Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế cập nhật 2022

Công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là văn bản gửi cơ quan thuế để giải trình lý do mà doanh nghiệp chậm nộp thuê. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế.

cong van giai trinh cham nopj thue

1.Công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là gì?

Công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế là một văn bản được soạn thảo để gửi lên cơ quan thuế có thẩm quyền, qua đó cơ quan này sẽ xem xét về lý do việc công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó đã nộp chậm tờ khai thuế theo quy định để đưa ra hướng giải quyết.

2. Quy định của pháp luật về hành vi nộp chậm thuế.

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt như sau:

– Phạt cảnh cáo so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có diễn biến giảm nhẹ .
– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này .
– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn pháp luật từ 31 ngày đến 60 ngày .
– Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng so với một trong những hành vi sau đây :
+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn lao lý từ 61 ngày đến 90 ngày ;
+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn pháp luật từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp ;
+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp ;
+ Không nộp những phụ lục theo pháp luật về quản trị thuế so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp .
– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng so với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời gian cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời gian cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo pháp luật tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế .
Lưu ý : Trường hợp số tiền phạt nếu vận dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa so với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền pháp luật tại khoản 4 Điều 13 Nghị đinh 125 / 2020 / NĐ-CP .

3. Mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế .

CÔNG TY …..

 Số: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

, ngày tháng năm

 CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

DO NỘP CHẬM TỜ KHAI THUẾ

Kính gửi: Chi cục thuế quận ….

Tên doanh nghiệp :
Mã số thuế / mã số doanh nghiệp :
Địa chỉ trụ sở :
đường dây nóng :
Số Fax / email ( nếu có ) :

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:

Sinh năm :
Chức vụ :
Số điện thoại thông minh liên hệ :
Báo cáo giải trình nộp chậm tờ khai thuế công ty … ..
Trình bày tóm lược thông tin nộp tờ khai thuế theo lao lý : Ngày .. tháng .. năm .. chúng tôi nhận được công văn về việc nộp chậm tờ khai thuế quý … Chúng tôi xin giải trình về nguyên do doanh nghiệp nộp chậm tờ khai thuế như sau :
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Công ty …. xin cam kết ràng buộc những gì chúng tôi đã trình diễn và những sách vở phân phối là đúng thực sự. Nếu không đúng công ty … … xin chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm .
Kính ý kiến đề nghị Chi cục thuế Q. …. tiếp đón đơn giải trình và xem xét .
Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận: Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là những thông tin về mẫu công văn giải trình nộp chậm tờ khai thuế mà Công Ty Luật ACC xin gửi tới quý khách hàng và các bạn đọc. Nếu bạn đang có nhu cầu về công chứng hoặc có nhu cầu được hỗ trợ, trợ giúp về các vấn đề pháp lý thì hãy liên hệ đến Công Ty Luật ACC – chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.

Email: info@accgroup.vn
Zalo: 084 696 7979

Đánh giá post