Chức năng và nhiệm vụ

Toàn cảnh Lò phản ứng hạt nhân ( Đà Lạt )
Trên cơ sở tiếp quản Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân ( Đà Lạt ) được xây dựng theo Quyết định số 64 / CP ngày 26/4/1976 của Thủ tướng nhà nước. Do nhu yếu tăng trưởng của ngành, trên cơ sở Viện Nghiên cứu hạt nhân ( Đà Lạt ), Nghị định số 59 – CP ngày 23/02/1979 của Hội đồng nhà nước đã xây dựng Viện Nghiên cứu hạt nhân ( có trụ sở chính tại Thành Phố Hà Nội ) trong đó có Phân viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Nghị định 87 – HĐBT ngày 11/6/1984 của Hội đồng Bộ trưởng đã đổi tên Viện Nghiên cứu hạt nhân thành Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia và Phân viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt thành Viện Nghiên cứu hạt nhân lúc bấy giờ. Tháng 3/2019, kỷ niệm 35 năm ngày khánh thành Công trình Phục hồi và lan rộng ra Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt cũng là thời gian Viện Nghiên cứu hạt nhân ( NCHN ) vừa tròn 40 năm hình thành và tăng trưởng nếu lấy dấu mốc từ ngày mang tên Phân viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt .

 

Bạn đang đọc: Chức năng và nhiệm vụ

Vị trí và chức năng

1. Viện Nghiên cứu hạt nhân ( sau đây viết tắt là Viện ) là tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến công lập thường trực Viện Năng lượng nguyên tử Nước Ta, triển khai công dụng quản trị, quản lý và vận hành và khai thác Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt ; nghiên cứu khoa học, tăng trưởng công nghệ tiên tiến, đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực, tương hỗ kỹ thuật ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước ; sản xuất, kinh doanh thương mại, phân phối loại sản phẩm và dịch vụ trong nghành nghề dịch vụ nguồn năng lượng nguyên tử và tương quan ; xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị ship hàng cho những hoạt động giải trí thuộc tính năng, trách nhiệm được giao theo pháp luật của pháp lý .
Viện có tên thanh toán giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là : Dalat Nuclear Research Institute ( viết tắt là DNRI ) .
2. Viện được triển khai chính sách tự chủ so với tổ chức triển khai khoa học và công nghệ tiên tiến công lập theo lao lý của pháp lý .
3. Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở thông tin tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng nhà nước để hoạt động giải trí và thanh toán giao dịch theo lao lý của pháp lý .
Viện có trụ sở đặt tại số 01, đường Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng .

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Vận hành an toàn, khai thác hiệu quả Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và các thiết bị khoa học – công nghệ do Viện quản lý để phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

2. Thực hiện những nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong nghành nguồn năng lượng nguyên tử và những nghành nghề dịch vụ tương quan khác .
3. Nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ và tăng trưởng khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến tương quan đến lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu và xí nghiệp sản xuất điện hạt nhân .
4. Hỗ trợ kỹ thuật ship hàng công tác làm việc quản trị nhà nước về : An toàn bức xạ, an toàn hạt nhân ; quản trị và giải quyết và xử lý thải phóng xạ ; quản trị và quản lý và vận hành những trạm quan trắc phóng xạ môi trường tự nhiên ; kiểm chuẩn những thiết bị thống kê giám sát bức xạ và hạt nhân ; ứng phó và xứ lý sự cố bức xạ và hạt nhân .
5. Triển khai sản xuất, kinh doanh thương mại, phân phối dịch vụ, tư vấn và giảng dạy trong những nghành : An toàn bức xạ và hạt nhân ; đồng vị và dược chất phóng xạ ; công nghệ tiên tiến bức xạ ; công nghệ sinh học ; sinh y học phóng xạ ; môi trường tự nhiên ; thiết bị hạt nhân ; nghiên cứu và phân tích mẫu ; kiểm nghiệm chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm ; tương hỗ ứng dụng nguồn năng lượng nguyên tử ; quan trắc và nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên ; nhìn nhận và cấp ghi nhận chất lượng mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa ; nhìn nhận và cấp ghi nhận thực hành thực tế sản xuất nông nghiệp tốt ở Nước Ta và những nghành nghề dịch vụ khác có tương quan .
6. Xuất khẩu, nhập khẩu công nghệ tiên tiến, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân và những thiết bị có tương quan khác, nguồn phóng xạ kín, hóa chất thí nghiệm, đồng vị phóng xạ, dược chất phóng xạ và những mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa trong nghành ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và những nghành nghề dịch vụ tương quan theo pháp luật của pháp lý .
7. Đào tạo, tu dưỡng trình độ nhiệm vụ thuộc chuyên ngành nguồn năng lượng nguyên tử và những chuyên ngành hỗ trợ khác .
8. Thực hiện những hoạt động giải trí hợp tác quốc tế, liên kết kinh doanh, link với những tổ chức triển khai, cá thể trong nước và quốc tế trong khoanh vùng phạm vi tính năng, trách nhiệm được giao theo lao lý của pháp lý .
9. Tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược để tiến hành thực thi công dụng, trách nhiệm được giao theo pháp luật của pháp lý .

10. Quản lý về tổ chức, nhân lực, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu của Viện theo phân cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và quy định của pháp luật.

11. Tham gia triển khai trách nhiệm tương quan đến Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân, và những trách nhiệm khác do Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao .

(Theo Quyết định số 529/QĐ-VNLNT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam quy định Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Nghiên cứu hạt nhân)