Nông thôn Việt Nam đã có những chuyển biến rõ nét

(TN&MT) – Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 và 9 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, các lực lượng xã hội và hưởng ứng, chung tay góp sức của nhân dân, cả nước đã đạt được những thành tựu vượt bậc, mang đến cho làng quê Việt Nam một “gương mặt” mới.

Xây dựng NTM đạt kết quả to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử

Cụ thể, khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi nghành tăng trưởng, thôi thúc quy trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải tổ đời sống của nông dân, góp thêm phần quan trọng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của cả nước, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự chỉ huy của Đảng và quản trị của Nhà nước. Theo nhìn nhận của Đảng, nhà nước, chương trình Xây dựng NTM đạt tác dụng “ to lớn, tổng lực và mang tính lịch sử dân tộc ” .

Nam Định là 1 trong 4 tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Các số liệu thống kê cho thấy, đến hết năm 2020, Chương trình đã triển khai xong vượt 12,4 % số xã đạt chuẩn NTM so với tiềm năng ; đến tháng 7/2021, cả nước đã có 64,6 % số xã đạt chuẩn NTM ; có 194 đơn vị chức năng cấp huyện ( chiếm 29 % ) thuộc 51 tỉnh, thành phố đạt chuẩn NTM ; có 12 tỉnh, thành phố đã có 100 % số xã đạt chuẩn NTM ; 4 tỉnh ( Tỉnh Nam Định, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Nam ) đã được Thủ tướng nhà nước công nhận tỉnh triển khai xong trách nhiệm kiến thiết xây dựng NTM .
Thu nhập của người dân năm 2020 tại khu vực nông thôn tăng nhanh hơn khu vực thành thị và mức tăng chung của cả nước trong quy trình tiến độ 2010 – 2020. Thu nhập trung bình đầu người 1 tháng khu vực nông thôn năm 2020 đạt gần 3,5 triệu đồng / tháng, gấp 1,4 lần so với năm năm nay và gấp 3,25 lần so với năm 2010, trung bình quá trình 2011 – 2010 tăng 12,5 % / năm, cao hơn mức tăng chung của cả nước là 11,8 % / năm và cao hơn mức tăng của khu vực thành thị 10,1 % / năm. Khoảng cách về thu nhập giữa khu vực nông thôn và khu vực thành thị giảm dần, năm 2010 thu nhập của khu vực thành thị là 2,1 triệu đồng gấp 2 lần khu vực nông thông ( 1 triệu đồng ) giảm xuống còn 1,7 lần năm 2020 ( thu nhập khu vực thành thị đạt 5,6 triệu đồng, nông thôn đạt 3,4 triệu đồng ) .
Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh ở khu vực nông thôn trong triển khai Chương trình NTM góp thêm phần đa phần vào tác dụng của kế hoạch giảm nghèo vương quốc : theo chuẩn nghèo của nhà nước, tỷ suất hộ nghèo ở khu vực nông thôn giảm từ 17,4 % năm 2010 xuống còn 7,5 % năm năm nay, giảm 9,9 điểm Tỷ Lệ trong tiến trình 2010 – năm nay và là mức giảm lớn, góp phần hầu hết vào tiềm năng xóa đói giảm nghèo toàn nước ( cả nước giảm 8,4 điểm Phần Trăm, khu vực thành thị chỉ giảm 4,9 điểm Xác Suất ), theo chuẩn nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2020 còn khoảng chừng 7,1 %, giảm 4,7 điểm Tỷ Lệ so với năm năm nay .

Nông thôn mới là nền tảng

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của Tổng cục Thống kê, bên cạnh hiệu quả đạt được, trong quy trình triển khai vẫn còn 1 số ít hạn chế, chưa ổn như : Khoảng cách chênh lệch khá lớn về tác dụng NTM giữa những địa phương, giữa những vùng, miền ; tư duy ngành nông nghiệp và người dân còn chú trọng tăng quy mô, sản lượng trong sản xuất mà chưa chăm sóc nhiều đến nâng cao chất lượng, giá trị mẫu sản phẩm ; 1 số ít địa phương chưa chăm sóc đúng mức đến tiêu chuẩn môi trường tự nhiên, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử, giữ gìn bảo mật an ninh trật tự xã hội nông thôn .
Để liên tục phát huy những tác dụng đạt được trong 10 năm thiết kế xây dựng NTM, Đảng, nhà nước đã đưa ra những tiêu chuẩn và nội dung đơn cử trong Chương trình kiến thiết xây dựng NTM quy trình tiến độ 2021 – 2025, đơn cử : Với nội dung mới, NTM là nền tảng, cơ cấu tổ chức lại nông nghiệp là cơ bản, nhân dân là chủ thể. Tập trung ưu tiên tương hỗ cho những xã, huyện để đạt chuẩn NTM và nâng cao chất lượng những tiêu chuẩn sau đạt chuẩn theo hướng vững chắc ; phấn đấu đến năm 2025 cả nước không còn xã dưới 15 tiêu chuẩn ; khuyến khích những địa phương có điều kiện kèm theo dữ thế chủ động thiết kế xây dựng NTM kiểu mẫu .

Chú trọng nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, chất lượng hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy bình đẳng giới; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn…

Đồng thời, nâng cao năng lượng của hội đồng, quy đổi tư duy của người dân về tăng trưởng kinh tế tài chính nông thôn. Theo đó, đối tượng người tiêu dùng thụ hưởng là người dân, hội đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và những tổ chức triển khai kinh tế-xã hội trên địa phận nông thôn. Phấn đấu đến năm 2025 có tối thiểu 80 % số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng chừng 40 % số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 % số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ; có tối thiểu 50 % huyện, thị xã, thành phố thường trực tỉnh hoàn thành xong trách nhiệm / đạt chuẩn NTM, trong đó, có tối thiểu 20 % số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu .

Phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; cấp thôn có ít nhất 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do cấp tỉnh quy định.

Nâng cao hiệu suất cao quản trị và thực thi thiết kế xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm mục đích nâng cao đời sống kinh tế-xã hội nông thôn gắn với quy trình đô thị hoá ; tăng trưởng hạ tầng kinh tế-xã hội, cơ bản đồng điệu, tân tiến, bảo vệ liên kết nông thôn-đô thị và liên kết những vùng miền ; liên tục thực thi có hiệu suất cao cơ cấu tổ chức lại ngành nông nghiệp, tăng trưởng kinh tế tài chính nông thôn ; giảm nghèo và phúc lợi xã hội vững chắc, đặc biệt quan trọng là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang ven biển và hải đảo .
Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm nom sức khỏe thể chất người dân nông thôn ; nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn ; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn theo hướng bền vững và kiên cố gắn với tăng trưởng kinh tế tài chính du lịch nông thôn ; nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, tăng cường mạng lưới hệ thống cấp nước sạch nông thôn ; thiết kế xây dựng cảnh sắc nông thôn sáng-xanh-sạch-đẹp, bảo đảm an toàn ; giữ gìn và Phục hồi hình ảnh, cảnh sắc truyền thống cuội nguồn của nông thôn .