Sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Hợp tác (với Biểu đồ So sánh) – Kinh Doanh – 2022

Kinh Doanh

|

Sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Hợp tác - Kinh Doanh
Sự khác biệt giữa Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Hợp tác – Kinh Doanh

NộI Dung:

Các ngân hàng có thể được mô tả là trung gian tài chính, giữa người đi vay và người gửi tiền và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Ngân hàng thương mại là ngân hàng được thành lập với mục đích thương mại và do đó mục đích chính là thu lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Mặt khác, ngân hàng hợp tác được sở hữu và điều hành bởi các thành viên vì mục đích chung, tức là cung cấp dịch vụ tài chính cho những người nông dân và doanh nghiệp nhỏ. Nó dựa trên các nguyên tắc hợp tác, chẳng hạn như thành viên mở, ra quyết định dân chủ, giúp đỡ lẫn nhau. Bài báo trình bày cho bạn sự khác biệt cơ bản giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng hợp tác xã.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Ngân hàng thương mại Ngân hàng Hợp tác
Ý nghĩa Ngân hàng cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp được gọi là ngân hàng thương mại. Một ngân hàng được thành lập để cung cấp tài chính cho những người nông nghiệp, các ngành công nghiệp nông thôn và cho thương mại và công nghiệp của các khu vực thành thị (nhưng ở mức độ hạn chế).
Đạo luật điều chỉnh Đạo luật quy định ngân hàng năm 1949 Đạo luật Hiệp hội Hợp tác, 1965
Lĩnh vực hoạt động Lớn Nhỏ
Động cơ hoạt động Lợi nhuận Dịch vụ
Người đi vay Chủ tài khoản Cổ đông thành viên
Chức năng chính Nhận tiền gửi từ công chúng và cho vay cá nhân và doanh nghiệp. Nhận tiền gửi từ các thành viên và công chúng, và cho vay đối với nông dân và doanh nghiệp nhỏ.
Dịch vụ ngân hàng Cung cấp một loạt các dịch vụ. Tương đối ít dịch vụ đa dạng hơn.
Lãi suất tiền gửi Ít hơn Cao hơn một chút

Định nghĩa Ngân hàng Thương mại

Ngân hàng thương mại là công ty ngân hàng được xây dựng để Giao hàng những cá thể, tổ chức triển khai và doanh nghiệp. Đây là một tổ chức triển khai kinh tế tài chính, được phép nhận tiền gửi từ công chúng và cấp tín dụng thanh toán cho họ. Chúng được kiểm soát và điều chỉnh bởi Đạo luật Quy định Ngân hàng, năm 1949 và được giám sát bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ .Các Ngân hàng Thương mại phân phối kinh tế tài chính thời gian ngắn, trung hạn và dài hạn cho công chúng. Tuy nhiên, nó thường ưu tiên hỗ trợ vốn thời gian ngắn. Ngân hàng phân phối nhiều loại sản phẩm phong phú cho người mua như :

 • Các tài khoản tiền gửi như tiền gửi cố định, tiền gửi định kỳ, tài khoản tiết kiệm, tài khoản vãng lai, v.v.
 • Các khoản cho vay như cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà, v.v.
 • Dịch vụ ATM
 • Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.
 • Hoạt động như một đại lý, để thu ngân phiếu, hối phiếu.
 • Bảo vệ tài sản và của cải của con người.
 • Ngân hàng thương mại
 • Tài trợ thương mại
 • Chuyển tiền.

Định nghĩa Ngân hàng Hợp tác

Ngân hàng Hợp tác là những tổ chức triển khai kinh tế tài chính do người mua chiếm hữu và quản lý và hoạt động giải trí theo nguyên tắc một người một phiếu. Ngân hàng được kiểm soát và điều chỉnh bởi cả luật ngân hàng và luật hợp tác, vì chúng được ĐK theo Đạo luật Thương Hội Hợp tác, năm 1965 và được kiểm soát và điều chỉnh bởi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quốc gia ( NABARD ) và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ ( RBI ). Họ hoạt động giải trí ở cả nông thôn cũng như thành thị và cung ứng tín dụng thanh toán cho người vay và doanh nghiệp .

Các Ngân hàng Hợp tác cung cấp một loạt các dịch vụ như nhận tiền gửi và cho vay cho các thành viên và thậm chí cả những người không phải là thành viên. Các thành viên đồng thời là chủ sở hữu và khách hàng của ngân hàng. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ như tài khoản tiền gửi như tiết kiệm và tài khoản vãng lai, giữ an toàn các vật có giá trị (thiết bị khóa), cho vay và thế chấp cho khách hàng.

Sự khác biệt chính giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng hợp tác

Sự khác biệt chính giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng hợp tác được chỉ ra dưới đây:

 1. Ngân hàng được thành lập để cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho các cá nhân và doanh nghiệp được gọi là Ngân hàng Thương mại. Ngân hàng hợp tác là ngân hàng cung cấp tài chính cho nông dân, công nghiệp nông thôn và thương mại và công nghiệp của các khu vực thành thị (nhưng ở một mức độ hạn chế).
 2. Một ngân hàng thương mại được thành lập theo Đạo luật Quy chế Ngân hàng, 1949. Ngược lại, một ngân hàng hợp tác được đăng ký theo Đạo luật Hiệp hội Hợp tác, 1965.
 3. Địa bàn hoạt động của ngân hàng thương mại tương đối lớn hơn ngân hàng hợp tác xã, do ngân hàng hợp tác chỉ bị giới hạn trong một phạm vi giới hạn trong khi ngân hàng thương mại thậm chí có chi nhánh ở nước ngoài.
 4. Ngân hàng thương mại là công ty cổ phần, được thành lập như một công ty ngân hàng hoạt động vì động cơ lợi nhuận. Trái ngược với ngân hàng Hợp tác, là các tổ chức hợp tác, hoạt động vì động cơ phục vụ.
 5. Khách hàng vay vốn của ngân hàng thương mại chỉ là chủ tài khoản; họ không có bất kỳ quyền biểu quyết nào. Không giống như ngân hàng Hợp tác, khách hàng vay là thành viên có ảnh hưởng đến chính sách tín dụng bằng quyền biểu quyết.
 6. Chức năng chính của ngân hàng thương mại là nhận tiền gửi từ công chúng và cho vay các cá nhân và doanh nghiệp. Ngược lại với ngân hàng hợp tác xã, với mục đích chính là nhận tiền gửi của các thành viên và công chúng, đồng thời cho nông dân và doanh nghiệp nhỏ vay vốn.
 7. Các ngân hàng thương mại cung cấp một loạt các sản phẩm cho khách hàng của mình, trong khi các ngân hàng thương mại cung cấp các sản phẩm hạn chế cho các thành viên và công chúng.
 8. Lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại tương đối thấp hơn so với ngân hàng hợp tác.

Phần kết luận

Ngân hàng hoạt động giải trí để nhận tiền gửi và cho vay công chúng là một ngân hàng thương mại. Mặt khác, những ngân hàng hợp tác đa phần được xây dựng để tương hỗ kinh tế tài chính cho những hộ kinh doanh thương mại nhỏ và nông dân với lãi suất vay thấp. Sự độc lạ lớn giữa hai thuật ngữ này là trong khi mạng của cái trước rất lớn trong khi mạng của cái sau chỉ số lượng giới hạn trong một khu vực số lượng giới hạn .