Khái Niệm Nông Thôn Mới Là Gì ? Nông Thôn Mới Là Gì

Nông thôn là gì” và “xây dựng nông thôn mới” là những từ ngữ tưởng như rất quen thuộc và chúng ta vẫn được nghe hàng ngày. Thế nhưng, nếu hỏi khái niệm nội hàm của 2 thuật ngữ này thì nhiều người vẫn chưa hiểu rõ.

Bạn đang xem : Khái niệm nông thôn mới là gìBạn đang xem: Khái niệm nông thôn mới là gì

Nông thôn là gì?

Nông thôn được hiểu là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn và được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Ủy ban nhân dân xã. Nông thôn Việt Nam là danh từ để chỉ những vùng đất mà ở đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam.

Xây dựng nông thôn mới là gì?

Xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng và là một cuộc hoạt động lớn để hội đồng dân cư ở nông thôn đồng lòng kiến thiết xây dựng thôn, xã, mái ấm gia đình của mình khang trang, sạch sẽ và đẹp mắt. Đồng thời, tăng trưởng sản xuất tổng lực về nông – công nghiệp và dịch vụ. Người dân có nếp sống văn hóa truyền thống, thiên nhiên và môi trường và bảo mật an ninh nông thôn được bảo vệ, thu nhập và đời sống vật chất – ý thức của dân cư được nâng cao .

*

Các đặc trưng của nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Phát triển kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao.Nông thôn phát triển theo quy hoạch, cơ cấu hạ tầng, kinh tế, xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ.Dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy.An ninh tốt, quản lý dân chủChất lượng hệ thống chính trị được nâng cao.

Tại sao phải xây dựng nông thôn mới?

Phát triển kinh tế tài chính, đời sống vật chất và ý thức của dân cư nông thôn được nâng cao. Nông thôn tăng trưởng theo quy hoạch, cơ cấu hạ tầng, kinh tế tài chính, xã hội tân tiến, môi trường sinh thái được bảo vệ. Dân trí được nâng cao, truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa được giữ gìn và phát huy. An ninh tốt, quản trị dân chủChất lượng mạng lưới hệ thống chính trị được nâng cao .Sau 25 năm thực thi đường lối thay đổi, dưới sự chỉ huy của Đảng, nông nghiệp, nông dân và nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên nhìn chung còn chưa tương ứng với tiềm năng và lợi thế như : Nông nghiệp tăng trưởng kém vững chắc, sức cạnh tranh đối đầu còn thấp, sự chuyển giao khoa học – công nghệ tiên tiến và đào tạo và giảng dạy nguồn nhân lực còn hạn chế .Bên cạnh đó là thực trạng nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng thiếu quy hoạch, kiến trúc giao thông vận tải, thủy lợi, trường học, bệnh viện … còn yếu kém, đặc biệt quan trọng là thực trạng ô nhiễm thiên nhiên và môi trường ngày càng trầm trọng. Nhìn chung, đời sống vật chất và niềm tin của người nông dân còn thấp, tỷ suất hộ nghèo còn cao và sự chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng lớn dẫn tới sự phát sinh của những yếu tố xã hội bức xúc …

Mặt khác, nước ta đã đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ cơ bản trở thành nước công nghiệp, mà một nước công nghiệp không thể để nông nghiệp, nông thôn lạc hậu, nông dân nghèo khó.

Xem thêm : Thuốc Advil Là Thuốc Gì – Thuốc Advil Và Những Tác Dụng Thần Kỳ

Những kết quả đã đạt được của chương trình xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam

Tính đến hết tháng 11/2015, có 1298 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 14,5% số xã toàn quốc. Như vậy, mục tiêu ban đầu đề ra là đến năm 2015 có 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt được.Tính đến hết tháng 11/2015, có 1298 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 14,5 % số xã toàn nước. Như vậy, tiềm năng khởi đầu đề ra là đến năm năm ngoái có 20 % xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đạt được .

*
Cụ thể, có 11 đơn vị chức năng cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giữa những vùng, miền sống sót khoảng cách lớn khi tại Đông Nam Bộ, tỉ lệ xã đạt nông thôn mới là 34 %, Đồng bằng sông Hồng đạt 23,5 %, Khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên chỉ đạt khoảng chừng 7 % .Tính đến tháng 12/2018, cả nước có 3787 xã (42,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã, 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước đạt khoảng 34-35 triệu đồng/người.

Tính đến tháng 12/2018, cả nước có 3787 xã (42,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã, 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, năm 2018, thu nhập bình quân khu vực nông thôn cả nước đạt khoảng 34-35 triệu đồng/người.

Từ hiệu quả đạt được, Bộ NN&PTNT đã đánh giá và nhận định tiềm năng dự kiến cuối năm 2019, cả nước sẽ có khoảng chừng 50 % số xã đạt chuẩn nông thôn mới là trọn vẹn khả thi và thậm chí còn là hoàn thành xong sớm hơn 1 năm so với tiềm năng mà Quốc hội đề ra .Tính đến hết tháng 3/2019, cả nước đã có 4207 xã (đạt 47,19%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 369 xã (4,13%) so với cuối năm 2018, bình quân đạt 14,61 tiêu chí/xã. Trên cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Ngoài ra, có 66 đơn vị cấp huyện thuộc 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, cả nước phấn đấu tính đến hết năm 2019 sẽ có từ 48-50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng từ 8-10% so với năm 2018 và có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, có ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Tính đến hết tháng 3/2019, cả nước đã có 4207 xã ( đạt 47,19 % ) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 369 xã ( 4,13 % ) so với cuối năm 2018, trung bình đạt 14,61 tiêu chuẩn / xã. Trên cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chuẩn. Ngoài ra, có 66 đơn vị chức năng cấp huyện thuộc 33 tỉnh, thành phố thường trực Trung ương được đạt chuẩn / triển khai xong trách nhiệm thiết kế xây dựng nông thôn mới .

Theo Thu Hiền