Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông xe con, xe khách, xe tải

Thứ tự các xe đi đúng quy tắc giao thông

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông ? Đầu tiên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xem xét trên các phương diện sau :Nội dung chính

 • Thứ tự các xe đi đúng quy tắc giao thông
 • Phần 3: Giải sa hình
 • Trong bài viết này, Oto.com.vn sẽ cập nhật chi tiết thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông tại Việt Nam hiện nay theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.
 • Quyền ưu tiên của một số loại xe
 • Video liên quan
 1. Các xe đã vào giao lộ :

Các xe được coi là vào giao lộ khi bánh trước đã vượt qua vạch trắng của người đi bộ ngang đường, dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì xe nào vào giao lộ trước thì được đi trước.

 1. Xe ưu tiên :

Thứ tự các xe ưu tiên như sau : Cứu Hỏa -> Quân Sự -> Công An -> Cứu ThươngCác bạn có lẽ rằng vướng mắc vì sao Cứu thương lại được sắp xếp thứ 4 sau cùng ? Vì tính mạng con người, sự bảo đảm an toàn của một quốc gia ( xe Quân sự ) hoặc sự bảo đảm an toàn, không thay đổi của một tập thể, một khu vực ( Công an ) được sắp trên sự mất mát, bảo đảm an toàn của một cá thể ( Cứu thương ) .

 1. Đường ưu tiên :

Hiển nhiên các xe nằm trên đường không ưu tiên phải nhường đường cho người nằm trên đường ưu tiên, và cần địa thế căn cứ vào biển báo “ Giao nhau với đường ưu tiên ” mà bên trên đã đề cập. Mọi xe khi phía trước mặt là tấm biển báo “ hình tam giác ngược ” nói ở trên thì đều mặc nhiên nằm trên đường không ưu tiên .4 : Hướng không có xe :Vì Nước Ta vận động và di chuyển theo phía bên phải -> tay lái thuận ( độc lạ với vài nước đi về bên trái – tay lái nghịch như Nhật Bản, Anh … ) nên quyền ưu tiên hướng không có xe được pháp luật như sau :Tại ngã 4 giao lộ : Quyền ưu tiên thuộc về xe nào mà hướng đường bên TAY PHẢI không có xe .5 : Hướng rẽ ưu tiên :Xe rẽ phải đi tiên phong, sau đó là xe đi thẳng và sau cuối là xe rẽ bên trái

Phần 3: Giải sa hình

Câu 165: Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

 1. Vị trí dừng xe của các phương tiện vận tải hành khách công cộng.
 2. Báo cho người tinh chỉnh và điều khiển được dùng phương tiện đi lại trongkhoanh vùng phạm vi phần mặt đường có sắp xếp vạch để tránh ùn tắcgiao thông .
 3. Dùng để xác lập vị trí giữa các phương tiện đi lại trên đường .

Giải thích : Vạch 9.2 : Vạch quy đình vị trí dừng đỗ của phương tiện đi lại giao thông công cộng trên đường .

Câu 166: Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô
 2. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con
 3. Xe khách, xe tải, xe con, mô tô

Giải thích : Thứ tự ưu tiên : Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống – rẽ phải – đi thẳng – rẽ trái .1. Xe tải : Đường ưu tiên và đi thẳng ;2. Mô tô : Đường ưu tiên và rẽ trái ;3. Xe khách : Đường không ưu tiên, đi thẳng .4. Xe con : Đường không ưu tiên, rẽ trái .

Câu 167: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe con, mô tô ,
 2. Xe con, xe tải, mô tô ,
 3. Mô tô, xe con, xe tải.
 4. Xe con, mô tô, xe tải .

Giải thích : Thứ tự ưu tiên : Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp theo thứ tự bên phải trống – rẽ phải – đi thẳng – rẽ trái .

 1. Xe mô tô: Bên phải trống;
 2. Xe con: Đi thẳng;
 3. Xe tải: Rẽ trái;

Câu 168: Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

 1. Mô tô .
 2. Xe con.

Giải thích : Xe con được đi trước vì mô tô có biển STOP trước mặt .

Câu 169: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Mô tô .
 2. Xe cứu thương.

Giải thích : Xe cứu thương được ưu tiên đi trước theo pháp luật .

Câu 170: Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

 1. Xe con và xe khách.
 2. Mô tô .

Giải thích : Xe con và xe khách đang ở làn đường có tín hiệu đèn xanh nên được phép đi .

Câu 171: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải, mô tô.
 2. Xe tải, xe con, mô tô .
 3. Xe khách, xe con, mô tô .

Giải thích :1. Xe khách : Sai làn, đi thẳng đèn đang đỏ ;2. Xe tải : Sai làn : Đi trên làn đi thẳng trong khi thực thi rẽ trái .3. Xe mô tô : Sai làn : Đi trên làn rẽ trái trong khi triển khai rẽ phải .Nên đáp án đúng là xe khách, xe tải và xe mô tô đều vi phạm quy tắc giao thông .

Câu 172: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con .
 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô .
 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.
 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách .

Giải thích : Giao nhau cùng cấp có vòng xuyến : Chưa vào vòng xuyến thì ưu tiên xe bên phải ; đã vào vòng xuyến ưu tiên xe từ bên trái tới .Toàn bộ các xe chưa vào vòng xuyến nên ưu tiên xe bên phải .Thứ tự sẽ là mô tô, xe tải, xe khách, xe con .

Câu 173: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải.
 2. Xe con và mô tô ,
 3. Cả ba xe .
 4. Xe con và xe tải .

Giải thích : Biển cấm đỗ xe tải ( ở biển phụ ) nên chỉ có xe tải vi phạm .

Câu 174: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

 1. Cả ba hướng.
 2. Chỉ hướng 1 và 3 .
 3. Chỉ hướng 1 .

Giải thích : Bạn chú ý quan tâm câu hỏi này về hướng đi của xe GẮN MÁY. Hướng 1 và 3 chắn chắn là đi được rồi .Với hướng 2, biển báo cấm mô tô đi vào chỉ có tính năng với xe mô tô nên xe gắn máy không có hiệu lực thực thi hiện hành. DO đó vẫn đi vào thông thường .

Câu 175: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Cả hai xe.
 2. Không xe nào vi phạm .
 3. Chỉ xe mô tô vi phạm .
 4. Chỉ xe tải vi phạm .

Giải thích : Biển cấm đỗ xe ở cả phía trước và phía sau biển ( ở biển báo phụ ) nên cả 2 xe vi phạm .

Câu 176: Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Chỉ mô tô .
 2. Chỉ xe tải .
 3. Cả ba xe.
 4. Chỉ mô tô và xe tải .

Giải thích : Xe tải đậu trái đường ; Xe con và mô tô đậu xe đè vạch nên cả 3 xe vi phạm .

Câu 177: Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

 1. Đúng .
 2. Không đúng.

Giải thích : Xe tải kéo xe mô tô 3 bánh như trên hình là không đúng vì đi vào đường có biển P. 108 “ Cấm xe hơi kéo moóc ” kể cả xe máy, xe xe hơi khách kéo theo rơ moóc đi qua .

Câu 178: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Xe con .
 2. Xe mô tô.

Giải thích :Cả 2 xe đều gặp đèn xanh nên vận dụng quy tắc đường cùng cấp : Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái .Nên đáp án đúng là xe mô tô rẽ phải được quyền đi trước. Xe con rẽ trái phải nhường đường .

Câu 179: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe con ( A ), mô tô, xe con ( B ), xe đạp điện .
 2. Xe con ( B ), xe đạp điện, mô tô, xe con ( A ) .
 3. Xe con ( A ), xe con ( B ), mô tô + xe đạp điện .
 4. Mô tô + xe đạp, xe con (A), xe con (B).

Giải thích : Thứ tự ưu tiên đường cùng cấp : Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái .

Câu 180: Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

 1. Mô tô.
 2. Xe con .

Giải thích : Thứ tự ưu tiên : Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ trái – Đi thẳng – Rẽ trái. Xe mô tô rẽ trái từ đường ưu tiên vào đường ưu tiên ( theo biển báo và biển phụ ) nên được quyền đi trước .

Câu 181: Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe khách .
 2. Mô tô .
 3. Xe con.
 4. Xe con và mô tô .

Giải thích : Xe con quay đầu đè vạch liền trên đường nên vi phạm .

Câu 182: Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Các xe ở phía tay phải và tay trái của người tinh chỉnh và điều khiển được phépđi thắng .
 2. Cho phép các xe ở mọi hướng được rẽ phải .
 3. Tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi.

Giải thích : Giơ tay thẳng đứng : Tất cả dừng, trừ xe đã ở trong ngã tư được phép đi ;Giang tay ngang : Trái phải đi ; Trước sau dừng ;Tay phải giơ trước : sau, phải dừng, trước rẽ trái, trái đi các hướng, người đi bộ qua đường đi sau người tinh chỉnh và điều khiển .

Câu 183: Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

 1. Mô tô, xe con .
 2. Xe con, xe tải .
 3. Mô tô, xe tải.
 4. Cả ba xe .

Giải thích : Giang ngang tay : Trái phải đi ; Trước sau dừng. Xe mô tô và xe tải được phép đi là đáp án đúng .

Câu 184: Trong hình dưới đây, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 1. Chỉ xe khách, mô tô ,
 2. Tất cả các loại xe trên.
 3. Không xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông .

Giải thích : Xe khách chờ đèn đỏ rẽ trái. Xe tải đi thẳng và rẽ phải theo tín hiệu đèn xanh. Xe con đi thẳng và rẽ phải theo tín hiệu đèn xanh. Xe mô tô chờ đèn đỏ rẽ trái. Nên toàn bộ xe đều chấp hành .

Câu 185: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe mô tô được phép đi?

 1. Cả ba hướng .
 2. Hướng 1 và 2 .
 3. Hướng 1 và 3.
 4. Hướng 2 và 3 .

Giải thích : Hướng 2 có biển số P. 104 “ Cấm mô tô ”Hướng 3 Biển số P. 103 a “ Cấm xe hơi ” nhưng không cấm mô tô. Nên đáp án đúng là hướng 1 và hướng 3 .

Câu 186: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe công an, xe quân sự chiến lược, xe con + mô tô .
 2. Xe quân sự, xe công an, xe con + mô tô.
 3. Xe mô tô + xe con, xe quân sự chiến lược, xe công an .

Giải thích :Thứ tự ưu tiên : Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Bên phải trống – Rẽ phải – Đi thẳng – Rẽ trái .1. Xe quân sự chiến lược : Xe ưu tiên cùng cấp xe công an nhưng đi thẳng ;2. Xe công an : Xe ưu tiên ; rẽ trái ;3. Xe con và xe mô tô : Cùng đi thẳng .

Câu 187: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con (E), mô tô (c).
 2. Xe tải ( A ), mô tô ( D ) .
 3. Xe khách (B), mô tô (C).

 4. Xe khách ( B ), mô tô ( D ) .

Giải thích : Xe mô tô C chạy vào làn danh riêng xe xe hơi : Vi phạm ; Xe con E chạy vào làn danh riêng xe máy : Vi phạm .

Câu 188: Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con ( B ), mô tô ( C ) .
 2. Xe con ( A ), mô tô ( C ) .
 3. Xe con (E), mô tô (D).
 4. Tất cả các loại xe trên .

Giải thích : Nhìn vào bảng hướng dẫn loại phương tiện đi lại theo làn đường : Xe con ( E ) đi trên làn danh riêng cho mô tô nên vi phạm : Xe mô tô ( D ) chạy trên làn dành riêng cho xe hơi nên cũng vi phạm .

Câu 189: Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

 1. Cho phép .
 2. Không được vượt.

Giải thích : Tại nơi giao nhau, trên đoạn đường có làn đường danh cho người đi bộ cắt ngang qua thì không được phép vượt .

Câu 190: Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe mô tô .
 2. Xe xe hơi con .
 3. Không xe nào vi phạm .
 4. Cả hai xe.

Giải thích : Biển số R. 301 a chỉ được cho phép các phương tiện đi lại đi thẳng trong khi cả 2 xe đều có tín hiệu xe nhan rẽ sang hướng khách nên cả 2 xe đều vi phạm quy tắc giao thông .

Câu 191: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con .
 2. Xe tải.
 3. Xe con, xe tải .

Giải thích : Xe con trong cả 2 phía đều đang đúng làn đường và đi theo hướng mà đèn xanh đang bật nên đúng quy tắc giao thông .Xe tải trong cả 2 phía đều ở sai làn đường so với hướng rẽ nên vi phạm quy tắc giao thông .

Câu 192: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, xe con .
 2. Xe khách, xe con .
 3. Xe khách, xe tải.

Giải thích : Xe con và xe mô tô đang ở đúng làn đường, đúng hướng rẽ với tín hiệu đèn xanh nên đúng quy tắc giao thông .Xe khách và xe tải đang ở sai làn đường so với hướng rẽ nên đều vi phạm .

Câu 193: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe con, xe tải, xe khách .
 2. Xe tải, xe khách, xe mô tô.
 3. Xe khách, xe mô tô, xe con .
 4. Cả bốn xe .

Giải thích :Xe con đi đúng làn đường theo hướng rẽ và tín hiệu đèn .Xe khách : Sai làn đường và tín hiệu đèn .Xe tải : Đi thẳng vi phạm đèn đỏ .Xe mô tô : Đi thẳng vi phạm đèn đỏ .

Câu 194: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông?

 1. Xe tải, mô tô .
 2. Xe khách, mô tô.
 3. Xe tải, xe con .
 4. Mô tô, xe con .

Giải thích : Xe con và xe tải : Vi phạm tín hiệu đèn ;Xe khách và xe mô tô : Đúng làn đường và đúng tín hiệu đèn .

Câu 195: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con .
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô ,
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn.

Giải thích : Thứ tự ưu tiên : Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp : Bên phải trống, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái .Biển báo phía trước là đường ưu tiên và biển phụ báo hướng chuyển dời của xe mô tô là hướng ưu tiên .1. Xe mô tô : Đường ưu tiên ;2. Xe con : Đường không ưu tiên, bên phải trống ;3. Xe của bạn : Đường không ưu tiên, bên phải vướng xe con .

Câu 196: Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

 1. Xe của bạn, mô tô, xe con .
 2. Xe con, xe của bạn, mô tô.
 3. Mô tô, xe con, xe của bạn .

Giải thích : Thứ tự ưu tiên : Xe ưu tiên – Đường ưu tiên – Đường cùng cấp : Bên phải trống, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái .1. Xe con : Rẽ phải ; 2 : Xe của bạn : Đi thẳng ; 3. Mô tô : Rẽ trái .

Câu 197: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

 1. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe tải và xe đạp điện .
 2. Giảm tốc độ, rẽ phải sau xe tải và xe đạp.
 3. Tăng tốc độ, rẽ phải trước xe đạp điện .

Giải thích : Xe tải đã vào nơi giao nhau trước nên sẽ được ưu tiên trước. Biển báo phía trước là đường ưu tiên dành cho xe thô sơ nên phải nhường đường cho xe đạp điện. Do đó, xe bạn rẽ phải sau xe tải và xe đạp điện .

Câu 198: Xe nào dùng đúng theo quy tắc giao thông?

 1. Xe con.
 2. Xe mô tô .
 3. Cả 2 xe đều đúng .

Giải thích : Biển số W. 211 a “ Giao nhau với đường tàu không có rào chắn ” thì các phương tiện đi lại đứng cách xa đường tàu tối thiểu 5 m nên xe con đúng .

Câu 199: Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

 1. Quan sát nếu thấy không có tầu thì tăng cường cho xe vượt qua đường tàu .
 2. Dừng lại trước rào chắn một khoảng cách an toàn.
 3. Ra tín hiệu, nhu yếu người gác chắn tàu kéo chậm Barie để xe bạn qua .

Giải thích : Bắt buộc phải dừng xe .

Câu 200: Trong tình huống dưới đây, xe đầu kéo kéo rơ moóc (xe container) đang rẽ phải, xe con màu xanh và xe máy phía sau xe container đi như thế nào để đảm bảo an toàn?

 1. Vượt về phía bên phải để đi tiếp .
 2. Giảm tốc độ chờ xe container rẽ xong rồi tiếp tục đi.
 3. Vượt về phía bên trái để đi tiếp .

Giải thích : Giảm tốc độc chờ xe đầu kéo rẽ phải rồi mới liên tục đi .Trên đây là 200 câu hỏi kim chỉ nan kèm đáp án trong bộ đề thi sát hạch lái xe máy A1 của Sở giao thông vận tải đường bộ. Trung tâm tương hỗ thi bằng lái xe Hà nội xin chúc anh chị thi đỗ 21/25 phần thi kim chỉ nan của mình .4.1 / 5 – ( 23 bầu chọn )

 • 1
 • 2
 • 3

Trong bài viết này, Oto.com.vn sẽ cập nhật chi tiết thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông tại Việt Nam hiện nay theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 lao lý những xe sau đây được xác lập thuộc nhóm các loại xe ưu tiên khi tham gia giao thông, nghĩa là được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kể hướng nào tới theo thứ tự như sau :

Điều 22. Quyền ưu tiên của một số loại xe

1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kể hướng nào tới theo thứ tự : a ) Xe chữa cháy đi làm trách nhiệm b ) Xe quân sự chiến lược, xe công an đi làm trách nhiệm khẩn cấp, đoàn xe có xe công an dẫn đường ; c ) Xe cứu thương đang thực thi trách nhiệm cấp cứu ; d ) Xe hộ đê, xe đi làm trách nhiệm khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm trách nhiệm trong thực trạng khẩn cấp theo pháp luật của pháp lý ; đ ) Đoàn xe tang. Thứ tự các loại xe ưu tiên được nhường đường khi tham gia giao thông Ngoài ra, theo các chuyên viên tư vấn pháp lý về xe, các chủ xe tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại cần tìm hiểu thêm thêm về yếu tố nhường đường tại nơi đường giao nhau để bảo vệ thứ tự các xe đi theo đúng quy tắc giao thông. Cụ thể, Điều 24 và Điều 25 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 pháp luật : Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau Khi đến gần đường giao nhau, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại phải cho xe giảm vận tốc và nhường đường theo pháp luật sau đây : 1. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải ; 2. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái ; 3. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kể hướng nào tới. Có thể bạn quạn tâm: Giá mua bán ô tô | Xem đánh giá xe ô tô Tại đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải Điều 25. Đi trên đoạn đường đi bộ giao nhau cùng mức với đường tàu, cầu đường đi bộ đi chung với đường tàu 1. Trên đoạn đường đi bộ giao nhau cùng mức với đường tàu, cầu đường đi bộ đi chung với đường tàu, phương tiện đi lại giao thông đường tàu được quyền ưu tiên đi trước. 2. Tại nơi đường đi bộ giao nhau cùng mức với đường tàu có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, có tiếng chuông báo hiệu, rào chắn đang di dời hoặc đã đóng, người tham gia giao thông đường đi bộ phải dừng lại phía phần đường của mình và cách rào chắn một khoảng cách bảo đảm an toàn ; khi đèn tín hiệu đã tắt, rào chắn mở hết, tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. 3. Tại nơi đường đi bộ giao nhau cùng mức với đường tàu chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường đi bộ phải dừng ngay lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ ray gần nhất ; khi đèn tín hiệu đã tắt hoặc tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. 4. Tại nơi đường đi bộ giao nhau cùng mức với đường tàu không có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường đi bộ phải quan sát cả hai phía, khi thấy chắc như đinh không có phương tiện đi lại đường tàu đang đi tới mới được đi qua, nếu thấy có phương tiện đi lại đường tàu đang đi tới thì phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ ray gần nhất và chỉ khi phương tiện đi lại đường tàu đã đi qua mới được đi. 5. Khi phương tiện đi lại tham gia giao thông đường đi bộ bị hư hỏng tại nơi đường đi bộ giao nhau cùng mức với đường tàu hoặc trong khoanh vùng phạm vi bảo đảm an toàn đường tàu thì người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại phải bằng mọi cách nhanh nhất đặt báo hiệu trên đường tàu cách tối thiểu 500 mét về hai phía để báo cho người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại đường tàu và tìm cách báo cho người quản trị đường tàu, nhà ga nơi gần nhất, đồng thời phải bằng mọi giải pháp nhanh gọn đưa phương tiện đi lại ra khỏi khoanh vùng phạm vi bảo đảm an toàn đường tàu. 6. Những người xuất hiện tại nơi phương tiện đi lại tham gia giao thông đường đi bộ bị hư hỏng trên đoạn đường đi bộ giao nhau cùng mức với đường tàu có nghĩa vụ và trách nhiệm trợ giúp người điều khiển và tinh chỉnh phương tiện đi lại đưa phương tiện đi lại ra khỏi khoanh vùng phạm vi bảo đảm an toàn đường tàu. Thứ tự các xe đi đúng giao thông được đúc kết thành quy tắc “Nhất sớm Nhì tiên Tam đèn Tứ hướng” Có thể thấy rằng, khi tham gia giao thông tại Nước Ta, người tinh chỉnh và điều khiển phương tiện đi lại nên ghi nhớ câu ” Nhất sớm Nhì tiên Tam đèn Tứ hướng ” để hoàn toàn có thể bảo vệ thứ tự các xe đi theo đúng quy tắc giao thông. Đây là quy tắc mà cánh tài xế đúc rút lại và vẫn thường san sẻ cùng nhau. Theo đó, hoàn toàn có thể lý giải ngắn gọn cho quy tắc này như sau :

 • Nhất sớm: có nghĩa là thứ tự các xe đi theo đúng quy tắc giao thông khi vào giao lộ sẽ được xác định: Phương tiện có bánh trước của xe đã đi qua làn vạch trắng dành cho người đi bộ có nghĩa là đã đi vào giao lộ và sẽ được ưu tiên đi trước.
 • Nhì tiên: Có nghĩa là các xe ưu tiên theo đúng quy định sẽ được nhường đường đi trước theo thứ tự: Xe chữa cháy => Xe quân sự, xe công an làm nhiệm vụ => Xe cứu thương => Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh => Đoàn xe tang. Sau những loại phương tiện này mới tính đến các loại xe nằm trên đường ưu tiên theo quy định của Luật Giao thông.
 • Tam đèn: Sau khi tuân thủ 2 nguyên tắc phía trên, các chủ phương tiện tiếp tục di chuyển theo đúng tín hiệu đèn giao thông. Có nghĩa là đèn xanh thì xe được phép đi, đèn đỏ thì dừng lại.
 • Tứ hướng: Sau khi 3 yếu tố phía trên đã giải quyết xong, thì thứ tự xe đi theo đúng quy tắc sẽ là xe rẽ phải được đi đầu tiên, sau đó là xe đi thẳng và cuối cùng là xe rẽ trái.
 • Tin bài tương quan :

 • Các quy định dừng và đỗ xe trên đường bộ mà chủ xe cần biết để tránh bị “tuýt còi”
 • Lỗi vi phạm giao thông nào bị phạt nặng nhất?
 • Ảnh: Internet C10

  Quyền ưu tiên của một số loại xe

  Trong Mục 1 điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được quy định:

  1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kể hướng nào tới theo thứ tự :a ) Xe chữa cháy đi làm trách nhiệmb ) Xe quân sự chiến lược, xe công an đi làm trách nhiệm khẩn cấp, đoàn xe có xe công an dẫn đường ;c ) Xe cứu thương đang triển khai trách nhiệm cấp cứu ;

  d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật

  đ ) Đoàn xe tangVì vậy, bạn cần chú ý những loại xe này và nhường đường để họ hoàn toàn có thể triển khai xong được trách nhiệm nhanh gọn và đúng giờ .