Bồi thường đất tái định cư khi ba thế hệ cùng sinh sống trên một căn nhà

Bồi thường đất tái định cư khi ba thế hệ cùng sinh sống trên một căn nhà

Hiện nay gia đình tôi đang có ba thế hệ cùng sinh sống trong một căn nhà. Tháng 1 vừa rồi tôi có nhận được thông báo thu hồi đất và nghe nói là sẽ được bồi thường nhà ở để tái định cư. Tổng đài cho tôi hỏi là trường hợp này thì tôi sẽ được bồi thường về nhà tái định cư như thế nào? Nếu như chỉ bồi thường một căn thì không thể đủ cho nhà tôi sinh sống được vì tôi nghe đồn nhà tái định cư rất nhỏ. Tôi xin cảm ơn tổng đài.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Bồi thường đất tái định cư khi ba thế hệ cùng sinh sống trên một căn nhà; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về vấn đề tái định cư được quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014:

“ Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước tịch thu đất ở
Việc bồi thường về đất khi Nhà nước tịch thu đất ở lao lý tại Điều 79 của Luật Đất đai được thực thi theo pháp luật sau đây :
1. Hộ gia đình, cá thể đang sử dụng đất ở, người Nước Ta định cư ở quốc tế đang chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Nước Ta khi Nhà nước tịch thu đất ở mà có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện kèm theo để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực thi như sau :
a ) Trường hợp tịch thu hết đất ở hoặc phần diện tích quy hoạnh đất ở còn lại sau tịch thu không đủ điều kiện kèm theo để ở theo pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá thể không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa phận xã, phường, thị xã nơi có đất ở tịch thu thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư ;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Trường hợp trong hộ gia đình pháp luật tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở tịch thu nếu đủ điều kiện kèm theo để tách thành từng hộ gia đình riêng theo lao lý của pháp lý về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một ( 01 ) thửa đất ở tịch thu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh địa thế căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định hành động mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình. ”

Căn cứ quy định nêu trên, khi gia đình bạn có nhiều thế hệ cùng sinh sống tên một thửa đất khi bị thu hồi nếu như đủ điều kiện để tách thành từng hộ riêng thì mỗi gia đình sẽ được bồi thường một suất tái định cư riêng với diện tích do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Bồi thường đất tái định cư khi ba thế hệ cùng sinh sống trên một căn nhà. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Điều kiện tương hỗ tái định cư khi Nhà nước tịch thu đất
Hỗ trợ tái định cư khi tịch thu đất nông nghiệp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Bồi thường đất tái định cư khi ba thế hệ cùng sinh sống trên một căn nhà; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.