Quy định về áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Các trường hợp và quy trình vận dụng phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trường hợp nào vận dụng phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ và quy trình vận dụng theo lao lý mới nhất .

Trong nền kinh tế thị trường, những doanh nghiệp Nước Ta hay đơn vị chức năng nhà nước shopping sản phẩm & hàng hóa hoặc một dịch vụ nào đó để Giao hàng cho quyền lợi, tương hỗ thực thi việc làm của mình đang diễn ra hàng ngày. Việc sử dụng một phương pháp thanh toán giao dịch đặc biệt quan trọng khiến cho việc shopping này hiệu suất cao và minh bạch hơn là thiết yếu. Đó chính là đấu thầu – một hình thức cạnh tranh đối đầu văn minh vì trải qua đấu thầu, bên mời thầu sẽ tìm ra được nhà thầu hoặc nhà đầu tư thỏa mãn nhu cầu nhu yếu về kỹ thuật, chất lượng của mình và có ngân sách hài hòa và hợp lý nhất.

Hiện nay, việc mua sắm công, đấu thầu hàng hoá, dịch vụ có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sẽ áp dụng theo quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, khi lựa chọn nhà thầu hay nhà đầu tư có rất nhiều phương thức như: một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ,…

Vậy trong những trường hợp như nào thì được vận dụng phương pháp nào hay quy trình vận dụng phương pháp ra làm sao ? Trong bài viết dưới đây sẽ lựa chọn phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ để nghiên cứu và phân tích đơn cử về “ Các trường hợp vận dụng, quy trình vận dụng phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ ”.

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là gì?

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là một phương pháp được sử dụng nhằm mục đích lựa chọn nhà thầu hoặc nhà đầu tư theo pháp luật của pháp lý đấu thầu. Khi sử dụng phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu sẽ đưa ra những nhu yếu của mình trong hồ sơ mời thầu. Nhà thầu hay nhà góp vốn đầu tư muốn tham gia đấu thầu sẽ triển khai nộp hai bộ hồ sơ cùng một lúc ( chỉ diễn ra trong một giai đoạn tính từ lúc đóng thầu đến khi mở hồ sơ ). Hai bộ hồ sơ được lập riêng không liên quan gì đến nhau gồm một bộ để đề xuất kiến nghị về kỹ thuật còn một bộ để đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính. Việc mở thầu diễn ra thành hai đợt : ngay sau khi đóng thầu bộ hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật sẽ được mở và lựa chọn ra những nhà thầu, nhà đầu tư đạt nhu yếu về kỹ thuật ; còn lại sẽ bị loại luôn. Tiếp theo, những nhà thầu, nhà thầu phân phối được nhu yếu về kỹ thuật sẽ được mở tiếp bộ hồ sơ về kinh tế tài chính để nhìn nhận và đưa ra lựa chọn ở đầu cuối.

2. Các trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

Dựa theo lao lý tại Điều 29 Luật Đấu thầu 2013 thì chỉ những trường hợp sau đây khi lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được vận dụng phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ : + Đối với lựa chọn nhà thầu : chỉ vận dụng khi sử dụng hình thức đấu thầu là đấu thầu thoáng rộng và đấu thầu hạn chế để đấu thầu gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, thiết kế xây dựng và lắp ráp khu công trình, khuôn khổ, phân phối dịch vụ phi tư vấn, phân phối dịch vụ tư vấn, gói thầu hỗn hợp. + Đối với lựa chọn nhà đầu tư : chỉ vận dụng khi sử dụng hình thức đấu thầu thoáng đãng. Hình thức đấu thầu thoáng rộng tức là khi lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thì số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu không bị số lượng giới hạn. Hình thức đấu thầu hạn chế tức là có sự hạn chế – chỉ 1 số ít nhà thầu được tham gia do gói thầu có nhu yếu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc trưng riêng mà không phải nhà thầu nào cũng phân phối được .

Xem thêm: Thanh toán quốc tế là gì? Các phương thức thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu?

3. Quy trình áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

+ Đầu tiên, nếu cầu thiết hoàn toàn có thể sử dụng đến thủ tục lựa chọn list ngắn. Thông qua thủ tục này, bên mời thầu hoàn toàn có thể lựa chọn ra những nhà thầu có đủ năng lượng, có năng lực cung ứng được nhu yếu của gói thầu để thực thi mời tham gia đấu thầu. Khi lập list, người có thẩm quyền sẽ phải đưa quyết định hành động này của mình trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tùy thuộc vào quy mô, đặc thù gói thầu, việc vận dụng thủ tục này là không bắt buộc trong quy trình. + Tiếp theo, lập hồ sơ mời thầu. Dựa vào những địa thế căn cứ theo tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP, bên mời thầu sẽ lập hồ sơ mời thầu. Các địa thế căn cứ như : kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ; những chủ trương của Nhà nước về thuế, phí, … ; … + Cuối cùng, thẩm định và đánh giá và phê duyệt hồ sơ mời thầu. Khi lập xong hồ sơ mời thầu với nội dung và hình thức cung ứng được những nhu yếu theo lao lý của pháp lý thì hồ sơ mời thầu này sẽ được trải qua. Người có thẩm quyền sẽ thực thi phê duyệt hồ sơ mời thầu dựa vào báo cáo giải trình đánh giá và thẩm định kèm tờ trình phê duyệt và đưa ra câu vấn đáp bằng văn bản.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Xem thêm: Quy định phương thức và thời điểm kê khai tài sản, thu nhập

Trong giai đoạn tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu thực thi theo trình tự sau đây : + Mời thầu : Có hai cách mời thầu : gửi thư mời thầu ( nếu có list ngắn thì mời những nhà thầu có tên ) và thông tin mời thầu ( nếu không thực thi thủ tục lựa chọn list ngắn tại bước 1 ). + Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu : Phát hành hồ sơ mời thầu : hồ sơ mời thầu được gửi đến những nhà thầu tham gia đấu thầu thoáng rộng hoặc đã được bên mời thầu lựa chọn có tên tại list ngắn. Sửa đổi hồ sơ mời thầu : việc sửa đổi phải được bên mời thầu lập thành văn bản ghi đơn cử những nội dung sửa đổi và quyết định hành động sửa đổi gửi đến những nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu. Làm rõ hồ sơ mời thầu : nếu cần làm rõ hơn về nội dung gói thầu thì nhà thầu gửi văn bản ý kiến đề nghị trong thời hạn luật định trước thời gian đóng thầu để bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầy sẽ giải quyết và xử lý nhu yếu làm rõ bằng cách gửi văn bản vấn đáp hoặc mở hội nghị. Nội dung làm rõ không được trái với nội dung mời thầu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu trong quy trình làm rõ, bên mời thầu và những nhà thầu có trao đổi về nội dung dẫn đến biến hóa thì cần làm thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu. + Chuẩn bị, nộp, đảm nhiệm, quản trị, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu :

Xem thêm: Bán tài sản công theo hai phương thức trực tiếp và đấu giá

Nhà thầu sẽ chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ dự thầu phân phối được những nhu yếu do hồ sơ mời thầu đưa ra để tham gia vào quy trình đấu thầu. Bộ hồ sơ dự thầu được nộp cho bên mời thầu trước khi thời gian đóng thầu để quản trị theo chính sách bảo mật thông tin ( có niêm phong, … ) theo luật định, toàn bộ những thông tin đều được giữ bí hiểm ( trừ những thông tin được phép công khai minh bạch khi mở thầu ) cho đến khi công khai minh bạch tác dụng lựa chọn nhà thầu. Mọi hồ sơ dự thầu hay tài liệu nhằm mục đích chỉnh sửa hồ sơ dự thầu trước đó nộp sau thời gian đóng thầu đều không được đồng ý. Nếu nhà thầu muốn sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu thì đề xuất bằng văn bản với bên mời thầu và việc này cũng chỉ được coi là hợp lệ nếu diễn ra trước thời gian đóng thầu. Bên mời thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm nhận tổng thể hồ sơ dự thầu kể cả những hồ sơ dự thầu của nhà thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu, chỉ cần trước thời gian đóng thầu. Trong trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu mà nộp hồ sơ dự thầu này, nhà thầu sẽ phải trả thêm tiền bằng tiền mua hồ sơ mời thầu để hồ sơ được tiếp đón. + Mở hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật : Sau thời gian đóng thầu việc mở bộ hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật sẽ được thực thi công khai minh bạch ngay một giờ sau đó. Trường hợp ngoại lệ việc mở bộ hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật được mở trước thời gian đóng thầu nếu hồ sơ mời thầu có nhu yếu nhưng vẫn phải mở công khai minh bạch trước sự tận mắt chứng kiến của những đại diện thay mặt những nhà thầu tham gia lễ mở thầu ( không nhất thiết tổng thể những nhà thầu đã nộp hồ sơ phải xuất hiện ). Việc mở thầu diễn ra theo đúng trình tự mà luật định : kiểm tra niêm phong ; mở hồ sơ dự thầu theo thứ tự tính bằng tên của nhà thầu ; mở và đọc thông tin của hồ sơ dự thầu ; bên mời thầu ký xác nhận tại những tài liệu có nội dung quan trọng trong hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật. Việc mở thầu được lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mời thầu và những nhà thầu tham gia lễ mở thầu. Cuối cùng bên mời thầu và nhà thầu xuất hiện tại lễ mở thầu ký niêm phong bộ hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Việc đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được tiến hành như sau:

Xem thêm: Đấu thầu là gì? Đặc điểm, nguyên tắc và các phương thức đấu thầu?

Bên mời thầu sẽ triển khai kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật như số lượng bản gốc, bản chụp, thành phần của hồ sơ và việc thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp. Sau khi nhìn nhận sơ bộ sẽ triển khai nhìn nhận cụ thể và lựa chọn những nhà thầu cung ứng được nhu yếu về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu đã đưa ra. Những nhà thầu được chọn sẽ được lập thành một list. Danh sách này phải gửi đến tổng thể nhà thầu tham dự thầu kèm theo đó, những nhà thầu phân phối được về kỹ thuật sẽ được mời đến để mở hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính.

Bước 4: Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

+ Đầu tiên tại buổi lễ mở hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính, trước sự tận mắt chứng kiến của những nhà thầu qua được nhu yếu kỹ thuật xuất hiện, hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính của những nhà thầu có trong list được duyệt sẽ được mở. Quy trình mở hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính cũng được triển khai theo trình tự luật định : kiểm tra niêm phong, mở hồ sơ, đọc thông tin của hồ sơ, lập biên bản và cho những bên ký xác nhận. + Tiếp theo, bên mời thầu cử tổ chuyên viên sẽ thực thi kiểm tra, nhìn nhận tính hợp lệ của hồ sơ về cả hình thức và nội dung. + Sau khi xem xét những nhà thầu nào có hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính hợp lệ thì sẽ thực thi nhìn nhận chi tiết cụ thể. + Việc nhìn nhận cụ thể và xếp hạng nhà thầu dựa trên tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu. Sau khi lập list xếp hạng nhà thầu, tổ chuyên viên gửi báo cáo giải trình cho bên mời thầu để tiến đến thương thảo hợp đồng.

Bước 5: Thương thảo hợp đồng

Nhà thầu vượt qua “ vòng ” xét duyệt hồ sơ yêu cầu về kỹ thuật và đứng đầu trong list xếp hạng yêu cầu về kinh tế tài chính sẽ trúng thầu. Nhà thầu này sẽ triển khai thương thảo hợp đồng đơn cử dựa trên nội dung của hồ sơ dự thầu. Nếu nhà thầu đứng đầu list xếp hạng mà không đến hoặc phủ nhận đến không có nguyên do chính đáng thì không được nhận lại bảo vệ dự thầu. Nếu quy trình thương thảo hợp đồng không đi đến tác dụng thì bên mời thầu hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp đến những nhà thầu xếp hạng tiếp theo trong list đã được duyệt .

Xem thêm: Phương thức sản xuất là gì? Phân loại và ví dụ thực tế mới nhất?

Bước 6: Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định và đánh giá và phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu phải lập thành văn bản và công bố công khai minh bạch hiệu quả này.

Bước 7: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Nếu quy trình đấu thầu theo phương pháp một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực thi đúng theo quy trình trên và nội dung thương thảo không còn gì vướng mắc thì bên mời thầu và nhà thầu được chọn sẽ triển khai hoàn thành xong và ký kết hợp đồng.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ: 

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty chúng tôi đang tham gia đấu thầu, gói thầu nạo vét. Hiện nay chủ góp vốn đầu tư đã gửi thông tin nhà thầu cung ứng nhu yếu kỹ thuật và mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính và có 3 đơn vị chức năng đạt nhu yếu hồ sơ yêu cầu kỹ thuật, khi mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính, công ty tôi có giá bỏ thầu thấp nhất. Nhưng sau một thời hạn chủ góp vốn đầu tư lại gửi thông tin lại cho chúng tôi chỉ duy nhất có một nhà thầu phân phối nhu yếu kỹ thuật và cũng là nhà thầu có giá bỏ thầu cao nhất, chênh lệch gần 200 tỷ đồng. Vì vậy chúng tôi xin hỏi Công ty Luật Dương Gia cho biết việc làm trên của chủ góp vốn đầu tư đã vi phạm luật định gì ? Xin cảm ơn !

Luật sư tư vấn:

​ Phương thức đấu thầu so với gói thầu này là một giai đoạn hai túi hồ sơ theo Điều 29 Luật đấu thầu 2013 như sau : “ Điều 29. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ 1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được vận dụng trong những trường hợp sau đây : a ) Đấu thầu thoáng rộng, đấu thầu hạn chế so với gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp ; b ) Đấu thầu thoáng rộng so với lựa chọn nhà đầu tư. 2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật và hồ sơ yêu cầu về kinh tế tài chính riêng không liên quan gì đến nhau theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu. 3. Việc mở thầu được thực thi hai lần. Hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời gian đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư cung ứng nhu yếu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất kiến nghị về kinh tế tài chính để nhìn nhận ”.

phuong-thuc-mot-giai-doan-hai-tui-ho-so

Luật sư tư vấn phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: 1900.6568

Như vậy, so với gói thầu này, nhà thầu phải vận dụng chiêu thức giá thấp nhất để nhìn nhận hồ sơ dự thầu của những đơn vị chức năng theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 29 Luật đấu thầu 2013. Tuy nhiên, nhà thầu lại lựa chọn đơn vị chức năng có giá bỏ thầu cao nhất, điều này là vi phạm lao lý trên. Đồng thời, so với gói thầu này, nhà thầu phải triển khai đúng quy trình theo pháp luật tại Điều 21 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP : 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu ; 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu ; 3. Đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật ;

4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính; 

5. Thương thảo hợp đồng ; 6. Trình, thẩm định và đánh giá, phê duyệt và công khai minh bạch tác dụng lựa chọn nhà thầu ; 7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.