Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa trang 7, 8 SGK Tiếng Việt 5 tập 1

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

I – Nhận xét

1. So sánh nghĩa của các từ in đậm trong mỗi ví dụ sau:

a)  Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều.

Hồ Chí Minh

b. Màu lúa chín dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

Tô Hoài

Gợi ý:

Con đoc kĩ để xác lập ý nghĩa của những từ in đậm rồi so sánh .

Trả lời:

a) * Từ xây dựng có các nghĩa như sau:

– Nghĩa 1 : Làm nên khu công trình kiến trúc theo một kế hoạch nhất định. Ví dụ : thiết kế xây dựng một sân vận động ; kiến thiết xây dựng nhà cửa ; công nhân thiết kế xây dựng …
– Nghĩa 2 : Hình thành một tổ chức triển khai hay một chỉnh thể về xã hội, chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá theo một phương hướng nhất định. Ví dụ : kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại ; kiến thiết xây dựng quốc gia ; thiết kế xây dựng mái ấm gia đình ( lấy vợ hoặc lấy chồng, lập mái ấm gia đình riêng ) .
– Nghĩa 3 : Tạo ra, phát minh sáng tạo ra những giá trị ý thức, có ý nghĩa trừu tượng. Ví dụ : kiến thiết xây dựng diễn biến ; kiến thiết xây dựng một giả thuyết mới .
– Nghĩa 4 : Thái độ, quan điểm có thiện ý, nhằm mục đích mục tiêu làm cho tốt hơn. Ví dụ : góp ý phê bình trên ý thức thiết kế xây dựng ; thái độ kiến thiết xây dựng …

Kiến thiết: là từ ghép Hán Việt. Kiến là dựng xây, thiết là sắp đặt. Nghĩa của từ kiến thiết trong ví dụ 1 là xây dựng với quy mô lớn. Ví dụ: Sự nghiệp kiến thiết nước nhà.

Như vậy : Nghĩa của từ thiết kế xây dựng, thiết kế giống nhau ( cùng chỉ một hoạt động giải trí ) là từ đồng nghĩa .
b ) – vàng xuộm : lúa vàng xuộm là lúa đã chín đều, đến lúc thu hoạch .
– vàng hoe : màu vàng tươi, ánh lên. Nắng vàng hoe là nắng ấm giữa mùa đông .
– vàng lịm : màu vàng thẫm của quả đã chín già .
Như vậy : Nghĩa của những từ này giống nhau ở chỗ cùng chỉ một màu, do đó chúng là từ đồng nghĩa .

2. Thay những từ in đậm trong mỗi ví dụ trên cho nhau rồi rút ra nhận xét: Những từ nào thay thế được cho nhau? Những từ nào không thay thế được cho nhau? Vì sao?

Gợi ý:

Con thực thi theo những nhu yếu mà đề bài đưa ra .

Trả lời:

a. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải kiến thiết lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc xây dựng đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều.

*   Nhận xét: Hai từ kiến thiết và xây dựng có thể thay thế cho nhau, vì nghĩa của các từ ấy giống nhau hoàn toàn (làm nên một công trình kiến trúc; hình thành một tổ chức hay một chế độ chính trị, xã hội, kinh tế).

b. Màu lúa chín dưới đồng vàng hoe lại. Nắng nhạt ngả màu vàng lịm. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng xuộm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

Nhận xét: Trên cơ sở phân tích sắc thái tu từ của ba từ: vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm. Ta thấy nhà văn Tô Hoài đã dùng từ rất chính xác, không thay thế được các từ đồng nghĩa ở câu văn trên vì nghĩa của chúng không giống nhau hoàn toàn.

3. Thế nào là từ đồng nghĩa?

Gợi ý:

Từ hai bài tập trên con hãy tâm lý và vấn đáp .

Trả lời:

+ Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

Ví dụ: siêng năng, chăm chỉ, cần cù,…

+ Có những từ đồng nghĩa hoàn toàn, thay thế được cho nhau trong lời nói.

Ví dụ : hổ, cọp, hùm;

mẹ, má, u,…

+ Có những từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Khi dùng những từ này, ta phải cân nhắc để lựa chọn cho đúng.

Ví dụ :

–  ăn, xơi, chén,… (biểu thị những thái độ, tình cảm khác nhau đối với người đối thoại hoặc điều được nói đến).

–  mang, khiêng, vác,… (biểu thị những cách thức hành động khác nhau).