Câu 1: Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào? A. Sẽ được sắp xếp tăng dần B. Sẽ được sắp xếp giảm dần C. Dữ liệu được

Câu 1 : Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào ?
A. Sẽ được sắp xếp tăng dần
B. Sẽ được sắp xếp giảm dần
C. Dữ liệu được giữ nguyên theo vị trí bắt đầu

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Nó sẽ được Sắp xếp theo yêu cầu 

Câu 2 : Để lọc dữ liệu em thực thi : *
A. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter
B. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh AutoFilter
C. Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Sort

D. Tất cả đều sai

Data -> Filter -> AutoFilter-> chọn giá trị cần lọc

Câu 3 : Khi thực thi thao tác chọn Data → Filter → AutoFilter là ta đã thực thi việc làm gì ? Chọn đáp án đúng và khá đầy đủ nhất. *
A. Chuẩn bị lọc dữ liệu .
B. Hủy việc lọc dữ liệu .

C. Chuẩn bị lọc dữ liệu và hủy việc lọc dữ liệu

Nếu đã lọc thì thao tác trên huỷ việc lọc dữ liệu ,nếu chưa lọc thì thực hiện lọc 

D. Cả 3 giải pháp đều sai .
Câu 4 : Tìm câu sai trong những câu sau : *
1 điểm
A. Chỉ hoàn toàn có thể sắp xếp dữ liệu theo cột trong đó những ô đều có cùng kiểu dữ liệu
B. Có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

C. Để thực hiện được thao tác sắp xếp vùng dữ liệu không nhất thiết phải có hàng tiêu đề

D. Để có tác dụng sắp xếp đúng, những ô trong mỗi cột của vùng dữ liệu chỉ nên có cùng một kiểu dữ liệu
Câu 5 : Ưu điểm chung của việc sắp xếp và lọc dữ liệu là gì ? Chọn đáp án đúng chuẩn nhất ? *
1 điểm
A. Tiết kiệm thời hạn tìm kiếm và sắp xếp .
B. Dễ dàng quan sát và theo dõi .
C. Cho hiệu quả đúng mực nhất .

D. Tất cả 3 đáp án.

Câu 6 : Việc thực thi sắp xếp dữ liệu theo thứ tự nào đó sẽ làm cho dữ liệu thay đổi như thế nào ? *
1 điểm
A. Dữ liệu mất đi .

B. Hoán đổi các vị trí của dữ liệu.

C. Dữ liệu sắp xếp tăng dần .
D. Dữ liệu sắp xếp giàm dần .
Câu 7 : Muốn sắp xếp hàng loạt trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì ? *
1 điểm
A. Chọn 1 ô trong cột số thứ tự .
B. Chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu .
C. Chọn hàng tiêu đề của trang tính .

D. Cả 3 phương án đều sai.

Câu 8 : Em hãy cho biết, khi ta định dạng trang tính thì có làm thay đổi nội dung trang tính không ? *
1 điểm
A. Có .

B. Không.

Câu 9 : Việc sử dụng nút lệnh ( Ascending ) và ( Descending ) trên thanh công cụ để sắp xếp chỉ vận dụng được 1 cột dữ liệu ? Đúng hay sai ? *
1 điểm
A. Đúng

B. Sai

Có thể sắp xếp nhiều cột dữ liệu 

Câu 10 : Những yêu cầu nào sau đây cần đến việc lọc dữ liệu ? *
1 điểm

A. In danh sách các bạn học sinh nữ trong một lớp

B. Tìm những bạn học sinh trong một lớp có cùng ngày sinh nhật 24/3

C. Xếp lọa học lực cuối năm cho những học viên trong một lớp dựa vào điểm trung bình môn học cuối năm
D. Lập list những bạn học viên giỏi HKI từ list của một lớp dựa trên xếp loại học lực và xếp loại hạnh kiểm