Quy định mới nhất về sổ sách của giáo viên các cấp

Để hoàn thành xong tốt nhất trách nhiệm được giao, đồng thời triển khai đúng theo những quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên cần chú ý quan tâm những quy định đơn cử về sổ sách của giáo viên những cấp sau đây .

Sổ sách của giáo viên tiểu học

Theo quy định về hồ sơ quản trị hoạt động giải trí giáo dục tại Điều 21 Điều lệ trường tiểu học phát hành kèm Thông tư 28/2020 / TT-BGDĐT, những loại sổ sách của giáo viên tiểu học gồm có :

– Kế hoạch bài dạy.

– Sổ ghi chép hoạt động và sinh hoạt trình độ, dự giờ và theo dõi nhìn nhận hiệu quả học tập của học viên .
– Sổ chủ nhiệm ( so với giáo viên chủ nhiệm ) .
– Sổ công tác làm việc Đội ( so với Tổng đảm nhiệm Đội ) .
Đối với tổ chuyên môn, tổ văn phòng có thêm sổ ghi chép nội dung các hoạt động của tổ.

Đối với tổ trình độ, tổ văn phòng có thêm sổ ghi chép nội dung những hoạt động giải trí của tổ .Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ trường tiểu học còn quy định : Cán bộ quản trị, giáo viên và nhân viên cấp dưới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác làm việc quản trị, dạy học được sử dụng hồ sơ điện tử thay thế sửa chữa hồ sơ giấy bảo vệ nhu yếu của công tác làm việc tàng trữ và có giá trị như hồ sơ giấy .
Đây là quy định mới được bổ trợ tại Điều lệ trường tiểu học năm 2020. Quy định này giúp tránh việc mất hồ sơ, tài liệu, dễ quản trị và dữ gìn và bảo vệ hồ sơ .
sổ sách của giáo viên các cấpQuy định mới nhất về sổ sách của giáo viên các cấp (Ảnh minh họa)

Sổ sách của giáo viên cấp 2, cấp 3

Theo Điều 21 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên cấp 2, cấp 3 phải có các loại sổ sách sau:

– Kế hoạch giáo dục của giáo viên ( theo năm học ) .
– Kế hoạch bài dạy ( giáo án ) .
– Sổ theo dõi và nhìn nhận học viên .
– Sổ chủ nhiệm ( so với giáo viên làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp ) .
Đối với tổ trình độ :
– Kế hoạch giáo dục của tổ trình độ ( theo năm học ) .
– Sổ ghi chép nội dung hoạt động và sinh hoạt trình độ .
So với quy định trước kia tại Thông tư 12/2011 / TT-BGDĐT, sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép hoạt động và sinh hoạt trình độ, dự giờ, thăm lớp đã được sửa chữa thay thế bằng kế hoạch giáo dục của giáo viên ( theo năm học ) .
Bên cạnh đó, Sổ điểm cá nhân của giáo viên được thay thế bằng Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Theo đó, giáo viên sẽ không chỉ lưu trữ điểm số mà còn theo dõi, ghi chép quá trình học tập, cho nhận xét và đánh giá sự tiến bộ của học sinh tại sổ này.

Bên cạnh đó, Sổ điểm cá nhân của giáo viên được thay thế bằng Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Theo đó, giáo viên sẽ không chỉ lưu trữ điểm số mà còn theo dõi, ghi chép quá trình học tập, cho nhận xét và đánh giá sự tiến bộ của học sinh tại sổ này.

Ngoài ra, cũng tương tự như như việc quản trị hồ sơ của giáo viên tiểu học, theo khoản 4 Điều 21 Điều lệ, dạng hồ sơ điện tử được sử dụng thay cho những loại hồ sơ giấy theo lộ trình tương thích với điều kiện kèm theo của địa phương, nhà trường, năng lực triển khai của giáo viên và bảo vệ tính hợp pháp của những loại hồ sơ điện tử .
Việc quản trị hồ sơ điện tử do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định theo chuẩn liên kết, chuẩn tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Nếu có băn khoăn về sổ sách của giáo viên các cấp cũng như các quy định khác trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, bạn đọc có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.