Các loại tiền lương theo quy định của pháp luật – Luật Lao Động

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động năm 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương được pháp luật quy định như thế nào?

Khái niệm về tiền lương

Khái niệm về tiền lương được lao lý tại Điều 90 Bộ luật lao động năm 2019, được xác lập là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận hợp tác để triển khai việc làm, gồm có mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác .
Tiền lương gồm có mức lương theo việc làm hoặc chức vụ, phụ cấp lương và những khoản bổ trợ khác .

Phân loại tiền lương

( i ) Mức lương theo việc làm hoặc chức vụ là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động kiến thiết xây dựng. Mức lương so với việc làm giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động và thời giờ thao tác thông thường ( không gồm có khoản tiền trả thêm khi người lao động làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm ) không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do nhà nước pháp luật ;
( ii ) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp những yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp của việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa khá đầy đủ trong mức lương theo việc làm hoặc chức vụ ;

(iii) Các khoản bổ sung khác là khoản tiền bổ sung ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động, trừ tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp của người sử dụng lao động không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Một số quy định về tiền lương cần lưu ý 

Thứ nhất, mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng

Ở thời gian hiện tại, mức lương tối thiểu vùng được lao lý tại Nghị định số 157 / 2018 / NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP có sự biến hóa nhất định, đơn cử như sau :
Vùng I : Mức lương tối thiểu là 4.420.000 đồng / tháng
Vùng II : Mức lương tối thiểu là 3.920.000 đồng / tháng
Vùng III : Mức lương tối thiểu là 3.430.000 đồng / tháng
Vùng IV : Mức lương tối thiểu là 3.070.000 đồng / tháng

Thứ hai, việc trả lương phải đầy đủ và đúng hạn

Người lao động được người sử dụng lao động trả lương trực tiếp, không thiếu và đúng thời hạn .
Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng không hề trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được lao lý như sau :
( i ) Nếu thời hạn trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm ;
( ii ) Nếu thời hạn trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền tối thiểu bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất vay trần kêu gọi tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian trả lương hoặc tính theo lãi suất vay kêu gọi tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng nhà nước thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thông tin tại thời gian trả lương nếu Ngân hàng Nhà nước Nước Ta không pháp luật trần lãi suất vay .

Thứ ba, căn cứ trả tiền lương trả cho người lao động 

Tiền lương trả cho người lao động được địa thế căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, hiệu suất lao động, khối lượng và chất lượng việc làm mà người lao động đã triển khai .

Thứ tư, về hình thức trả lương

Điều 96 Bộ luật lao động năm 2019 pháp luật : “ 1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận hợp tác về hình thức trả lương theo thời hạn, loại sản phẩm hoặc khoán. 2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua thông tin tài khoản cá thể của người lao động được mở tại ngân hàng nhà nước. Trường hợp trả lương qua thông tin tài khoản cá thể của người lao động được mở tại ngân hàng nhà nước thì người sử dụng lao động phải trả những loại phí tương quan đến việc mở thông tin tài khoản và chuyển tiền lương ” .

  • Bạn có thể tham khảo thêm quy định pháp luật về: Cách xây dựng bảng lương mới nhất!

Khuyến nghị của công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong nghành nghề dịch vụ pháp lý lao động được luật sư, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest thực thi nhằm mục đích mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học hoặc phổ cập kiến thức và kỹ năng pháp lý, trọn vẹn không nhằm mục đích mục tiêu thương mại .
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 19006198, E-mail: info@everest.org.vn.