Thông tin tuyển dụng Giám sát viên, Điều tra viên – Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) | Phòng Công tác Chính trị – Quản lý Sinh viên

Phòng CTHVSV gửi các anh, chị cựu học viên/sinh viên thông tin ứng tuyển vị trí làm việc: Giám sát viên, Điều tra viên – Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN)

Tháng 7/2021, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN) kết hợp với Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA), thực hiện “khảo sát cuối kỳ về thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Chúng tôi đang tìm các bạn Giám sát viên (GSV) và Điều tra viên (ĐTV) để cùng đồng hành trong cuộc khảo sát diễn ra vào tháng 7/2021 tại Quảng Ninh.
I. THÔNG TIN CHUNG
− Địa bàn khảo sát: TP Cẩm Phả, huyện Hải Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
− Đối tượng khảo sát: Hộ gia đình và người lao động trong doanh nghiệp
− Số lượng CTV cần tuyển: 08 ĐTV, 02 GSV
− Thời gian tập huấn dự kiến: 16-17/7/2021
− Thời gian khảo sát dự kiến: 19-30/7/2021

II. YÊU CẦU, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA GIÁM SÁT VIÊN/ĐIỀU TRA VIÊN
1. Yêu cầu, nhiệm vụ và quyền lợi đối với ĐTV

  • Yêu cầu

– Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các ngành xã hội học, thống kê, kinh tế và các ngành khác liên quan.
– Có khả năng di chuyển bằng xe máy tại đại bàn khảo sát
– Cam kết tham gia cho đến khi kết thúc khảo sát tại tỉnh được phân công.
– Ưu tiên các ứng cử viên đang sống tại Quảng Ninh.
– Đối với các ứng viên không ở Quảng Ninh: yêu cầu ĐTV sống ở những khu vực tại Hà Nội hoặc địa phương khác không có COVID 19 trong 14 ngày qua; và không di chuyển đến các địa phương có dịch COVID 19 trong 14 ngày qua.

  • Nhiệm vụ

– Phỏng vấn các hộ gia đình và người lao động theo danh sách được cung cấp sẵn hoặc theo sự phân công của giám sát viên (GSV). Đảm bảo thu thập thông tin đầy đủ theo bảng hỏi được cài sẵn trong máy tính bảng, rõ ràng và chính xác theo những quy ước của khảo sát; gửi phiếu đi ngay sau khi hoàn thành phỏng vấn.
– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn; tổng kết, rút kinh nghiệm của nhóm; báo cáo và giải trình các vấn đề nếu được trưởng nhóm/GSV yêu cầu.

  • Quyền lợi

– Thu nhập từ 500.000 – 700.000 đồng / ngày thao tác, gồm có : Thù lao thực thi khảo sát ( tính theo phiếu đã phỏng vấn ), Phụ cấp ẩm thực ăn uống, Phụ cấp xăng xe và vận động và di chuyển ( nếu ĐTV chuyển dời bằng xe máy ), Phụ cấp điện thoại cảm ứng, Phụ cấp tập huấn

– Được sắp xếp chỗ ở tại địa bàn khảo sát
– Thưởng cuối dự án theo hiệu quả và chất lượng công việc
– Được đóng bảo hiểm đi lại trong quá trình thực hiện khảo sát
– Được xét nghiệm COVID 19 trước khi thực hiện khảo sát tại Quảng Ninh
– Có cơ hội tham gia mạng lưới ĐTV của DEPOCEN và được mời cộng tác trong các dự án tương lai, được chứng nhận kỹ năng và kinh nghiệm tham gia khảo sát

2. Yêu cầu, nhiệm vụ và quyền lợi đối với GSV

  • Yêu cầu

– Đã có kinh nghiệm làm GSV trong các khảo sát với DEPOCEN hoặc khảo sát khác tương tự.
– Có khả năng làm việc độc lập, có khả năng liên hệ địa bàn với Chính quyền địa phương được khảo sát.
– Có khả năng tổ chức khảo sát, quản lý điều tra viên, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng của khảo sát tại địa bàn được phân công.
– Có khả năng xây dựng báo cáo với quản lý dự án về tiến độ khảo sát và vấn đề phát sinh trong khảo sát hàng ngày
– Có khả năng di chuyển bằng xe máy tại địa bàn khảo sát.
– Đối với các ứng viên không ở Quảng Ninh: yêu cầu ĐTV sống ở những khu vực tại Hà Nội hoặc các địa phương khác không có COVID 19 trong 14 ngày qua; và không di chuyển đến các địa phương có dịch COVID 19 trong 14 ngày qua.

  • Nhiệm vụ

– Liên hệ với địa bàn khảo sát trước khi tiến hành khảo sát
– Phân công nhiệm vụ hàng ngày cho ĐTV
– Giám sát các cuộc phỏng vấn của ĐTV với người trả lời.
– Hỗ trợ thực hiện phỏng vấn nếu khảo sát thiếu ĐTV
– Đảm bảo thu thập được đầy đủ các chứng từ khảo sát theo yêu cầu của Trung tâm
– Báo cáo tiến độ thực hiện hàng ngày cho điều phối viên dự án
– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn; tổng kết, rút kinh nghiệm của nhóm; báo cáo và giải trình các vấn đề nếu được cán bộ dự án của DEPOCEN yêu cầu

  • Quyền lợi

– Thù lao: 600.000đ/ngày làm việc
– Được hưởng các khoản phụ cấp khác ngoài thù lao, bao gồm: Phụ cấp ăn uống, phụ cấp xăng xe, phụ cấp điện thoại, phụ cấp tập huấn
– Được sắp xếp chỗ ở tại địa bàn tham gia khảo sát;
– Thưởng cuối dự án theo hiệu quả và chất lượng công việc;
– Được đóng bảo hiểm đi lại trong quá trình thực hiện khảo sát;

– Được xét nghiệm COVID 19 trước khi thực hiện khảo sát tại Quảng Ninh;
– Có cơ hội tham gia mạng lưới ĐTV/GSV của DEPOCEN và được mời cộng tác trong
các dự án tương lai, được chứng nhận kỹ năng và kinh nghiệm tham gia khảo sát;

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Nguồn:  Fanpage Tuyển dụng Y tế công cộng