Soạn Sinh 6 Bài 13 Cấu tạo ngoài của thân chi tiết nhất

Soạn Sinh 6 Bài 13 Cấu tạo ngoài của thân chi tiết nhất được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn sinh đảm bảo tính chính xác và ngắn gọn, giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6. Được cập nhật nhanh nhất, đầy đủ nhất tại Soanbaitap.com.

Soạn Sinh 6 Bài 13 Cấu tạo ngoài của thân chi tiết cụ thể nhất thuộc phần : CHƯƠNG III. THÂN

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 43 SGK Sinh học 6. Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định.

Đề bài

Để một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:

– Những bộ phận của thân
– Những điểm giống nhau giữa thân và cành
– Vị trí chồi ngọn trên thân, cành
– Vị trí chồi nách
– Vai trò của chồi ngọn .
Xem hình H13. 2 và vấn đáp thắc mắc :
– Tìm sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa chồi hoa và chồi lá ?
– Chồi hoa, chồi lá sẽ tăng trưởng thành những bộ phận nào của cây ?
Lời giải cụ thể
– Những bộ phận của thân : Chồi ngọn, chồi nách, thân chính, cành
– Thân và cành đều có lá, chồi ngọn
– Chồi ngọn ở đỉnh thân, cành
– Chồi nách nằm dọc thân, cành .
– Chối ngọn có vai trò giúp thân, cành dài ra .
– Sự giống và khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa :
+ Giống nhau : Được bảo phủ bằng nhiều mầm lá .
+ Khác nhau : Chồi hoa mang mầm hoa, chồi lá mang mô phân sinh ngọn .
– Chồi hoa tăng trưởng thành hoa, chồi lá tăng trưởng thành cành mang lá

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 45 SGK Sinh học 6. Hoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được.

Đề bài
Hoàn thiện bảng sau bằng cách ghi lại ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm những cây mà em quan sát được .

Sinh học lớp 6 bài 13 Cấu tạo ngoài của thân 4

Lời giải cụ thể

Sinh học lớp 6 bài 13 Cấu tạo ngoài của thân 5

Giải bài 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Thân cây gồm những bộ phận nào ?

Đề bài
Thân cây gồm những bộ phận nào ?
Lời giải chi tiết cụ thể
Thân cây gồm những bộ phận sau : thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại : chồi lá và chồi hoa .

Giải bài 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?

Đề bài

Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa ?
Lời giải chi tiết cụ thể
– Chồi lá : hình trứng dài ; có mô phân sinh ngọn, chỉ có mầm lá ; tăng trưởng thành cành mang lá .
– Chồi hoa : hình trứng tròn ; không có mô phân sinh ngọn, có mầm hoa và mầm lá ; tăng trưởng thành cành mang hoa .

Giải bài 3 trang 45 SGK Sinh học 6. Có mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?

Đề bài
Có mấy loại thân ? Kể tên một số ít loại cây có thân đó ?
Lời giải chi tiết cụ thể
Có 3 loại thân : Thân đứng, thân leo, thân bò

Sinh học lớp 6 bài 13 Cấu tạo ngoài của thân 6

Giải bài tập 1 trang 45 SGK Sinh học 6. Các em quan sát cây trong vườn, xác định chúng thuộc loại thân nào.

Đề bài
Các em quan sát những cây trong sân trường hoặc trong vườn nhà em, xác lập chúng thuộc những loại thân nào .
Lời giải cụ thể
– Thân gỗ : cam, bưởi, mít, vải, nhãn .
– Thân cột : Cau, dừa .
– Thân cỏ : lúa, ngô, hoa huệ, dong, ..
– Thân leo bằng thân quấn : đậu ván, sắn dây, nho, mồng tơi .
– Thân leo bằng tua cuốn : bầu, mướp, bí, …
– Thân bò : Rau má, cây lá lốt .

Giải bài tập 2 trang 45 SGK Sinh học 6. Em tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây

Đề bài
Bài tập tự viết : Em hãy tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây :
Nhà tôi trồng 1 cây mướp, tôi liên tục chăm nom nên cây lớn rất nhanh. Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm : ………..
Những cành mướp với nhiều lá to, tăng trưởng từ ………… và những chùm hoa mướp vàng tăng trưởng từ ………..
Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho tôi ……….. thật ngon .
Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì ? Nó là …………, có cách leo bằng ……….. khác với cây mồng tơi trong vườn nhà cũng là ………. nhưng lại leo bằng ………..
Lời giải chi tiết cụ thể
Nhà tôi trồng 1 cây mướp, tôi tiếp tục chăm nom nên cây lớn rất nhanh. Khi quan sát cây mướp, thấy rõ thân cây gồm : thân chính, cành, chồi lá và chồi hoa

Những cành mướp với nhiều lá to, phát triển từ chồi lá và những chùm hoa mướp vàng phát triển từ chồi hoa

Chưa đầy hai tháng cây mướp nhà tôi đã phủ đầy giàn, che nắng cho sân. Nó cho tôi những quả thật ngon .
Có bạn hỏi, cây mướp là loại thân gì ? Nó là thân leo, có cách leo bằng tua cuốn khác với cây mồng tơi trong vườn nhà cũng là thân leo nhưng lại leo bằng thân quấn .
Soạn Sinh 6 Bài 13 Cấu tạo ngoài của thân chi tiết cụ thể nhất được đăng trong phân mục giải sinh 6 được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn sinh bảo vệ chất lượng và bám sát chương trình sách mới sinh học lớp 6, nếu thấy hay hãy san sẻ, comment để những bạn khác cùng học .