Đề xuất tăng thêm 15% lương hưu cho 8 đối tượng từ năm 2022

Bộ LĐTB&XH đang lấy quan điểm dự thảo Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng .
Theo dự thảo, từ ngày 1/1/2022 kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm 15 % trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12/2021 so với 8 nhóm đối tượng người dùng .
Theo dự thảo, kiểm soát và điều chỉnh tăng cho nhóm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động ; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác làm việc cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng .
Ảnh minh họa. Ảnh minh họa. 

Nhóm cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các nghị định: 92, 34, 121 và 09.

Nhóm người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo lao lý của pháp lý ; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91 về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời gian ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng ; công nhân cao su đặc đang hưởng trợ cấp hàng tháng .
Nhóm cán bộ xã, phường, thị xã đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130 .
Nhóm công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53 pháp luật về chính sách so với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác làm việc trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương .
Nhóm quân nhân đang hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142 về thực thi chính sách so với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác làm việc trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương .

Nhóm quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Cuối cùng là nhóm người đang hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng .
Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng sau khi kiểm soát và điều chỉnh thấp hơn 2,5 triệu đồng / tháng, dự thảo đề xuất kiến nghị tăng thêm 200.000 đồng / tháng so với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng / tháng trở xuống .
Trường hợp người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng / tháng đến dưới 2,5 triệu đồng / tháng thì tăng lên bằng 2,5 triệu đồng .

Theo Bộ LĐTB&XH, đề xuất mức điều chỉnh là 15% nhằm đảm bảo bù đắp trượt giá để duy trì giá trị của khoản lương hưu, trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng do tác động bởi yếu tố lạm phát. Mức này để chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của 3 năm 2019, 2020 và năm 2021 do trong năm 2020 và năm 2021 không thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Mức kiểm soát và điều chỉnh trên thấp hơn mức lãi suất vay góp vốn đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội trong 3 năm 2019, 2020 và năm 2021 ( khoảng chừng gần 17 % ), như vậy tương thích với vận tốc tăng trưởng góp vốn đầu tư của Quỹ Bảo hiểm xã hội .
Thực hiện theo giải pháp này thì số đối tượng người dùng được kiểm soát và điều chỉnh từ nguồn ngân sách Nhà nước chi trả ước là 896.823 người, dự kiến kinh phí đầu tư tăng thêm trong năm 2022 là 47.226 tỷ đồng ( gồm có cả khoản đóng bảo hiểm y tế ). Số đối tượng được kiểm soát và điều chỉnh từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả ước là 2.283.819 người, dự kiến kinh phí đầu tư tăng thêm trong năm 2022 là 168.045 tỷ đồng .
Việc triển khai kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng so với nhóm đối tượng người tiêu dùng nghỉ hưu trước năm 1995 và có mức lương hưu đang hưởng thấp hơn 2,5 triệu đồng / tháng thì có khoảng chừng 426 nghìn người được kiểm soát và điều chỉnh. Dự kiến kinh phí đầu tư tăng thêm nếu triển khai kiểm soát và điều chỉnh từ ngày 1/1/2022 là 700 tỷ đồng. / .