Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trà sữa của giới trẻ hà nội

Ngày đăng : 22/04/2019, 16 : 48

​“​ M ​ ỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1​ ) Mục tiêu nghiên cứu 2​ ) Câu hỏi nghiên cứu 3​ ) Đối tượng phạm vi nghiên cứu ​3.1) Đối tượng nghiên cứu ​3.2) Phạm vi nghiên cứu 4​ ) Bố cục đề tài ​LỜI CẢM ƠN CHƯƠNG 1: THỊ TRƯỜNG TRÀ SỮA VIỆT NAM VÀ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU ĐÃ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý thuyết ​1.1.1 Nguồn gốc lịch sử đời trà sữa trân châu ​1.1.2 Thị trường trà sữa Việt Nam 1​ Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài 11 ​1.2.1 Bài nghiên cứu “Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sinh viên quán trà sữa” 11 ​1.2.2 Bài nghiên cứu “Thực trạng sử dụng trà sữa TP HCM” 12 ​1.2.3 Bài nghiên cứu “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trà sữa sinh viên thương hiệu trà sữa TocoToco” 13 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CUỘC NGHIÊN CỨU, LÝ DO NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, MẪU NGHIÊN CỨU 16 2​ Giới thiệu nghiên cứu, lý nghiên cứu 16 2​ Phương pháp nghiên cứu 16 ​2.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 17 ​2.2.2 Thiết kế nghiên cứu định lượng 17 2​ Ý nghĩa đề tài 18 2​ Mẫu nghiên cứu 18 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 20 3​ Mô tả cấu mẫu điều tra 20 3​ Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua trà sữa 20 ​3.2.1​ M ​ ức độ sử dụng 21 ​3.2.2 Người uống 21 ​3.2.3 Số tiền chi trả cho cốc trà sữa 22 ​3.2.4​ Nhu cầu sinh viên quán trà sữa 23 ​3.2.5 Hình thức mục đích sử dụng trà sữa 25 ​3.2.6 Đánh giá chiến dịch marketing (truyền thông, quảng cáo, ) thương hiệu trà sữa 27 ​3.1.7 So sánh trà sữa với loại nước giải khát khác 27 ​3.1.8 Tiêu chí để lựa chọn thương hiệu trà sữa 28 ​3.2.9 Kết sở thích thương hiệu khác giới tính nam nữ 30 ​3.2.10 So sánh chéo thơng tin tìm kiếm nhiều lựa chọn thương hiệu trà sữa nhóm thu nhập làm thêm khác 30 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING DỰA TRÊN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO SẢN PHẨM TRÀ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 32 4​ Kết luận 32 4​ Một số đề xuất giải pháp marketing 32 ​4.2.1 Tận dụng hoàn toàn social media 32 ​4.2.2 Phát tờ rơi, vouchers 33 ​4.3.3 Truyền thông qua báo chí 33 ​4.3.4 Sản phẩm chất lượng cho quán 34 ​4.3.5 Nhân viên 34 ​4.3.6 Giá hợp lý 35 PHỤ LỤC 36 1​ )Bảng khảo sát 36 2​ )Tài liệu tham khảo 41 DANH MỤC BẢNG BIỂU” Hình Các quán trà sữa Nội………………………………………………….7 Hình Các quán trà sữa TP Hồ Chí Minh……………………………………….7 Bảng 3.1 Mức độ sử sụng trà sữa…………………………………………………….21 Bảng 3.2 Người uống trà sữa cùng……………………………………………… 21 Bảng 3.3 Mức giá sẵn sang trả cho cốc trà sữa…………………………………22 Bảng 3.4 Đo kiểm tiêu chí quan tâm thương hiệu trà sữa……… 24 Bảng 3.5.1 Hình thức sử dụng trà sữa……………………………………………….25 Bảng 3.5.2 Mục đích sử dụng trà sữa……………………………………………… 26 Bảng 3.6 Đo kiểm đánh giá chiến dịch marketing thương hiệu……27 Bảng 3.7 Kiểm định so sánh trà sữa với loại nước giải khát khác………….28 Bảng 3.8 Các tiêu chí lựa chọn thương hiệu trà sữa……………………………29 Bảng 3.9 So sánh sở thích thương hiệu trà sữa giới tính nam nữ…… 30 Bảng 3.10 So sánh chéo thông tin tìm kiếm nhiều lựa…… … 31 chọn thương hiệu trà sữa nhóm thu nhập làm thêm khác L ​ ỜI MỞ ĐẦU “​ Trà sữa trân châu xuất Đài Loan cách 30 năm Càng ngày loại đồ uống trở nên tiếng khắp giới nhờ trẻ trung, hợp vị khác lạ Qua nhiều năm phát triển thị trường trà sữa ngày cải tiến đa dạng với nhiều hương vị Người tiêu dùng ngày trở nên quen thuộc với loại đồ uống trở thành trào lưu, loại đồ uống quen thuộc với người hơn, đặc biệt giới trẻ ngày Sản phẩm trà sữa bắt đầu du nhập vào thị trường Việt Nam từ 10 năm trước đây, năm gần trà sữa trân châu trở thành loại đồ uống quen thuộc giới trẻ Việt Nam nói chung giới trẻ địa bàn Nội nói riêng.” Theo nghiên cứu thị trường trà sữa Việt Nam khoảng 73% người hỏi phân biệt trà sữa so với loại đồ uống khác thị trường, đặc biệt người dân sinh sống thành phố lớn Nội TP HCM có tỷ lệ nhận biết loại đồ uống cao “​ Nếu ban đầu có vài thương hiệu trà sữa dẫn đầu thị trường Ding Tea, Toco Toco… thị trường trà sữa bùng nổ với hàng trăm thương hiệu trà sữa mới, tự mở lẫn mua nhượng quyền từ đơn vị có tiếng Những thương hiệu xuất lâu khẳng định chất lượng chưa mở rộng mạnh Chatime, ChaGo, ChaChaGo… Các chuỗi nhượng quyền từ nước ngồi chiếm lĩnh thị trường tương đối Bobapop, Blackball… Nhiều thương hiệu tiếng thị trường miền Nam đặt chân Nội Gongcha, Trà Tiên Hưởng Điều khiến cho người tiêu dùng có nhiều chọn lựa đồng thời đẩy doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng vào tình cạnh tranh khốc liệt Để tạo lợi cạnh tranh với đối thủ, mở rộng thị phần, doanh nghiệp cần nỗ lực chiếm lấy vị trí khác biệt đặc trưng tâm trí khách hàng.” Do để hiểu thêm giới trẻ địa bàn Nội ngày lại yêu thích thương hiệu trà sữa đến vậy? Các yếu tố tác động đến hành vi mua họ thương hiệu trà sữa khác người tiêu dùnghành vi mua, lựa chọn nào? Cũng tìm kiếm giải pháp để phát triển thêm thương hiệu trà sữa địa bàn Nội góp phần giúp cho nhà kinh doanh định hướng chiến lược cho phù hợp, đáp ứng cách tốt nhu cầu khách hàng, nâng cao uy tín mở rộng thị trường Với lý nên em định chọn đề tài ​“Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trà sữa giới trẻ Nội” 1) Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát chung đề án khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua trà sữa giới trẻ địa bàn Nội Từ đưa gợi ý giải pháp phù hợp nhằm giúp thương hiệu trà sữa kinh doanh địa bàn Nội có biện pháp marketing để thu hút khách hàng thỏa mãn nhu cầu mà khách hàng mong muốn Cuộc nghiên cứu có mục tiêu cụ thể sau: ● Tìm hiểu thực trạng sử dụng trà sữa giới trẻ địa bàn Nội ● Xác định nhu cầu, nhận thức, mong muốn, sở thích yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn mua loại thương hiệu trà sữa khác giới trẻ Nội ● Đánh giá nghiên cứu đưa giải pháp nhằm giúp cho nhà quản trị gợi ý để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoạch định sách giá, sách phân phối nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng cách tốt 2) Câu hỏi nghiên cứu ● Mức độ u thích thói quen thường uống trà sữa giới trẻ Nội? ● Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sản phẩm trà sữa? ● Đánh giá người tiêu dùng mức độ yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua họ? ● Mức độ nhận biết thương hiệu trà sữa khác yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn thương hiệu trà sữa để sử dụng? ● Mối quan hệ yếu tố với thương hiệu trà sữa đánh giá chiến dịch truyền thông thương hiệu trà sữa? 3) Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1) Đối tượng nghiên cứu: Do thời gian nhân lực có hạn nên đối tượng nghiên cứu chủ yếu sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm học tập trường ĐH Kinh tế Quốc dân 3.2) Phạm vi nghiên cứu: ● Nghiên cứu tiến hành địa bàn Nội, đối tượng điều tra sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân ● Thời gian: nguồn lực thời gian có hạn nên nghiên cứu tiến hành khoảng thời gian từ 2/2019- 4/2019 ● Nghiên cứu tiến hành theo bước chính: Nghiên cứunghiên cứu thức ● Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện 4) Bố cục đề tài Nội dung gồm chương: Chương 1: Thị trường trà sữa Việt Nam tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài Chương 2: Giới thiệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, lý nghiên cứu, mẫu nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Một số đề xuất giải pháp Marketing dựa kết nghiên cứu cho sản phẩm trà sữa địa bàn Nội LỜI CẢM ƠN Em xin cảm ơn cô giáo Nguyễn Minh Hiền thầy Hoàng Tuấn Dũng hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành đề tài Do nhiều hạn chế kiến thứ, kỹ nên đề tài nhiều thiếu sót Em mong nhận xét, góp ý thêm để em hồn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: THỊ TRƯỜNG TRÀ SỮA VIỆT NAM VÀ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU ĐÃ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý thuyết 1.1.1 Nguồn gốc lịch sử đời trà sữa trân châu Nguồn gốc đời trà sữa trân châu bắt đầu xuất Đài Loan vào thời gian khoảng năm 1980 thời điểm loại đồ uống đồ uống yêu thích, quen thuộc với sống hàng ngày hàng triệu người đặc biệt giới trẻ, phát triển Đài Loan mà sản phẩm đồ uống trà sữa trân châu ngày vươn xa đến khắp nơi giới từ Châu ÚC, Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ… Trong thời kỳ châu Âu xâm lược nước Đông Nam Á, châu Âu nhiều bị ảnh hưởng văn hóa quốc gia nơi đây, khơng thể khơng kể đến văn hóa thường xun uống trà Tuy nhiên, người Đông Á Trung Quốc thiên thưởng thức trà mạn có vị chát đắng người châu Âu họ lại u thích hương vị ngọt, bùi, béo sữa, đường Chính mà họ đưa ý tưởng kết hợp trà với sữa nhằm cân nhu cầu sử dụng “​ Khơng lâu sau đó, mà người Lan hộ Đài Loan, Đài Loan trở thành địa điểm để thương buôn đến nhập loại trà số sản phẩm khác Từ loại trà pha chung với đường sữa theo công thức người châu Âu du nhập vào Đài Loan Đây lý Đài Loan trở thành cha đẻ loại thức uống tuyệt hảo Sau bị Nhật Bản xâm lược, Đài Loan lại tiếp tục trở thành trụ điểm để trồng trà đen cho người Nhật từ trà sữa bắt đầu phát triển Vào thời gian khoảng năm 1980, Đài Loan ngày xuất nhiều cửa hàng lớn, nhỏ bán trà sữa đồ uống giải khát thiếu người dân xứ Đài Sự cạnh tranh ngày gay gắt khiến cho chủ cửa hàng bán loại đồ uống trà sữa buộc phải nghĩ công thức sáng tạo để cạnh tranh thu hút khách hàng việc cho thêm hương vị trái vào thức uống Cũng mà từ sản phẩm trà sữa đơn thuần, trà sữa dần xuất thêm vị trái ngày yêu thích ưa chuộng.” Thức uống trà sữa ngày cải tiến sau năm 1983, người đàn ông sang xứ sở hoa anh đào nhìn thấy người Nhật Bản uống cà phê lạnh Thấy điều ông thử trở Đài Loan pha trà lạnh cho thực khách thưởng thức Cách pha chế nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ người sử dụng nhanh chóng trở thành trào lưu lan rộng khắp tỉnh thành nước dịp khác, người quản lý ơng vơ tình làm rơi hạt Fen Yuan (một loại trân châu đường đen Đài Loan) vào cốc trà sữa mà bà uống, bà nhận thấy kết hợp thật tuyệt vời trà sữa loại hạt châu bà đưa nhân viên làm việc cửa hàng thử, người bất ngờ cảm nhận thơm ngon, béo ngậy trà sữa kết hợp với hạt trân châu vừa giòn vừa dai từ trà sữa trân châu thức đời phát triển đến tận ngày 1.1.2 Thị trường trà sữa Việt Nam Thị trường trà sữa Việt Nam ngày trở nên phát triển hết với hội nhập hàng loạt thương hiệu trà sữa trân châu lớn nhỏ, phát triển từ nước đến thương hiệu ngoại nhập Những thương hiệu trà sữa Dingtea, TocoToco, Royal Tea, Gong cha Phúc Long… trở thành thương hiệu có mức độ phát triển mạnh mẽ thị trường trà sữa Việt Nam Tham khảo nghiên cứu tìm hiểu hành vi uống trà sữa đánh giá cửa hàng trà sữa phổ biến Việt Nam vào 5/ 2018 Q&Me (dịch vụ nghiên cứu thị trường Việt Nam) thì: Hình 1.1 Các cửa hàng trà sữa Nội Hình 1.2 Các cửa hàng trà sữa TP Hồ Chí Minh 10 3.1.8 Tiêu chí để lựa chọn thương hiệu trà sữa “​ Đối với loại mặt hàng, nhu cầu người loại mặt hàng khác Những sản phẩm liên quan đến thời trang thường trọng vào “Mốt” chất lượng sản phẩm Nhưng sản phẩm hàng tiêu dùng lại khách hàng trọng chất lượng sản phầm thị hiếu thị trường.” Đối với sản phẩm trà sữa vậy, người tiêu dùng giới trẻ họ khơng quan tâm bao bì, mẫu mã bên mà yếu tố chất lượng họ quan tâm lựa chọn cho sản phẩm phù hợp Dưới bảng hiển thị kết khảo sát thông tin mà người tiêu dùng tìm kiếm lựa chọn thương hiệu trà sữa: Bảng 3.8 Tần suất tiêu chí lựa chọn thương hiệu trà sữa Tần suất Tiêu chí Địa điểm, khơng gian qn 21 Thương hiệu 24 Màu săc, mùi vị 26 Giá 25 Xuất xứ, hàm lượng thành phần trà sữa (Từ khảo sát, nghiên cứu tác giả) Yếu tố tìm kiếm, quan tâm nhiều thương hiệu chiếm 25,2%, yếu tố địa điểm quán chiếm 25,2%, yếu tố màu sắc mùi vị chiếm 20,6%, yếu tố giá chiếm 23,4% cuối xuất xứ, hàm lượng thành phần trà sữa chiếm 5,6% Điều cho thấy người tiêu dùng họ quan tâm đến yếu tố thương hiệu, mà họ tin tưởng yêu thích thương hiệu họ hồn tồn an tâm chất lượng giá 3.2.9 Kết sở thích thương hiệu khác giới tính nam nữ 30 Bảng 3.9 So sánh sở thích thương hiệu trà sữa giới tính nam nữ Thương hiệu Nữ Tổng Nam Ding tea 20 43 63 TocoToco 22 37 59 Royal tea 19 27 House of cha Gongcha 10 29 39 Feeling tea 25 34 Phúc Long 14 27 41 (Từ khảo sát, nghiên cứu tác giả) Theo kết nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nam nữ có sở thích sử dụng thương hiệu trà sữa khác nhau, giới tính nam lại thường thích thương hiệu TocoToco so với thương hiệu Ding tea cụ thể số lượng giới tính nam thích thương hiệu TocoToco 22 người, Ding tea có 20 người, ngược lại giới tính nữ học lại có xu hướng thích thương hiệu Ding tea so với TocoToco Còn lại thương hiệu lại tỷ lệ u thích thương hiệu khơng q chên lệch hai giới tính 3.2.10 So sánh chéo thơng tin tìm kiếm nhiều lựa chọn thương hiệu trà sữa nhóm thu nhập làm thêm khác Bảng 3.10 ​So sánh chéo thơng tin tìm kiếm nhiều lựa chọn thương hiệu trà sữa nhóm thu nhập làm thêm khác Dưới 2 Tổng Tiêu chí Trên Khơng triệu triệu-5 triệu triệu làm thêm Giá 10 11 29 Địa điểm, không gian quán 7 19 Thương hiệu 16 31 Màu sắc, mùi vị 12 31 Xuất xứ, hàm lượng thành 3 35 31 31 108 phần trà sữa Tổng (​ Từ khảo sát, nghiên cứu tác giả) “​ Theo bảng số liệu cho thấy nhóm thu nhập làm thêm khác học có tiêu chí để lựa chọn thương hiệu trà sữa khác nhau, người có thu nhập thấp họ thường quan tâm đến vấn đề giá cả, tổng số 35 người hỏi 11 người có lựa chọn giá tiêu chí cao nhất, màu sắc mùi vị Đối với nhóm khơng làm thêm họ có tiêu chí lựa chọn nhóm thu nhập triệu Còn nhóm có thu nhập trung bình 2-5 triệu nhóm triệu họ có tiêu chí lựa chọn màu sắc, mùi vị cao so với giá Điều cho thấy nhóm khách hàng khác doanh nghiệp phải đưa chiến lược marketing phù hợp đối tượng khách hàng khác nhau, việc giá phù hợp với học sinh sinh viên mùi vị trang trí bào bì, logo yếu tố khách hàng đưa tiêu chí lựa chọn mình.” 32 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP MARKETING DỰA TRÊN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHO SẢN PHẨM TRÀ SỮA TRÊN ĐỊA BÀN NỘI “​ 4.1 Kết luận ● Đối với sinh viên có thói quen dùng trà sữa mức độ dùng trà sữa cao Trong tỷ lệ nữ thường xuyên đến quán trà sữa cao nam ● Kết nghiên cứu cho thấy rằng, đa số sinh viên uống trà sữa vào lúc rảnh rỗi thường bạn bè, người thân chủ yếu Một số thương hiệu cần điều chỉnh giá chiến lược marketing để thu hút khách hàng ● Đối với mức độ quan tâm sinh viên quán trà sữa đề vệ sinh an tồn thực phẩm sinh viên quan tâm, bên cạnh vấn đề an ninh sinh viên quan tâm ● Mặt khác doanh nghiệp cần quan tâm chương trình khuyến là: Sinh viên quan tâm đến việc giảm giá khuyến sau lần mua làm thẻ VIP Ngoài dịch vụ giao hàng tận nơi bắt đầu sinh viên quan tâm đến.” 4.2 Một số đề xuất giải pháp marketing Qua nghiên cứu khảo sát đánh giác người tiêu dùng, em xin đề xuất số giải pháp cho thương hiệu trà sữa: 4.2.1 Tận dụng hoàn tồn social media “​ ● Đối tượng qn trà sữa độ tuổi từ 15- 30 nên thật thiếu sót bạn khơng tận dụng dụng kênh xã hội Tiếp thị mạng xã hội phổ biến Instargram, Facebook, zalo… nói hữu hiệu Việc tạo Fanpage riêng tất nhiên thiếu, thương hiệu tự PR thân khơng thể tạo lòng tin cho khách hàng kéo họ đến quán thế, tận dụng kênh tạo truyền miệng qua mạng xã hội Tương tác với khách hàng ngày Foody.vn, Địa điểm ăn uống,…là Fanpage chuyên review, 33 giới thiệu quán ăn ngon thông dụng với bạn trẻ Dễ dàng thấy viết PR trang nhận quan tâm, tương tác lớn ● Về biển hiệu cửa hàng, giữ nguyên logo tên thương hiệu thêm nhiều đèn trang trí, kết hợp yếu tố cho bật Sáng tạo banner khung hình to có hình ảnh sản phẩm, tên thương hiệu, logo ” treo ngã ba ngã, tư lớn nơi nhiều người qua lại ● Hoặc thương hiệu kết hợp với tổ chức kiện mang sắc riêng tham gia vào hoạt động cộng đồng, lợi ích xã hội “​ Những hoạt động mang lại nhiều hội tiếp xúc với khách hàng góc nhìn thiện cảm với thương hiệu.” 4.2.2 Phát tờ rơi, vouchers ● Phát tờ rơi sẽ giúp giới thiệu nhanh chóng thương hiệu trà sữa đến đối tượng khách hàng muốn hướng đến Với khách hàng qua nơi ngày doanh nghiệp cần cần phát tờ rơi khoảng thời gian đầu khai trương họ biết tới Khách hàng biết đến thương hiệu doanh nghiệp tên cửa hiệu thành cơng mà chi phí khơng lớn ● Vochers để thu hút khách hàng đến lần sau, tạo cho khách hàng ưu đãi Khách hàng có cảm tình với thương hiệu đồng thời tạo hội để khách hàng đến thường xuyên Đây cách làm quán trà sữa lớn hay dùng TocoToco, Dingtea,… ● Theo kết nghiên cứu khách hàng thích áp dụng chương trình khuyến làm thẻ VIP ngồi vấn đề thường xun áp dụng chương trình khuyến quán trà sữa thiết kế thêm quà tặng riêng dụ cốc, bình đựng nước, ơ, mũ, áo…”​in logo thương hiệu để làm quà tặng cho nhân viên khách hàng thường xuyên, vừa tạo gắn bó với nhân viên, khách hàng thân thiết vừa quảng bá hình ảnh thương hiệu 4.3.3 Truyền thơng qua báo chí 34 ● Để phát triển lâu dài, tốt hết doanh nghiệp nên xây dựng mối quan hệ tốt với giới truyền thông, báo chí Vỳ cần phải tận dụng lợi ích mà hoạt động truyền thơng từ báo chí mang đến cách đặt để họ đến quán vấn, chụp hình viết PR cho quán Nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng xem khách hàng thương hiệu họ thường đọc trang web nào, đâu kênh quảng cáo hiệu quả: Báo giấy, báo điện tử hay kết hợp loại hình ● Theo kết nghiên cứu đa số sinh viên trẻ sử dụng trà sữa tỷ lệ u thích sử dụng cao PR trang web kenh14.vn, cafebiz, phù hợp 4.3.4 Sản phẩm chất lượng cho quán ● Sản phẩm chất lượng tỷ lệ khách hàng quay lại lần hai chất lượng sản phẩm nguyên liệu cần rõ ràng để khách hàng tin tưởng Để rõ điều doanh nghiệp cần thể menu Menu cần tạo điểm nhấn hấp dẫn khách hàng, dễ dàng thuận tiện việc gọi đồ Quán cần cho đồ uống bật Thương hiệu cần biết cách thiết kế menu trà sữa hợp lý từ lúc lên thực đơn lúc xếp hợp lý ● Đánh dấu đồ uống gọi nhiều để làm gợi ý cho khách hàng Những đồ uống phục vụ thường xuyên đổi sáng tạo hình thức trang trí vỏ cốc, ống hút… làm thật bắt mắt để thu hút khách hàng 4.3.5 Nhân viên ● Nhân viên phục vụ mặt giúp tăng thiện cảm khách hàng với quán mình, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện tăng điểm mắt khách hàng doanh nghiệp phải đào tạo nhân viên cách chuyên 35 nghiệp, vui vẻ, nhiệt tình hòa đồng để giúp cho khách hàng có thiện cảm tốt với thương hiệu ● Nhân viên marketing người lên kế hoạch phát triển dự án, quảng cáo truyền thông… tới khách hàng Khơng đó, nhân viên pha chế phần không nhỏ để tạo thành ly đồ uống thơm ngon chất lượng, sáng tạo đồ uống thu hút khách hàng 4.3.6 Giá hợp lý ● Giá phù hợp với thị hiếu bước tốt thu hút khách hàng đến với thương hiệu Khi lên menu giá đồ uống cần có thống nhất, rõ ràng cần tính tới yếu tố thời vụ để định giá năm, không nên thay đổi nhiều lần nhanh chóng ● Tùy theo khung vắng – đông khách ngày lễ làm chiến dịch khuyến giảm giá thu hút khách hàng điều cần thiết với doanh nghiệp mới.” 36 PHỤ LỤC 1)Bảng khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG TRÀ SỮA CỦA GIỚI TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ​Chào bạn, chúng tơi nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hiện thực nghiên cứu hành vi sử dụng trà sữa giới trẻ địa bàn Nội, mong nhận hợp tác, giúp đỡ bạn để hồn thành bảng hỏi Chúng tơi xin cam đoan câu hỏi phục vụ mục đích nghiên cứu, thông tin cá nhân cung cấp giữ kín Xin chân thành cảm ơn! I CÂU HỎI KHẢO SÁT CHUNG Câu 1: Bạn uống trà sữa hay chưa? ⬜​ Đã ⬜​ Chưa Câu 2: Bạn có thích uống trà sữa khơng? ⬜​ Thích ​⬜​ Khơng thích Câu 3: Bạn có thường xun sử dụng trà sữa không? Rất thường xuyên Thường xuyên Đôi Ít sử dụng Khơng sử dụng Câu 4: Khi lựa chọn trà sữa, bạn thường tìm kiếm thông tin nhiều nhất? (chỉ chọn đáp án) ⬜​ Giá ⬜​ Thương hiệu ⬜​ Địa điểm, không gian quán ⬜​ Màu sắc, mùi vị ⬜​ Xuất xứ, hàm lượng thành phần trà sữa Khác………………………………………………………………………………… Câu 5: Bạn biết đến thông tin trà sữa nhiều từ đâu? (chỉ chọn đáp án) 37 ⬜​ Bạn bè, thành viên gia đình ⬜​Truyền hình ⬜​ Chuyên gia sức khỏe ⬜​ Internet ⬜​ Người tiếng có sức ảnh hưởng ⬜​ Tạp chí, báo ⬜​ Nhân viên tư vấn điểm bán ⬜​ Các kiện Khác……………………………………………………………………………… Câu 6: Bạn thường đến quán trà sữa với mục đích gì? (chỉ chọn đáp án) ⬜​ Gặp mặt bạn bè ⬜​ Xả stress ⬜​ Hẹn hò ⬜​ Học tập/học nhóm (vì qn có khơng gian rộng) ⬜​ Để uống trà sữa Khác……………………………………………………………………………… Câu 7: Bạn thường uống trà sữa với ai? ⬜​ Bạn bè, người thân ⬜​ Người yêu ⬜​ Một Khác……………………………………………………………………………… Câu 8: Xin vui lòng cho biết ý kiến bạn nhận định sau: Ding tea Toco Toco Royal tea Hous e of cha Gong cha Feelin g tea Khi nhắc tới trà sữa bạn nhớ tới thương hiệu đầu tiên? Bạn biết tới thương hiệu trà sữa nào? Bạn sử uống trà sữa thương hiệu nào? Bạn thích uống trà sữa thương hiệu nhất? Câu 9: Theo bạn, giá cốc trà sữa khoảng hợp lý? ⬜​ 15,000đ – 25,000đ ⬜​ 26,000đ – 35,000đ ⬜​ 36,000đ – 40,000đ ⬜​ Trên 40.000đ 38 Phúc Long Câu 10: Xin vui lòng cho biết mức kỳ vọng bạn cách đánh dấu X vào ô đây? Rất không quan tâm Sản phẩm Giá Chất lượng đồ uống, mức độ vệ sinh an toàn Sự đa dạng thực đơn, hình thức trình bày đồ uống Khơng gian Khơng gian riêng tư Cách bày trí ngồi quán: Màu sắc, ánh sáng, âm nhạc Dịch vụ Phục vụ chăm sóc khách hàng tốt, giao hàng tận nơi Phục vụ internet, sách, truyện Địa điểm Vị trí quán thuận tiện, gần nơi bạn sinh sống An ninh quán tốt, bãi đỗ xe rộng Khuyến Khuyến thẻ tích điểm 39 Khơng quan tâm Khơn gý kiến Quan tâm Rất quan tâm Khuyến dựa hóa đơn (cho lần đến) Câu 11: Hình thức sử dụng trà sữa bạn? ⬜​ Sử dụng quán ⬜​ Sử dụng địa điểm khác sau mua ⬜​ Sử dụng sau mua nhà Khác……………………………………………………………………………… Câu 12: Bạn định sử dụng khác trường hợp nào? Xin vui lòng đưa ý kiến nhận định sau? Rất Khôn không g đồng ý đồng ý Không ý kiến Đồng ý Rất đồng ý Khi ​giá​ sản phẩm dùng thay đổi Khi có nhu cầu mua ​sản phẩm hết hàng Khi thương hiệu ưa thích cho mắt loại sản phẩm Khi ​được gợi ý sản phẩm từ bạn bè, người thân Khi có ​trào lưu sử dụng sản phẩm Khi sản phẩm dùng bị k​ hủng hoảng truyền thông Câu 13: So sánh trà sữa loại nước uống khác? Xin vui lòng đưa ý kiến bạn nhận định sau? Rất không đồng ý 40 Không Khôn đồng ý g ý kiến Đồng ý Rất đồng ý Tơi mua trà sữa thói quen Tơi mua trà sữa ​ngon hơn, chất lượng tốt loại nước uống khác Tơi mua trà sữa trà sữa thể cho trẻ trung, động Tơi mua trà sữa d​ ễ sử dụng giá rẻ Câu 14: Bạn đánh chiến dịch marketing (truyền thông, quảng cáo, ) thương hiệu trà sữa sau đây? Xin vui lòng đưa ý kiến? Rất Kém Khơn gý kiến Tốt Rất tốt Ding tea TocoToco Royal tea House of cha Gongcha Feeling tea Phúc Long II CÂU HỎI CÁ NHÂN Câu 15: Vui lòng cho biết tên bạn? …………………………………………………………………………………… Câu 16: Vui lòng cho biết giới tính bạn? ⬜​ Nam ⬜​ Nữ ⬜​ Khác Câu 17: Bạn sinh viên năm thứ mấy? ⬜​ Năm ⬜​ Năm ba 41 ⬜​ Năm hai ​⬜​ Năm tư Khác……………………………………………………………………………… Câu 18: Bạn sống ai? ⬜​ Gia đình, người thân ⬜​ Bạn bè ⬜​ Tơi sống Khác……………………………………………………………………………… Câu 19: Thu nhập tháng bạn bao nhiêu? (chỉ bao gồm tiền lương làm thêm) ⬜​ Dưới triệu ⬜​ Trên triệu ⬜​ 2-4 triệu ⬜​ Tôi không làm thêm Câu 20: Chi tiêu hàng tháng bạn bao nhiêu? ⬜​ Dưới triệu ⬜​ 3-4 triệu ⬜​ 2-3 triệu ⬜​ Trên triệu 42 2)Tài liệu tham khảo Tài liệu 1: Bùi Anh Đô_Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trà sữa thương hiệu Ding tea giới trẻ Nội đề xuất giải pháp phát triển_2017 Tài liệu 2: Nhóm sinh viên trường ĐH Kinh tế HCM_Nghiên cứu thực trạng tiêu dùng trà sữa sinh viên trường ĐH Kinh tế HCM_2017 Tài liệu 3: Trần Như Ngọc_Nghiên cứu hành vi thái độ người tiêu dùng quán trà sữa Hoa Hướng Dương_2018 Tài liệu 4: Thắng Nguyễn_Thị trường trà sữa Việt Nam “mỏ vàng cho doanh nghiệp” _31/6/2018 43 44 … tài ​ Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trà sữa giới trẻ Hà Nội 1) Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát chung đề án khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua trà sữa giới trẻ địa bàn Hà Nội Từ… đến hành vi tiêu dùng trà sữa giới trẻ hành vi tiêu dùng thương hiệu trà sữa lại chưa phân tích sâu rõ khác biệt thương hiệu khác người tiêu dùng có hành vi hay giới tính nam nữ họ có hành vi. .. vi n 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu định lượng a Quy mô mẫu Với mục tiêu nghiên cứu là” hành vi tiêu dùng trà sữa giới trẻ địa bàn Hà Nội, đề tài gần gũi với giới trẻ ngày nay, Trà sữa lại đồ uống giải

– Xem thêm –

Xem thêm: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trà sữa của giới trẻ hà nội, Nghiên cứu hành vi tiêu dùng trà sữa của giới trẻ hà nội