Miễn thuế, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), ngày 19-10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Quốc hội miễn thuế, giảm thuế cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 - Ảnh 1.Doanh nghiệp vận tải đường bộ hàng không chịu ảnh hưởng tác động nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh : Văn Duẩn

Theo Nghị quyết, UBTVQH giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập DN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỉ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Không vận dụng tiêu chuẩn lệch giá năm 2021 giảm so với lệch giá năm 2019 so với trường hợp người nộp thuế mới xây dựng, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021 .

Việc miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1-11-2021 đến hết ngày 31-12-2021 đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây: (i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau: Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản này được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng.

Doanh Nghiệp, tổ chức triển khai tính thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp tỷ suất % trên lệch giá sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ pháp luật tại khoản này được giảm 30 % mức tỷ suất % để tính thuế giá trị ngày càng tăng .Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của những khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với Doanh Nghiệp, tổ chức triển khai ( gồm có cả đơn vị chức năng phụ thuộc vào, khu vực kinh doanh thương mại ) phát sinh lỗ trong năm 2020. Không vận dụng pháp luật tại khoản này so với những trường hợp đã nộp tiền chậm nộp .Nghị quyết này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày ký. nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị quyết này .