Bài 29: Vùng tây nguyên (tiếp theo)

ĐỊA LÍ 9 BÀI 29: GIẢI BÀI TẬP VÙNG TÂY NGUYÊN TIẾP THEO

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

D. Tình hình phát triển kỉnh tế

1. Nông nghiệp

– Sản xuất cây công nghiệp tăng trưởng khá nhanh. Những cây cối quan trọng nhất là : cafe, cao su đặc, chè, điều, …
– Nhiều địa phương có thâm canh lúa, màu lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày .
– Chăn nuôi gia súc lớn ( trâu, bò, … ) được tăng nhanh .
– Trồng hoa, rau quả ôn đới nổi tiếng ở Đà Lạt .
– Khó khăn : thiếu nước vào mùa khô, dịch chuyển về giá thành .
– Sản xuất lâm nghiệp :
+ Kết hợp khai thác rừng tự nhiên với trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán bảo vệ rừng ; gắn khai thác với chế biến .
+ Độ bao trùm rừng đạt 54,8 % ( năm 2003 ), phấn đấu năm 2010 nâng độ bao trùm rừng toàn vùng lên 65 % .

2. Công nghiệp

– Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu tổ chức GDP, nhưng đang chuyển biến nhanh .
– Các ngành công nghiệp chế biến nông, lấm sản tăng trưởng khá nhanh .
– Nhà máy thuỷ điện Y-a-ly có quy mô lớn đã được kiến thiết xây dựng trên sông Xê-xan ; 1 số ít xí nghiệp sản xuất khác đang được thiết kế xây dựng .

3. Dịch vụ

– Xuất khẩu nông sản đứng thứ hai cả nước ( sau Đồng bằng sông Cửu Long ) với mẫu sản phẩm nòng cốt là cafe .
– Du lịch sinh thái xanh và du lịch văn hoá tăng trưởng, điển hình nổi bật nhất là thành phố Đà Lạt .
– Giao thông : tăng cấp những tuyến đường ngang nối với những thành phố Duyên hải Nam Trung Bộ, Hạ Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia .

E. Các trung tâm kinh tế

– Thành phố Buôn Mê Thuột : trung tâm công nghiệp, đào tạo và nghiên cứu khoa học của vùng .
– Thành phố Đà Lạt : trung tâm du lịch sinh thái xanh, nghỉ ngơi, nghiên cứu khoa học và đào tạo, đồng thời nổi tiếng về sản xuất hoa quả .
– Thành phố Plây Ku : tăng trưởng công nghiệp chế biến nông, lâm sản, đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch .

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào hình 29.1, hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước. Vì sao cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này? Dựa vào hình 29.2, xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên.

Trả lời:

– So với cả nước, cây cafe ở Tây Nguyên chiếm 85,1 % về diện tích quy hoạnh và 90,6 % về sản lượng ( năm 2001 ). Như vậy, hầu hết diện tích quy hoạnh và sản lượng cây cafe của nước ta tập trung chuyên sâu ở Tây Nguyên .
– Nguyên nhân cây cafe được trồng nhiều nhất ở vùng này là do :
+ Có đất badan phì nhiêu trên diện tích quy hoạnh rộng .
+ Khí hậu cao nguyên có một mùa mưa, một mùa khô thuận tiện cho gieo trồng, thu hoạch, chế biến và dữ gìn và bảo vệ .
+ Thị phần về cafe ở trong nước, đặc biệt quan trọng là ở nhiều nước và khu vực được lan rộng ra .
– Các vùng trồng :
+ Cà phê : Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum .
+ Cao su : Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum .
+ Chè : Lâm Đồng, Gia Lai .

2. Dựa vào bảng 29.1, hãy nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên. Tại sao sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có giá trị cao nhất?

Trả lời:

a ) Nhận xét :
– Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp còn nhã nhặn, nhưng vận tốc gia táng của vùng khá lớn ( từ năm 1995 đên năm 2002, táng gần 2,8 lần ) .
– Tốc độ tăng của từng tỉnh cũng tương đối lớn ( từ năm 1995 đến năm 2002, Kon Tum tăng 2 lần, Gia Lai tăng hơn 3 lần, Đắk Lắk tăng 2,8 lần, Lâm Đồng tăng hơn 2,7 lần ) .
b ) Nguyên nhân về sản xuất nông nghiệp ở những tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có giả trị cao nhất .
– Đắk Lắk : với thế mạnh là diện tích quy hoạnh trồng cây công nghiệp có quy mô lớn, đặc biệt quan trọng là đất badan, Đắk Lắk phát huy thế mạnh sản xuất và xuất khẩu cafe ; ngoài những, còn trồng nhiều điều, hồ tiêu, …
– Lâm Đồng : có thế mạnh sản xuất chè, hoa và rau quả ôn đới với quy mô tương đối lớn ; cây cafe cũng được trồng nhiều ở Lâm Đồng .
– Cả hai tỉnh cũng có ngành du lịch tăng trưởng, góp thêm phần kích thích cho sự tiêu thụ nguồn loại sản phẩm nông nghiệp của hai tỉnh nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung .

3. Dựa vào bảng 29.2, tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước (lấy năm 1995 = 100%). Nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên.

Trả lời:

– Tính :
+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Tây Nguyên từ năm 1995 đến năm 2002 : 191,0 % .
+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của cả nước từ năm 1995 đến năm 2002 : 252,5 % .
– Nhận xét tình hình tăng trưởng công nghiệp ở Tây Nguyên :
+ Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu tổ chức GDP công nghiệp cả nước ( năm 2002, Tây Nguyên chỉ chiếm chưa đầy 0,9 % giá trị sản xuất công nghiệp cả nước ) .

+ Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá nhanh (tốc độ tăng trưởng từ năm 1995 đến năm 2002 là 191%).

4. Xác định trên hình 29.2 vị trí của nhà máy thuỷ điện Y-a-ly trên sông Xê-xan. Nêu ý nghĩa của việc phát triển thuỷ điện ở Tây Nguyên.

Trả lời:

Ý nghĩa của việc tăng trưởng thuỷ điện Y-a-li trên sông Xê-xan
– Nhằm mục tiêu khai thác thế mạnh thuỷ năng của vùng .
– Tây Nguyên được lợi thế về nguồn nguồn năng lượng, nguồn nước ship hàng cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt quan trọng là trồng cây công nghiệp, trồng cây lương thực và Giao hàng hoạt động và sinh hoạt trong thực trạng thiêu nước do mùa khô lê dài .
– Gián tiếp góp thêm phần không thay đổi nguồn sinh thuỷ cho những dòng sông chảy về những vùng lân cận, bảo vệ nguồn nước những xí nghiệp sản xuất thuỷ điện của những vùng này, phân phối nước sản xuất và hoạt động và sinh hoạt cho dân cư trong lưu vực. Các nhà máy sản xuất thuỷ điện Trị An ( Đồng Nai ), Thác Mơ ( Bình Phước ), Vĩnh Sơn ( Tỉnh Bình Định ), sông Hinh ( Phú Yên ), Đa Nhím ( Ninh Thuận ) và một số ít dự án Bất Động Sản thuỷ điện dự tính tiến hành không ít đều sử dụng nguồn nước những sông từ Tây Nguyên .

5. Dựa vào hình 29.2, hãy xác định:

– Vị trí của các thành phố: Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.

– Những quốc lộ nôi các thành phố này với Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trả lời:

– Quốc lộ 19 nối Plây Ku với cảng biển Quy Nhơn .
– Quô ” c lộ 26 nôi Buôn Ma Thuột với cảng biến Nha Trang .
– Quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh nối những thành phố Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt với TP. Hồ Chí Minh .

III. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 111 SGK địa lí 9: Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp?

Trả lời:

– Thuận lợi :
+ Chủ yếu là đất badan rất thích hợp để tăng trưởng cây công nghiệp, đặc biệt quan trọng là cây cafe .
+ Khí hậu cận xích đạo thuận tiện cho cây công nghiệp dài ngày nhiệt đới gió mùa ( cafe, cao su đặc, … ) ; vùng núi cao thoáng mát, trồng được cây cận nhiệt ( chè ) .
+ Rừng : diện tích quy hoạnh và trữ lượng lớn nhất cả nước .
– Khó khăn :
+ Mùa khô lê dài, dẫn tới rủi ro tiềm ẩn hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng .
+ Vùng thưa dân, thiếu lao động và thị trường tiêu thụ tại chỗ nhỏ hẹp .
+ Là vùng còn khó khăn vất vả của quốc gia .
+ Việc chặt phá rừng để làm nương rẫy và trồng cafe, nạn săn bắt bừa bãi động vật hoang dã hoang dã đã ảnh hưởng tác động xấu đến môi trường tự nhiên .

Giải bài tập 2 trang 111 SGK địa lí 9: Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?

Trả lời:

– Tây Nguyên nhiều thế mạnh du lịch sinh thái xanh và du lịch văn hoá .
+ Có nhiều cảnh sắc đẹp ( thác nước, hồ nước, … ) .
+ Cộng đồng những dân tộc bản địa với khoảng chừng 30 % số dân ỏ đây là dân tộc bản địa ít người, tạo ra bức tranh văn hoá những dân tộc bản địa rất phong phú và đa dạng và nhiều nét đặc trưng ( có cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hoá quốc tế ) .
+ Có những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hoá .
– Có nhiều khu vực du lịch mê hoặc : thành phố du lịch Đà Lạt, làng văn hoá dân tộc bản địa Buôn Đôn ( Đắk Lắk ), …

Giải bài tập 3 trang 111 SGK địa lí 9: Sưu tầm tư liệu về thành phố Đà Lạt.

Hướng dẫn:

– Sưu tầm theo những nội dung : tự nhiên, những danh thắng, dân cư, dân tộc bản địa, xã hội, văn hoá, lịch sử dân tộc, danh nhân, nghề thủ công truyền thống, mẫu sản phẩm tiêu biểu vượt trội, hoạt động giải trí kinh tế tài chính, …
– Sưu tầm từ sách, báo, tạp chí, từ Internet, …

IV. CÂU HỎI TỰ HỌC

1. Diện tích cây cà phê của Tây Nguyên so với cả nước năm 2001 chiếm

A. 85,1 %. B. 85,2 %. C. 85,3 %. D. 90,2 %

2. Sản lượng cây cà phê của Tây Nguyên so với cả nước năm 2001 chiếm

A. 90,2 %. B. 90,4 %. C. 90,6 %. D. 90,8 % .

3. Cây cà phê của Tây Nguyên được trồng nhiều nhất ở

A. Gia Lai. B. Đắk Lắk. C. Đắk Nông. D. Lâm Đồng .

4. Tỉnh có giá trị sản xuất nông nghiệp đứng đầu Tây Nguyên là

A. Lâm Đồng. B. Gia Lai. C. Kon Tum. D. Đắk Lắk .

5. Điểm nào sau đây không đúng với sự phát triển kinh tế ở Tây Nguyên ?

A. Có giá trị sản lượng công nghiệp cao .
B. Một số dự án Bất Động Sản tăng trưởng thuỷ điện lớn đang tiến hành ,

C. Xuất khẩu nông sản đứng thứ hai cả nước.

D. Du lịch sinh thái xanh và vàn hoá có điều kiện kèm theo tăng trưởng thuận tiện .