Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Theo Luật sư tư vấn luật, thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư sẽ tuân thủ mốc thời gian tối thiểu hoặc tối đa theo quy định của Luật Đấu thầu.

Tôi muốn tham gia dự thầu gói thầu kiến thiết xây dựng một bệnh viện công lập trên địa phận tỉnh do Ủy ban nhân dân Tỉnh mở thầu. Tôi muốn hỏi luật sư thời gian thiết yếu cho quy trình lựa chọn nhà thầu hoàn hảo sẽ mất khoảng chừng bao lâu .
Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, để giải đáp vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau :

thoi-gian-trong-lua-chon-nha-thau

Căn cứ Điều 12, Luật Đấu thầu 2013, thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu sẽ chia ra làm các giai đoạn như sau:

– Thời gian để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu : tối đa là 05 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình thẩm định và đánh giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu ;
– Thời gian phát hành hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu : sau 03 ngày thao tác, kể từ ngày tiên phong đăng tải thông tin mời nộp hồ sơ chăm sóc, thông tin mời thầu, thông tin mời chào hàng, gửi thư mời thầu thông tin mời sơ tuyển đến trước thời gian đóng thầu ( là thời gian hết hạn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu ) ;
– Thời gian chuẩn bị hồ sơ chăm sóc : tối thiểu là 10 ngày so với đấu thầu trong nước, 20 ngày so với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày tiên phong hồ sơ mời chăm sóc thầu được phát hành cho đến ngày có thời gian đóng thầu ;
– Thời gian để chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển : tối thiểu là 10 ngày so với đấu thầu trong nước, 20 ngày so với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày tiên phong hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu ;
– Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất : tối thiểu 05 ngày thao tác, kể từ ngày tiên phong hồ sơ nhu yếu được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu ;
– Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu : tối thiểu là 20 ngày so với đấu thầu trong nước, 40 ngày so với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày tiên phong hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời gian đóng thầu ;
– Thời gian nhìn nhận hồ sơ : hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày so với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, thời gian nhìn nhận hồ sơ chăm sóc, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất nhiều nhất là 40 ngày, hồ sơ dự thầu nhiều nhất là 60 ngày. Thời gian được tính kể từ ngày có thời gian đóng thầu đến ngày phía mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thiết yếu, hoàn toàn có thể lê dài thời gian nhưng không quá 20 ngày và phải bảo vệ quá trình thực thi dự án Bất Động Sản ;

– Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình :  tối đa là 20 ngày cho từng nội dung thẩm định;

– Thời gian phê duyệt hồ sơ mời chăm sóc, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ nhu yếu, hồ sơ mời thầu : tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề xuất phê duyệt ;
– Thời gian phê duyệt hoặc có quan điểm giải quyết và xử lý về tác dụng lựa chọn nhà thầu : tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình ý kiến đề nghị phê duyệt hiệu quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định trong trường hợp có nhu yếu thẩm định và đánh giá ;
– Thời gian có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất : tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời gian đóng thầu ; trường hợp gói thầu nhu yếu quy mô lớn, phức tạp hoàn toàn có thể lê dài tối đa là 210 ngày. Trường hợp thiết yếu, hoàn toàn có thể nhu yếu gia hạn thời gian có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo vệ quy trình tiến độ dự án Bất Động Sản ;
– Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến những nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu : tối thiểu là 10 ngày so với đấu thầu trong nước và 15 ngày so với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời gian đóng thầu ;
– Thời hạn gửi văn bản thông tin hiệu quả lựa chọn nhà thầu theo đường bưu điện, fax : là 05 ngày thao tác, kể từ ngày tác dụng lựa chọn nhà thầu được phê duyệt .
Trên đây là hàng loạt thời gian cho một quy trình lựa chọn nhà thầu, bạn hoàn toàn có thể xem xét để lựa chọn lịch trình tương thích .

Hy vọng rằng sự tư vấn luật của chúng tôi đã giúp ích phần nào cho bạn.

*

Nếu bạn còn bất gì điều gì do dự, hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được tương hỗ kịp thời !