Dịch vụ là gì? Đặc điểm và bản chất của dịch vụ | Tri thức cộng đồng

Dịch vụ là một hoạt động giải trí gồm có những tác nhân không hiện hữu, xử lý những mối quan hệ giữa người mua hoặc gia tài mà người mua chiếm hữu với người phân phối mà không có sự chuyển giao quyền chiếm hữu. Vậy có mấy đặc thù của dịch vụ và thực chất của dịch vụ là gì ? Cùng Tri thức Cộng Đồng khám phá nhé .
Dịch vụ là gì? Đặc điểm và bản chất của dịch vụ

1. Dịch vụ là gì?

Theo Philip Kotler, dịch vụ ( DV ) là bất kể hoạt động giải trí hay quyền lợi nào mà chủ thể này phân phối cho chủ thể kia, trong đó đối tượng người dùng phân phối nhất thiết phải mang tính vô hình dung và không dẫn đến quyền sở hữu một vật nào cả, còn việc sản xuất dịch vụ hoàn toàn có thể hoặc không hoàn toàn có thể gắn liền với một sản phẩm vật chất nào .
Hay “ Dịch vụ là một hoạt động giải trí gồm có những tác nhân không hiện hữu, xử lý những mối quan hệ giữu người mua hoặc gia tài mà người mua chiếm hữu với người phân phối mà không có sự chuyển giao quyền sở hữu ”

2. Đặc điểm của dịch vụ

5 đặc thù dịch vụ gồm có :

2.1 Tính vô hình:

Tính vô hình dung được bộc lộ ở chỗ người ta không thể nào dùng những giác quan để cảm nhận được những đặc thù cơ lý hóa của dịch vụ .

2.2 Tính không thể tách rời:

Dịch vụ thường được đáp ứng và tiêu dùng một cách đồng thời, khác với hàng hoá vật chất thường phải sản xuất ra rồi nhập kho, phân phối qua nhiều nấc trung gian, rồi sau đó mới dến tay người tiêu dùng sau cuối .
Đặc điểm của dịch vụ

2.3 Tính không đồng nhất:

Khó hoàn toàn có thể có một tiêu chuẩn chung nào để nhìn nhận được chất lượng của dịch vụ. ( thậm chí còn cùng một mô hình dịch vụ cũng không có tiêu chuẩn để nhìn nhận chất lượng chính bới chất lượng của mẫu sản phẩm nói chung sẽ được nhìn nhận thứ nhất biểu lộ qua chỉ số kỹ thuật, tuy nhiên vì dịch vụ mang tính vô hình dung nên rất khó có được những chỉ số kỹ thuật và ở đây chất lượng dịch vụ được bộc lộ ở sự thỏa mãn nhu cầu, hài lòng của người tiêu dùng – nhưng sự hài lòng của người tiêu dùng cũng rất khác nhau, nó hoàn toàn có thể biến hóa rất nhiều ) .

2.4 Tính không thể cất trữ:

Tính không hề cất trữ là hệ quả của tính vô hình dung và không hề tách rời. Ở đây nhà sản xuất dịch vụ không cất trữ những dịch vụ nhưng họ cất trữ năng lực phân phối dịch vụ cho những lần tiếp theo. Dịch vụ chỉ sống sót vào thời hạn mà nó được cung ứng. Do vậy, DV không hề sản xuất hàng loạt để cất vào kho dự trữ, khi có nhu yếu thị trường thì đem ra bán .

2.5 Tính không chuyển quyền sở hữu được:

Khi mua một hàng hoá, người mua được chuyển quyền chiếm hữu và trở thành chủ sở hữu hàng hoá mình đã mua. Khi mua DV thì người mua chỉ được quyền sử dụng DV, được hưởng quyền lợi mà DV mang lại trong một thời hạn nhất định mà thôi .
Trên đây là những đặc thù của dịch vụ chính mà bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm .

3. Bản chất của dịch vụ

Bản chất của dịch vụ gồm có 3 đặc tính sau đây :
Bản chất của dịch vụ

  • Dịch vụ là quy trình quản lý và vận hành những hoạt động giải trí, hành vi dựa vào những yếu tố vô hình dung nhằm mục đích xử lý những mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người mua .
  • Dịch vụ là một quy trình, nó diễn ra theo một trình tự nhất định gồm có nhiều quá trình, nhiều bước khác nhau. Trong mỗi quá trình đôi lúc sẽ có thêm nhiều dịch vụ phụ, dịch vụ cộng thêm .
  • Dịch vụ gắn liền với hiệu suất / thành tích bởi mỗi dịch vụ đều gắn với tiềm năng là mang lại giá trị nào đó cho người tiêu dùng. Hiệu suất ở đây chính là những tiện ích, giá trị và giá trị ngày càng tăng mà người mua nhận được sau khi sử dụng dịch vụ .