Nghèo đa chiều ở Việt Nam: Một số vấn đề chính sách và thực tiễn

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh

(Viện trưởng Viện Xã hội học)

1. Giới thiệu

Đói nghèo là một trong những rào cản lớn làm giảm năng lực tăng trưởng con người, hội đồng cũng như mỗi vương quốc. Người nghèo thường không có điều kiện kèm theo tiếp cận những dịch vụ xã hội như việc làm, giáo dục, chăm nom sức khỏe thể chất, thông tin, v.v … và điều đó khiến cho họ ít có thời cơ thoát nghèo. Do vậy, lan rộng ra thời cơ lựa chọn và nâng cao năng lượng cho người nghèo là phương pháp tốt nhất để giảm nghèo bền vững và kiên cố .
Ở Nước Ta, qua nhiều thập niên, cách giám sát và nhìn nhận nghèo đa phần trải qua thu nhập. Chuẩn nghèo được xác lập dựa trên mức tiêu tốn cung ứng những nhu cầu tối thiểu và được quy thành tiền. Nếu người có thu nhập thấp dưới mức chuẩn nghèo thì được nhìn nhận thuộc diện hộ nghèo. Đây chính là chuẩn nghèo đơn chiều do nhà nước pháp luật. Tuy nhiên, chuẩn nghèo lúc bấy giờ của Nước Ta được nhìn nhận là thấp so với quốc tế. Trên trong thực tiễn, nhiều hộ dân thoát nghèo nhưng mức thu nhập vẫn nằm cận chuẩn nghèo, do đó số lượng hộ cận nghèo vẫn rất lớn, tỷ suất tái nghèo còn cao, hàng năm cứ 3 hộ thoát nghèo thì lại có 1 hộ trong số đó tái nghèo. [ 1 ]
Thực tế cho thấy sử dụng tiêu chuẩn thu nhập để thống kê giám sát nghèo nàn là không khá đầy đủ. Về thực chất, đói nghèo đồng nghĩa tương quan với việc bị khước từ những quyền cơ bản của con người, bị đẩy sang lề xã hội chứ không chỉ là thu nhập thấp. Có nhiều nhu cầu tối thiểu không hề phân phối bằng tiền. Nhiều trường hợp không nghèo về thu nhập nhưng lại khó tiếp cận được những dịch vụ cơ bản về y tế, giáo dục, thông tin. Mặc dù 1 số ít hộ không có tên trong list hộ nghèo nhưng lại thiếu thốn những dịch vụ y tế, nước sạch, ở vùng sâu vùng xa học viên phải học trong những căn nhà lá đơn sơ, bốn bề gió lùa … Do đó, nếu chỉ dùng thước đo duy nhất dựa trên thu nhập hay tiêu tốn sẽ dẫn đến thực trạng bỏ sót đối tượng người dùng nghèo, dẫn đến sự thiếu công minh, hiệu suất cao và vững chắc trong thực thi những chủ trương giảm nghèo .
Giống như quy trình tăng trưởng, nghèo nàn là một khái niệm đa chiều. Trong cùng một thời gian, người nghèo hoàn toàn có thể phải đương đầu với nhiều bất lợi khác nhau, hoàn toàn có thể là những khó khăn vất vả trong khám chữa bệnh, học tập, nhà tại, đất đai, nước sạch hoặc điện thắp sáng. Sử dụng một tiêu chuẩn thu nhập ( hay tiêu tốn ) không đủ để chớp lấy được thực trạng nghèo thực tiễn của dân cư. Đánh giá nghèo cần được tiếp cận rộng hơn từ chiều cạnh tăng trưởng tổng lực con người. Sau 30 năm thay đổi, tăng trưởng và hội nhập, Nước Ta đã chuyển từ một vương quốc thu nhập thấp sang nhóm nước có thu nhập trung bình nên cách tiếp cận nhìn nhận nghèo đơn chiều theo thu nhập đã thể hiện những hạn chế. Đã đến lúc xem xét, nhìn nhận nghèo từ góc nhìn đa chiều từ góc nhìn nghèo vật chất, nghèo về con người và nghèo về xã hội ( Nguyễn Ngọc Sơn, 2012 : 19 ) .
Do khuôn khổ có hạn của bài viết, chúng tôi chỉ trình diễn những nét chung nhất về khái niệm và nội dung của nghèo đa chiều, với mong ước mang đến cho fan hâm mộ một cách nhìn mới từ góc nhìn chủ trương và triển khai từ trong thực tiễn vận dụng chuẩn nghèo đa chiểu ở Nước Ta .

2. Khái niệm nghèo đa chiều

Theo Tổ chức Liên hợp quốc ( UN ) : “ Nghèo là thiếu năng lượng tối thiểu để tham gia hiệu suất cao vào những hoạt động giải trí xã hội. Nghèo có nghĩa là không có đủ ăn, đủ mặc, không được đi học, không được khám chữa bệnh, không có đất đai để trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, không được tiếp cận tín dụng thanh toán. Nghèo cũng có nghĩa là không bảo đảm an toàn, không có quyền, và bị loại trừ, dễ bị bạo hành, phải sống trong những điều kiện kèm theo rủi ro đáng tiếc, không tiếp cận được nước sạch và khu công trình vệ sinh ” [ 2 ]
Vấn đề nghèo đa chiều hoàn toàn có thể đo bằng tiêu chuẩn thu nhập và những tiêu chuẩn phi thu nhập. Sự thiếu vắng thời cơ, đi kèm với thực trạng suy dinh dưỡng, thất học, bệnh tật, xấu số và vô vọng là những nội dung được chăm sóc trong khái niệm nghèo đa chiều. Thiếu đi sự tham gia và lời nói về kinh tế tài chính, xã hội hay chính trị sẽ đẩy những cá thể đến thực trạng bị loại trừ, không được thụ hưởng những quyền lợi tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và do vậy bị tước đi những quyền con người cơ bản ( UN, 2012 : 5 ) .
Tuy nhiên, chuẩn nghèo đa chiều hoàn toàn có thể là một chỉ số không tương quan đến mức thu nhập mà gồm có những góc nhìn khác tương quan đến sự thiếu vắng những dịch vụ xã hội cơ bản ( Oxfam và ActionAid, 2010 : 11 ). Chỉ số nghèo đa chiều ( Multidimensional Poverty Index ) của quốc tế, với ba chiều cạnh chính là : y-tế, giáo dục và điều kiện kèm theo sống, hiện là một thước đo quan trọng nhằm mục đích bổ trợ cho giải pháp thống kê giám sát nghèo truyền thống cuội nguồn dựa trên thu nhập .
Các khái niệm trên cho thấy sự thống nhất cao của những vương quốc, những nhà chính trị và những học giả với quan điểm nghèo là một hiện tượng kỳ lạ đa chiều, cần được chú ý quan tâm nhìn nhận là sự thiếu vắng hoặc không được thỏa mãn nhu cầu những nhu cầu cơ bản của con người. Nghèo đa chiều là thực trạng con người không được cung ứng ở mức tối thiểu những nhu cầu cơ bản trong đời sống .
Khái niệm nghèo đa chiều được đề cập ở Nước Ta từ năm 2013. Đo lường nghèo đa chiều cần được vận dụng để dựng nên một bức tranh rất đầy đủ và tổng lực hơn về tình hình nghèo ở nước ta. Hiện nay Bộ LĐ-TB và XH đang yêu cầu kiến thiết xây dựng bộ tiêu chuẩn nghèo đa chiều, đồng thời thanh tra rà soát chính sách, chủ trương nhằm mục đích triển khai giảm nghèo theo hướng đa chiều ở Nước Ta .

3. Một số quy định chính sách về nghèo đa chiều ở Việt Nam

Nghị quyết số 15 – NQ / TW Hội nghị TƯ lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chính sách xã hội tiến trình 2012 – 2020 đã đề ra trách nhiệm bảo vệ phúc lợi xã hội, chú trọng đến việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội cho những đối tượng người tiêu dùng có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, đồng bào dân tộc bản địa ít người, bảo vệ mức tối thiểu về thu nhập và 1 số ít dịch vụ xã hội cơ bản như khám chữa bệnh, học tập, nhà tại, nước sạch, thông tin, tiếp thị quảng cáo .
Để triển khai tiềm năng giảm nghèo hiệu suất cao, vững chắc hơn, Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 đã trải qua Nghị quyết số 76/2014 / QH13 về việc tăng nhanh triển khai tiềm năng giảm nghèo bền vững và kiên cố đến năm 2020, trong đó nêu rõ : thiết kế xây dựng chuẩn nghèo mới theo giải pháp tiếp cận đa chiều nhằm mục đích bảo vệ mức sống tối thiểu và phân phối những dịch vụ xã hội cơ bản ; Quyết định số 2324 / QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng nhà nước phát hành kế hoạch hành vi tiến hành Nghị quyết số 76/2014 / QH13 của Quốc hội đã xác lập rõ trách nhiệm kiến thiết xây dựng, nghiên cứu và điều tra thiết kế xây dựng đề án tổng thể và toàn diện về thay đổi chiêu thức tiếp cận nghèo nàn ở Nước Ta từ đơn chiều sang đa chiều, trình nhà nước xem xét vào cuối năm nay. [ 3 ]
Ngày 15/9/2015 Thủ tướng nhà nước đã ký quyết định hành động số 1614 / QĐ-TTg phê duyệt Đề án toàn diện và tổng thể “ Chuyển đổi chiêu thức tiếp cận giám sát nghèo từ đơn chiều sang đa chiều vận dụng cho quy trình tiến độ năm nay – 2020. ” Chuẩn nghèo quá trình năm nay – 2020 của Nước Ta được kiến thiết xây dựng theo hướng : sử dụng phối hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu vắng tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, tiêu chuẩn đo lường và thống kê nghèo được thiết kế xây dựng dựa trên cơ sở : ( 1 ) Các tiêu chuẩn về thu nhập, gồm có : chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập, chuẩn nghèo về thu nhập, chuẩn mức sống trung bình về thu nhập. ( 2 ) Mức độ thiếu vắng trong tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản, gồm có : tiếp cận về y tế, giáo dục, nhà tại, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin .
Những pháp luật chủ trương nói trên tạo cơ sở pháp lý cho việc quy đổi chiêu thức tiếp cận thống kê giám sát nghèo từ đơn chiều sang đa chiều vận dụng cho chương trình giảm nghèo của nước ta trong quá trình năm nay – 2020 .

4. Thách  thức trong việc xây dựng và xác định các tiêu chí Nghèo đa chiều ở Việt Nam

Hiện nay, có 32 vương quốc trên quốc tế đã điều tra và nghiên cứu quy đổi và vận dụng giải pháp tiếp cận giám sát nghèo đơn chiều dựa vào thu nhập sang đo lường và thống kê nghèo đa chiều nhằm mục đích mục tiêu xác lập đối tượng người dùng nghèo, nhìn nhận và kiến thiết xây dựng những chủ trương giảm nghèo và tăng trưởng xã hội ( Bộ LĐTB&XH, năm ngoái : 6 ). Đa số những vương quốc này là những nước đang tăng trưởng với vận tốc giảm nghèo nhanh tuy nhiên chưa vững chắc .
Chuẩn nghèo trong 5 năm tới ( quy trình tiến độ năm ngoái – 2020 ) gồm có người có thu nhập 700.000 đồng / người / tháng ở nông thôn và 900.000 đồng / người / tháng ở thành thị. Bên cạnh đó, chuẩn nghèo đa chiều còn được sử dụng để khắc phục những điểm yếu của giải pháp nghèo thu nhập đã thể hiện những chưa ổn trong toàn cảnh lúc bấy giờ .
Trên cơ sở 5 chiều cạnh nghèo, Bộ LĐTB&XH đã kiến thiết xây dựng và yêu cầu 10 chỉ số đo lường và thống kê mức độ thiếu vắng trong nghèo đa chiều tương ứng là : giáo dục người lớn, giáo dục trẻ nhỏ, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, nhà tại, nước sạch, hố xí, dịch vụ viễn thông, gia tài Giao hàng tiếp cận thông tin. Các chỉ số đo lường và thống kê này được trình diễn trong Bảng 1 dưới đây :

 Bảng 1. Xác định nghèo đa chiều ở Việt Nam                               

Chiều nghèo

Chỉ số đo lường

Mức độ thiếu hụt

Cơ sở pháp lý

1) Giáo dục

1.1 Trình độ giáo dục của người lớn

Hộ mái ấm gia đình có tối thiểu 1 thành viên đủ 15 tuổi sinh từ năm 1986 trở lại không tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi học Hiến pháp 2013
NQ 15 / NQ-TW
Một số yếu tố chính sách xã hội quy trình tiến độ 2012 – 2020 .
Nghị quyết số 41/2000 / QH ( bổ trợ bởi Nghị định số 88/2001 / NĐ-CP )

1.2 Tình trạng đi học của trẻ em

Hộ mái ấm gia đình có tối thiểu 1 trẻ nhỏ trong độ tuổi đi học ( 5 – 14 tuổi ) hiện không đi học Hiến pháp 2013 .
Luật Giáo dục đào tạo 2005 .
Luật bảo vệ, chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ .
NQ 15 / NQ-TW Một số yếu tố chính sách xã hội quá trình 2012 – 2020 .

2) Y tế

2.1 Tiếp cận các dịch vụ y tế

Hộ mái ấm gia đình có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh ( ốm đau được xác lập là bị bệnh / chấn thương nặng đến mức phải nằm một chỗ và phải có người chăm nom tại giường hoặc nghỉ việc / học không tham gia được những hoạt động giải trí thông thường ) Hiến pháp 2013 .
Luật Khám chữa bệnh 2011 .

2.2 Bảo hiểm y tế

Hộ mái ấm gia đình có tối thiểu 1 thành viên từ 6 tuổi trở lên hiện tại không có bảo hiểm y tế Hiến pháp 2013 .
Luật bảo hiểm y tế năm trước .
NQ 15 / NQ-TW Một số yếu tố chính sách xã hội tiến trình 2012 – 2020 .

3) Nhà ở

3.1. Chất lượng nhà ở

Hộ gia đình đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ

( Nhà ở chia thành 4 Lever : nhà bền vững và kiên cố, bán vững chắc, nhà thiếu vững chắc, nhà đơn sơ )

Luật Nhà ở năm trước .
NQ 15 / NQ-TW Một số yếu tố chính sách xã hội quy trình tiến độ 2012 – 2020 .

3.2 Diện tích nhà ở bình quân đầu người

Diện tích nhà ở trung bình đầu người của hộ mái ấm gia đình nhỏ hơn 8 mét vuông Luật Nhà ở năm trước .
Quyết định 2127 / QĐ-Ttg của Thủ tướng nhà nước Phê duyệt Chiến lược tăng trưởng nhà ở vương quốc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

4) Điều kiện sống

4.1 Nguồn nước sinh hoạt

Hộ mái ấm gia đình không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh NQ 15 / NQ-TW Một số yếu tố chính sách xã hội tiến trình 2012 – 2020 .

4.2. Hố xí/nhà vệ sinh

Hộ mái ấm gia đình không sử dụng hố xí / nhà tiêu hợp vệ sinh NQ 15 / NQ-TW Một số yếu tố chính sách xã hội tiến trình 2012 – 2020 .

5) Tiếp cận thông tin

5.1 Sử dụng dịch vụ viễn thông

Hộ mái ấm gia đình không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại thông minh và internet Luật Viễn thông 2009 .
NQ 15 / NQ-TW Một số yếu tố chính sách xã hội tiến trình 2012 – 2020 .

5.2 Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

Hộ mái ấm gia đình không có gia tài nào trong số những gia tài : Tivi, đài, máy vi tính ; và không nghe được mạng lưới hệ thống loa đài truyền thanh xã / thôn Luật tin tức Truyền thông năm ngoái .
NQ 15 / NQ-TW Một số yếu tố chính sách xã hội quy trình tiến độ 2012 – 2020 .

Nguồn : Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm ngoái
Theo tiêu chuẩn mới, một mái ấm gia đình được coi là hộ nghèo nghiêm trọng nếu hộ đó thiếu từ 50% tổng số nhu cầu cơ bản trở lên ; thiếu từ 1/3 – 50% tổng số nhu cầu sống cơ bản ; thiếu từ 1/5 – 1/3 tổng số nhu cầu cơ bản. Nội dung của cách tiếp cận thống kê giám sát nghèo đa chiều cần phải xác lập được những chiều thiếu vắng, những chỉ số đo lường và thống kê mức độ thiếu vắng trong từng chiều, đồng thời bám sát bộ tiêu chuẩn như đề xuất kiến nghị lúc bấy giờ. Đây là một việc làm phức tạp, với nhiều khó khăn vất vả thử thách trên trong thực tiễn cần được xem xét kỹ lưỡng .
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ( năm ngoái ) đã nhận thấy 1 số ít khó khăn vất vả, vướng mắc khi quy đổi chiêu thức tiếp cận giám sát từ nghèo đơn chiều sang nghèo đa chiều ở Nước Ta. Đó là :
– Cách tiếp cận nghèo đa chiều còn mới lạ, khác hẳn ý niệm về nghèo thu nhập / tiêu tốn, yên cầu cần có thời hạn để quy đổi và thích ứng .
– Khi tiếp cận đo lường và thống kê nghèo đa chiều, khái niệm hộ nghèo sẽ khác về nội dung so với xác lập chuẩn nghèo thu nhập như lúc bấy giờ. Trong khi đó, mạng lưới hệ thống chủ trương giảm nghèo hiện hành vẫn dựa trên lao lý tiêu chuẩn hộ nghèo dựa vào thu nhập .
– Việc xác lập những chiều nghèo, chỉ số thống kê giám sát, mức độ thiếu vắng yên cầu việc dựa trên cơ sở tài liệu update và khá đầy đủ, tuy nhiên lúc bấy giờ những số liệu này còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng .
– Một số chủ trương hiện hành sẽ cần phải biến hóa cùng với nhu yếu sửa đổi, bổ trợ mạng lưới hệ thống văn bản pháp lý, do đó yên cầu phải có thời hạn, lộ trình, bước tiến đơn cử .
– Cần tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa những cấp, những ngành và hội đồng, người dân trong tiếp cận nghèo đa chiều .
Tuy nhiên, những khó khăn vất vả nói trên mới chỉ là trong bước đầu. Theo chúng tôi, thử thách lớn nhất là đổi khác nhận thức, thậm chí còn phải xem lại những thành tựu đã có về giảm nghèo ( đơn chiều ) ở những cấp, vùng miền, địa phương. Quá trình quy đổi tiếp cận thống kê giám sát nghèo từ đơn chiều sang đa chiều yên cầu sự chuẩn bị sẵn sàng về năng lượng, nguồn lực và thời hạn. Các địa phương cần tổ chức triển khai tìm hiểu, xác lập nghèo theo những tiêu chuẩn mới. Thay cho cách làm bình xét hộ nghèo như lúc bấy giờ, quy trình nhìn nhận hộ nghèo sẽ phức tạp hơn. Ví dụ, sử dụng tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng nhà ở sẽ khó hơn bởi cần xác lập mái nhà làm bằng vật tư gì, tường làm bằng gì, thống kê giám sát diện tích quy hoạnh nhà ở và sẽ khó tránh khỏi cảm nhận chủ quan, rơi lệch. Tương tự, đau ốm có người chăm nom hay không có người chăm nom cần được xác lập như thế nào để bảo vệ tính khách quan. Cán bộ chương trình giảm nghèo đi thanh tra rà soát cặn kẽ tiêu chuẩn giảm nghèo đa chiều hoàn toàn có thể khiến một hộ đang nghèo trở thành hộ không nghèo hoặc cận nghèo khiến người dân thấy bất lợi, có xu thế tránh mặt và không muốn hợp tác khai báo. Trong tâm ý của dân cư nông thôn, cứ có tiền là giàu và họ không phải lúc nào cũng chú ý quan tâm đến bảo hiểm y tế, chất lượng Tolet, … Do đó, cần chú trọng công tác làm việc tuyên truyền, hoạt động để tăng sự đồng thuận và nhận thức rõ hơn quyền lợi của việc quy đổi sang đo lường và thống kê nghèo đa chiều .
Trong thời hạn tới, những Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, tin tức và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc theo công dụng, trách nhiệm của mình cần chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu và điều tra, yêu cầu đơn cử tiêu chuẩn về những nhu cầu dịch vụ xã hội cơ bản, kiến thiết xây dựng chuẩn mức sống tối thiểu, chuẩn nghèo chủ trương, chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chưa tiếp cận không thiếu dịch vụ xã hội theo cách tiếp cận nghèo đa chiều, làm cơ sở cho quy trình thực thi và nhìn nhận chủ trương giảm nghèo và phúc lợi xã hội quy trình tiến độ năm nay – 2020. Với cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, nhà nước mong ước rằng sẽ không còn ai sống dưới mức sống tối thiểu ở Nước Ta vào năm 2020. Đây là tiềm năng quan trọng tuy nhiên không ít khó khăn vất vả, thử thách, yên cầu sự thống nhất và phối hợp hiệu suất cao giữa những cấp, những ngành .

5.  Kết luận

Nghèo đa chiều là cách tiếp cận mới nhằm mục đích hạn chế việc bỏ sót những đối tượng người dùng tuy không nghèo về thu nhập nhưng lại nghèo về những chiều cạnh khác. Thay vì xem xét nghèo thu nhập, những ai không được khám chữa bệnh, không được đến trường, không được tiếp cận thông tin cũng được xác lập là nghèo. Cái nghèo gắn liền với sự thiếu thốn thu nhập / tiêu tốn mà còn là việc không được thỏa mãn nhu cầu những nhu cầu cơ bản khác .

   Với mục đích tác động tốt hơn, toàn diện hơn đến người nghèo, việc chuyển đổi đánh giá nghèo từ đơn chiều sang đa chiều nhằm hạn chế việc bỏ sót những đối tượng tuy không nghèo về thu nhập, nhưng lại nghèo về các chiều khác. Đây là phương pháp khắc phục những bất cập và hạn chế của chính sách hiện tại. Phương pháp này giúp bảo đảm mức sống tối thiểu, đồng thời đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, song song với việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ, gia tăng mức độ che phủ thì yêu cầu xuyên suốt là phải nâng cao chất lượng các dịch vụ cơ bản, trong đó có y tế, giáo dục hiện nay.

Do tính phức tạp về nội dung và giám sát, thống kê giám sát những tiêu chuẩn nghèo đa chiều nên cần có sự chuẩn bị sẵn sàng, từng bước khi tiến hành đại trà phổ thông. Công tác giảm nghèo trong tiến trình tăng trưởng mới cần phải đạt được cả 3 tiềm năng là : thống kê giám sát và giám sát nghèo, xu thế chủ trương giảm nghèo và xác lập được đối tượng người dùng thụ hưởng chủ trương. Cần bảo vệ tính khách quan trong việc tích lũy, xử lý tính toán, tổng hợp và báo cáo giải trình những tiêu chuẩn nghèo, trong đó điểm mấu chốt là xác lập đúng những trọng số cho tương thích. Hệ thống giám sát nhìn nhận cần được tiến hành, quản lý và vận hành gắn liền với cách tiếp cận nghèo đa chiều, trong đó sự tham gia, đồng thuận và lời nói của người dân là rất quan trọng. Trong quy trình đó, vai trò của khoa học xã hội rất là thiết yếu nhằm mục đích cung ứng những chiêu thức và dẫn chứng khoa học nhằm mục đích nhìn nhận tình hình và hiệu suất cao của chương trình giảm nghèo quá trình năm nay – 2020 .

Tài liệu tham khảo

Ban chấp hành Trung ương. 2012. Nghị quyết số 15 – NQ / TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XI 1 số ít yếu tố về chính sách xã hội quá trình 2012 – 2020 .
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 2015. Đề án tổng thể và toàn diện Chuyển đổi giải pháp tiếp cận đo lường và thống kê nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều, vận dụng trong tiến trình năm nay – 2020 .
Nguyễn Ngọc Sơn. 2012. Chính sách giảm nghèo ở nước ta lúc bấy giờ : Thực trạng và khuynh hướng hoàn thành xong. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số 181 : 19-26 .
OXFAM, ActionAid. 2010. Báo cáo tổng hợp vòng 3 năm 2010 : Theo dõi nghèo đô thị theo chiêu thức cùng tham gia. 78 tr .
Quốc Hội. năm trước. Nghị quyết số 76/2014 / QH13 : Đẩy mạnh triển khai tiềm năng giảm nghèo vững chắc đến năm 2020 .
Thủ tướng nhà nước. năm ngoái. Dự thảo Quyết định về việc phát hành những tiêu chuẩn và mức chuẩn nghèo theo giải pháp tiếp cận đa chiều vận dụng cho quy trình tiến độ năm nay – 2020 .
Trung tâm tin tức và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia. năm trước. Hướng tiếp cận mới trong nhìn nhận đói nghèo ở Nước Ta. Tài liệu Viện Kinh tế Nước Ta .

[1] Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia (2014:7)

[ 2 ] Tuyên bố Liên Hợp quốc, tháng 6/2008 .
[ 3 ] Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ( năm ngoái )