, thông tin, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, giải pháp, đề án, dự án Bất Động Sản, báo cáo giải trình, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận hợp tác, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy trình làng, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công .

Tuy nhiên, tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 30 chỉ quy định 25 mẫu trình bày văn bản hành chính (trừ 04 loại: bản thỏa thuận, hợp đồng, bản ghi nhớ, thư công).
 

Biểu mẫu 25 văn bản hành chính

Nghị quyết ( riêng biệt ) https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.1_–_Nghi_quyet_(ca_biet)_1011143252.do
Quyết định ( riêng biệt ) pháp luật trực tiếp https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.2_–_Quyet_dinh_(ca_biet)_quy_dinh_truc_tiep_1011143252.doc
Quyết định ( riêng biệt ) pháp luật gián tiếp https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.3_–_Quyet_dinh_(quy_dinh_gian_tiep)_1011143252.doc
Mẫu dùng chung cho : Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.4_–_Van_ban_co_ten_loai_1011143252.doc
Công văn https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.5_–_Cong_van_1011143252.doc
Công điện https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.6_–_Cong_dien_1011143252.doc
Giấy mời https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.7_–_Giay_moi_1011143252.doc
Giấy ra mắt https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.8_–_Giay_gioi_thieu_1011143252.doc
Biên bản https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.9_–_Bien_ban_1011143252.doc
Giấy nghỉ phép

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/10/Mau_1.10_-_Giay_nghi_phep_1011143252.doc

Biểu mẫu văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP
Biểu mẫu văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP (Ảnh minh họa)
 

Một số nội dung cần chú ý khi trình bày văn bản hành chính

Khi trình diễn văn bản hành chính, ngoài việc phải tuân theo những biểu mẫu ” chuẩn ” thì cũng cần cung ứng những nhu yếu sau đây :

– Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản:

+ Tên cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản là tên chính thức, rất đầy đủ của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước của người có thẩm quyền phát hành văn bản. Tên cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản gồm có tên của cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản và tên của cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp ( nếu có ) .
Đối với tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp ở địa phương có thêm tên tỉnh, thành phố thường trực Trung ương hoặc huyện, Q., thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố thường trực Trung ương hoặc xã, phường, thị xã nơi cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản đóng trụ sở. Tên của cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp được viết tắt những cụm từ thông dụng .
+ Tên cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản được trình diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm, được đặt canh giữa dưới tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 50% độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ .
+ Tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp được trình diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng .
+ Tên cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản và tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp được trình diễn cách nhau dòng đơn. Trường hợp tên cơ quan, tổ chức triển khai phát hành văn bản, tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp dài hoàn toàn có thể trình diễn thành nhiều dòng .

– Quốc hiệu và Tiêu ngữ:

Quốc hiệu “ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ” : Được trình diễn bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng, đậm và ở phía trên cùng, bên phải trang tiên phong của văn bản .
Tiêu ngữ “ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ” : Được trình diễn bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm và được canh giữa dưới Quốc hiệu ; vần âm đầu của những cụm từ được viết hoa, giữa những cụm từ có gạch nối ( – ), có cách chữ ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ .

– Địa danh và thời gian ban hành văn bản:

* Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương phát hành là tên gọi chính thức của tỉnh, thành phố thường trực Trung ương nơi cơ quan phát hành văn bản đóng trụ sở. Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan Nhà nước ở địa phương phát hành là tên gọi chính thức của đơn vị chức năng hành chính nơi cơ quan phát hành văn bản đóng trụ sở .
Đối với những đơn vị chức năng hành chính được đặt theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử vẻ vang thì phải ghi tên gọi vừa đủ của đơn vị chức năng hành chính đó .
Địa danh ghi trên văn bản của những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được thực thi theo lao lý của pháp lý và pháp luật đơn cử của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng .
* Thời gian phát hành văn bản là ngày, tháng, năm văn bản được phát hành. Thời gian phát hành văn bản phải được viết rất đầy đủ ; những số biểu lộ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả Rập ; so với những số bộc lộ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi thêm số 0 phía trước .

– Tên loại và trích yếu nội dung văn bản:

Trích yếu nội dung văn bản là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung hầu hết của văn bản .

– Nội dung văn bản:

Nội dung văn bản được trình diễn bằng chữ in thường, được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng ; cỡ chữ từ 13 đến 14 ; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào 1 cm hoặc 1,27 cm ; khoảng cách giữa những đoạn văn tối thiểu là 6 pt ; khoảng cách giữa những dòng tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1,5 lines .

– Chữ ký người ủy quyền: Chữ ký của người có thẩm quyền là chữ ký của người có thẩm quyền trên văn bản giấy hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền trên văn bản điện tử.

Trên đây là các biểu mẫu văn bản hành chính. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về pháp luật, độc giả liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ.