Em hãy nêu khái niệm phương pháp giâm cành, chiết cành, ghép mắt

Nêu khái niệm và chi ví dụ về hình thức giâm cành, chiết cành và ghép cành

em hãy kể tên 1 số ít cây dùng giải pháp sinh sản sinh dưỡng do người. tại sao người ta thường dùng những giải pháp đó để nhân giống cây

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

1. Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt ?2. Những loại cây nào dùng để ghép mắt, giâm cành, chiết cành ?Các bạn vấn đáp đơn cử giùm mình nha. Mình đang cần gấp. Cảm ơn mọi người nha

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Thế nào là Giâm cành, Chiết cành, Ghép mắt ? Mỗi cái lấy tối thiểu 2 ví dụ.

Hay nhất

Giâm cành: Cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi từ thân cây mẹ, giâm xuống đất. Sau thời gian từ cành giâm ra rễ hình thành cây mới .Vd:cây mì,mia,…

Ghép mắt (ghép cành): Dùng một bộ phận sinh dưỡng (mắt, chồi, cành) của một cây gắn vào một cây khác (gốc ghép).Vd:hoa hồng,…

Chiết cành: Bóc khoanh vỏ của cành, bó đất. Sau thời gian khi cành ra rễ,cắt khỏi cây mẹ đem trồng xuống đất.Vd:bưởi,mân,…

Hay nhất

Giâm cành : cắt một cành mềm hay một cành cứng để giâm xuống đất, chờ ngày ra rễ để trở nên một cây mới mang được đặc tính tốt của cây mẹ. Cành cứng là cành đã hóa gỗ, còn cành mềm là cành còn non, chưa đúng độ già.

Chiết cành : phương pháp nhân giống vô tính cây trồng bằng cách cho một cành hay một đoạn cành ra rễ trên cây, sau đó tách khỏi cây mẹ, đem trồng thành cây mới.

Ghép cây : tách rời một mắt ghép, một chồi non vừa lú ra ở nách lá hoặc một đoạn thân non của cây có những đặc tính nổi bật đặt vào một cây khác có đặc tính sống khoẻ và phát triển tốt, còn gọi là gốc ghép (gốc tháp) tiếp tục sống và tăng trưởng nhờ vào gốc ghép

Ghép mắt : dùng một bộ phận sinh trưởng (mắt ghép, chồi ghép, cành ghép) của một cây gắn vào một cây khác (gốc ghép) cho tiếp tục phát triển. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo rất nhiêu cây mới từ một mô

Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt ( hoặc cành ) ?

Đề bài

Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt ( hoặc cành ) ?

Lời giải chi tiết

– Giâm cành : Lấy 1 đoạn thân cây, cành cây cắt bỏ 1 đầu và đem cắm xuống vùng đất ẩm. Chất dinh dưỡng từ đất sẽ đi theo vết cắt phân phối cho quy trình sinh trưởng của cây .
– Chiết cành : Trên 1 cây đang sống thông thường chọn ra cành cây cần chiết. Sau đó lấy dao tách 1 đoạn vỏ ở đó và dùng đất bó lại đoạn thân vừa tách vỏ đó. Sau 1 thời hạn đoạn mà ta bó đất đó sẽ mọc rễ, cắt bỏ ra khỏi cây mẹ rồi đem ra trồng .
– Ghép mắt : Lấy 1 mắt ( chồi ) của cây khác mang ghép vào mắt ( chồi ) hoặc thân của cây cần ghép. Sau đó cũng phải bó lại nhưng không cần phải cho thêm đất vào. Chất dinh dưỡng sẽ đi trực tiếp từ cây sang mắt .

Loigiaihay.com

Bài 11. Sản xuất vào dữ gìn và bảo vệ giống cây xanh – Câu 2 trang 27 SGK Công Nghệ 7. Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt ( hoặc cành ) ?Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt ( hoặc cành ) ?

Hướng dẫn trả lời

– Giâm cành: lấy 1 đoạn thân cây, cành cây cắt bỏ 1 đầu và đem cắm xuống vùng đất ẩm. Chất dinh dưỡng từ đất sẽ đi theo vết cắt cung cấp cho quá trình sinh trưởng của cây.

– Chiết cành : trên 1 cây đang sống thông thường chọn ra cành cây cần chiết. Sau đó lấy dao tách 1 đoạn vỏ ở đó và dùng đất bó lại đoạn thân vừa tách vỏ đó. Sau 1 thời hạn đoạn mà ta bó đất đó sẽ mọc rễ, cắt bỏ ra khỏi cây mẹ rồi đem ra trồng .
– Ghép mắt : lấy 1 mắt ( chồi ) của cây khác mang ghép vào mắt ( chồi ) hoặc thân của cây cần ghép. Sau đó cũng phải bó lại nhưng không cần phải cho thêm đất vào. Chất dinh dưỡng sẽ đi trực tiếp từ cây sang mắt .