Thủ tục đăng ký tạm trú online đơn giản nhất


Minh Hương   –  
Thứ tư, 22/09/2021 12 : 21 ( GMT + 7 )

Người dân có thể làm thủ tục đăng ký tạm trú online ngay tại Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 1 : Đăng nhập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công quản trị cư trú tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ .Tại đây, chọn Tạm trú để thực thi thực thi thủ tục . Hệ thống nhu yếu đăng nhập bằng thông tin tài khoản Cổng Dịch Vụ Thương Mại công quốc gia để liên tục .Nếu chưa có thông tin tài khoản, chọn Đăng ký phía dưới để tạo thông tin tài khoản ( Nên chọn đăng ký bằng thuê bao di động vì cách đăng ký đơn thuần nhất ) . Ngoài ra, người dân cũng hoàn toàn có thể truy vấn từ Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia, đăng nhập và chọn Nộp trực tuyến để chuyển sang Cổng Thương Mại Dịch Vụ công quản trị cư trú . Bước 2 : Khai báo vừa đủ thông tin trên trang Khai báo tạm trúLưu ý : Các thông tin có dấu ( * ) là thông tin bắt buộc phải nhập- Tỉnh / thành phố ; Quận / huyện ; P. / xã : Khai báo nơi công dân dự tính đăng ký tạm trú. Khi chọn không thiếu 3 mục này, mục Cơ quan triển khai sẽ được điền tự động hóa ( công dân không được lựa chọn ) .- Mục Thủ tục : Chọn thủ tục hành chính bạn nhu yếu thực thi. Nếu đăng ký tạm trú, chọn mục Đăng ký tạm trú. Nếu đăng ký lập hộ mới thì tích chọn mục này ; nếu đăng ký tạm trú vào hộ khác thì không chọn .Sau đó, chọn trường hợp của bạn như : Nhân khẩu từ ngoài tỉnh đến ; Nhân khẩu từ ngoài xã trong huyện đến ; Hộ từ ngoài tỉnh đến … 

– Mục Tạm trú từ ngày và Tạm trú đến ngày: Điền thời gian dự định đăng ký tạm trú.

– Mục Người khai báo là người biến hóa : Nếu tích chọn mục này, những thông tin của thông tin tài khoản sẽ tự động hóa nhập vào thông tin người biến hóa .Nếu chưa có thông tin, mạng lưới hệ thống không được cho phép chọn và sẽ thông tin : … đề xuất công dân đến cơ quan đăng ký quản trị cư trú để triển khai update bổ trợ thông tin .- Họ tên ; Ngày, tháng, năm sinh ; Giới tính ; Số Định danh cá thể ( CCCD ) / CMND ; Nơi thường trú ; Nơi ở hiện tại : Khai báo thông tin của người đăng ký tạm trú . – Họ tên chủ hộ ; Quan hệ với chủ hộ ; Số ĐDCN ( CCCD ) / CMND chủ hộ : Tên, thông tin người thay mặt đứng tên chủ hộ trên đăng ký tạm trú ; mối quan hệ người đăng ký với chủ hộ ;- Nội dung ý kiến đề nghị : Hệ thống sẽ nhảy tự động từ lựa chọn ở mục Thủ tục và Trường hợp phía trên. Tuy nhiên, mục này, người nhu yếu hoàn toàn có thể đổi khác được .- Mục Nơi đề xuất đăng ký tạm trú : Người đề xuất điền địa chỉ đăng ký tạm trú. Thông tỉnh / thành phố ; Quận / huyện ; P. / xã được nhập tự động hóa dựa vào thông tin đã khai báo phía trên .- Mục Hồ sơ đính kèm : Hồ sơ đăng ký tạm trú gồm : Tờ khai đổi khác thông tin cư trú và Giấy tờ, tài liệu chứng tỏ chỗ ở hợp pháp. Bạn có loại sách vở bản gốc hay bản sao hay bản xác nhận thì lựa chọn và tải lên bằng cách ấn nút Chọn tệp . Nếu cần tải lên sách vở khác chọn mục Thêm mới. Chẳng hạn, nếu đăng ký theo list cần tải lên văn bản ý kiến đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp kèm list người tạm trú .Danh sách gồm có những thông tin cơ bản của từng người : họ, chữ đệm và tên ; ngày, tháng, năm sinh ; giới tính ; số định danh cá thể và thời hạn tạm trú .

– Thông tin nhận kết quả giải quyết: Chọn 1 trong 3 hình thức: Trực tiếp, qua email, qua Cổng thông tin.

Cuối cùng, tích chọn Tôi xin chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về lời khai trên và ấn Lưu và gửi hồ sơ . Bước 3 : Nhận hiệu quả xử lýSau khi gửi hồ sơ đi, người dân cần đợi thông tin xử lý thủ tục hành chính của cán bộ có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý trong 3 ngày thao tác. Nếu được nhu yếu đến trực tiếp để xuất trình những sách vở bản chính, người dân cần chấp hành để được đăng ký tạm trú.