Bình Đại: Tăng cường đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới | Biển – Biên giới biển Bến Tre

Trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 19 về an ninh, trật tự, xã hội là một trong những tiêu chí cần được đẩy mạnh thực hiện và giữ vững. Thời gian qua, huyện Bình Đại đã thực hiện đạt được nhiều kết quả trong thực hiện tiêu chí này. Để tiếp tục giữ vững và thực hiện thành công tiêu chí về an ninh, trật tự, xã hội, năm 2017, huyện Bình Đại tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội ở địa bàn nông thôn, góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.

Theo nhìn nhận của Ban Chỉ đạo kiến thiết xây dựng nông thôn mới của huyện, cuối năm năm nay, toàn huyện Bình Đại có 18/19 xã đạt chuẩn về tiêu chuẩn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội .
Để giữ vững và phát huy tác dụng thiết kế xây dựng tiêu chuẩn này, giải pháp chốt yếu là Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội và kiến thiết xây dựng trào lưu toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc huyện ( gọi tắt là Ban Chỉ đạo ) tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai những chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xem xét kiểm điểm nghĩa vụ và trách nhiệm và giải quyết và xử lý nghiêm so với người đứng đầu và cán bộ trực tiếp đảm nhiệm, quản trị địa phận để tội phạm hoạt động giải trí lộng hành gây mất an ninh, trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Ban chỉ huy huyện xây dựng những đoàn kiểm tra chuyên đề về công tác làm việc phòng, chống tội phạm tại những địa phương, tập trung chuyên sâu địa phận nông thôn trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội, kịp thời kiểm soát và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đề ra giải pháp thực thi sát, đúng với tình hình thực tiễn trên từng địa phận. Phát động những trào lưu thi đua trong triển khai trào lưu toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc .

Tăng cường công tác làm việc đấu tranh phòng chống tội phạm
Đồng thời, tăng cường những giải pháp phòng ngừa xã hội, nhất là giải pháp hoạt động quần chúng tham gia trào lưu toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, giữ gìn trật tự bảo đảm an toàn xã hội, gắn công tác làm việc phòng, chống tội phạm với thực thi những chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tương thích với địa phận nông thôn. Tiếp tục thay đổi, nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp lý trong những những tầng lớp nhân dân, nhất là địa phận nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nâng cao hiệu suất cao quản trị, giáo dục riêng biệt đối tượng người tiêu dùng tiếp tục vi phạm và có rủi ro tiềm ẩn vi phạm pháp lý, nhất là số đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện kèm theo để họ sớm tái hòa nhập hội đồng, hạn chế tái tội phạm, củng cố nhân rộng những quy mô, nổi bật tiên tiến và phát triển giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ” .

Tổ chức tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn, trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ở cơ sở. Vận động nhân dân tích cực, tự giác tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Song song đó, huyện liên tục thực thi có hiệu suất cao những chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành, quy định phối hợp hành động phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa những ngành. Nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc phối hợp, cung ứng nhu yếu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình lúc bấy giờ. Quan tâm, giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao năng lượng trình độ, trình độ cho cán bộ thực thi pháp lý, khai thác, sử dụng có hiệu suất cao kinh phí đầu tư, trang thiết bị, phương tiện đi lại, kỹ thuật tân tiến, góp thêm phần nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phận nông thôn .

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội ở địa bàn nông thôn, nhất là thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài, quản lý mạng viễn thông, internet, quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…không để sơ hở, thiếu sót để tội phạm lợi dụng hoạt động.

Công an huyện tổ chức triển khai thực thi tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung chuyên sâu vào những tuyến, địa phận phức tạp về tội phạm, địa phận biên giới biển, địa phận giáp ranh giữa những huyện, địa phận tập trung chuyên sâu khu công nghiệp, làng nghề … Chủ động mở những đợt cao điểm tiến công trấn áp tội phạm và những hành vi vi phạm pháp lý nổi lên ở địa phận nông thôn, nhất là tội phạm giết người, hiếp dâm, cố ý gây thương tích, cướp giật gia tài, trộm cắp gia tài, tội phạm và vi phạm pháp lý về kinh tế tài chính, ma túy, môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm … Khám phá nhanh những vụ án theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội đề ra, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm .
Lực lượng công an xã, thị xã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền sở tại chỉ huy, chỉ huy kiến thiết xây dựng, củng cố mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của mạng lưới hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ Quốc, tương thích với tình hình đặc thù của địa phận nông thôn. Giải quyết kịp thời những tranh chấp, khiếu kiện, xích míc trong nội bộ nhân dân, không để hình thành “ điểm trung tâm ” về an ninh nông thôn, tôn giáo, không để phát sinh những địa phận tội phạm hoạt động giải trí lộng hành, gây bức xúc dư luận xã hội .
Phát huy vai trò nòng cốt của những cơ quan chức năng, nghĩa vụ và trách nhiệm của những ban, ngành, địa phương, những tổ chức triển khai chính trị, xã hội và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu suất cao với những loại tội phạm, bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, góp thêm phần thực thi Chương trình tiềm năng vương quốc về thiết kế xây dựng nông thôn mới trên địa huyện. / .