Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2022

Ngày 23/3

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện ban hành kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện năm 2022, với  mục đích v

ận động những nguồn lực trong và ngoài huyện ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo ” huyện để

để thiết kế xây dựng nhà ở và tương hỗ sinh kế cho hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ; tương hỗ người có hoành cảnh đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, hộ có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả đột xuất nhằm mục đích giúp họ vượt qua khó khăn vất vả, tự tin vươn lên trong đời sống, hòa nhập với sự tăng trưởng chung của hội đồng .

Theo Kế hoạch tập trung chuyên sâu những hoạt động giải trí hoạt động hội đồng, doanh nghiệp, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể, .. ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo ” những cấp và chương trình phúc lợi xã hội góp thêm phần hưởng ứng trào lưu thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau ” của Thủ tướng nhà nước. Xây dựng, tiến hành, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí từ ngày phát hành kế hoạch, trong đó tập trung chuyên sâu 2 đợt cao điểm :

Đợt 1 :

Từ ngày phát hành kế hoạch đến hết tháng 19/5/2022 .

Đợt 2 :

Tháng cao điểm “ Vì người nghèo ” từ 17/10 đến 18/11/2022, nhân ngày kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống cuội nguồn

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2022 ) và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa .

Đối tượng và hình thức ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo ” huyện

: Vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ,

những cơ quan hành chính sự nghiệp, những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, trường học, đơn vị chức năng lực lượng vũ hoạt động những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài huyện ; bà con người việt sinh sống ở nước ngoài ; những tổ chức triển khai từ thiện theo niềm tin tự nguyện ủng hộ Quỹ “ vì người nghèo ” huyện .

Thời gian hoạt động :

Từ ngày phát hành kế hoạch phát động ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo ” huyện năm 2022 .

Địa điểm tiếp đón ủng hộ :

+

Nộp trực tiếp

:

tại cơ quan UBMTTQVN huyện

( Cơ quan Thường trực Ban hoạt động Quỹ “ Vì người nghèo ” huyện ) .

Địa chỉ: Khối vận huyện Phú Riềng –Trung tâm hành chính huyện (thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng).

+ Nộp tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện :

– Tên thông tin tài khoản : Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Riềng .

– Số thông tin tài khoản : 100 000 705 888 0401

Tại : Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước .