Kiến thức trọng tâm vê Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ Địa lí 10 – Học Điện Tử Cơ Bản

Nhằm giúp học trò ôn tập, lồng ghép kiến ​​thức về ngành dịch vụ với nội dung thông tin căn bản về ngành dịch vụ. Cơ cấu và vai trò của khu vực dịch vụ địa phương 10 để sẵn sàng tốt cho các kỳ thi sau này. Chúng tôi mời bạn cùng tham dự!

CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

I. Lý thuyết

* Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động kinh tế – xã hội tạo ra trị giá nhưng mà ko thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng căn bản, dùng cho nhu cầu sản xuất và dân sinh.
1. Cấu trúc

– Dịch vụ kinh doanh (sản xuất): vận chuyển, thông tin liên lạc, nguồn vốn, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tham mưu, dịch vụ nhiều năm kinh nghiệm, …
– Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, tu sửa, khách sạn, du hý, dịch vụ tư nhân (y tế, giáo dục, thể thao), tập thể.
Dịch vụ công: Khoa học và công nghệ, điều hành nhà nước, đa nhiệm (bảo hiểm buộc phải).

2. Vai trò

– Thúc đẩy quan hệ cộng tác và giao lưu quốc tế.
– Thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế tác, dịch chuyển cơ cấu kinh tế.
– Sử dụng tốt nguồn nhân công, tạo công ăn việc làm.
– Sử dụng tốt các nguồn khoáng sản tự nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và sự thành công của khoa học công nghệ đương đại để dùng cho con người.

3. Tín hiệu và cá tính tăng trưởng

Trên toàn cầu hiện tại, số lượng lao động trong ngành dịch vụ càng ngày càng tăng mạnh
– Các nước tăng trưởng: Khoảng 80% (50 – 79%) Mỹ 80%; Tây Âu 50-79%.
– Khoảng 30% các nước đang tăng trưởng: Việt Nam: 23,2% (2003); 24,5% (2005).

II. Bài tập chụp ảnh

Câu 1: Ngành dịch vụ là gì? Nhắc đến tới sự phân hóa và tầm quan trọng của các đơn vị quản lý dịch vụ trong sản xuất và đời sống xã hội.

* Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động kinh tế – xã hội tạo ra trị giá nhưng mà ko thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng căn bản, dùng cho nhu cầu sản xuất và dân sinh.
* Bộ phận của ngành dịch vụ:
+ Kinh doanh dịch vụ: vận chuyển và thông tin liên lạc, nguồn vốn, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhiều năm kinh nghiệm, …
+ Dịch vụ tiêu dùng: hoạt động bán hàng, sắm sửa, du hý, dịch vụ tư nhân (y tế, giáo dục, thể thao), …
+ Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, đa nhiệm, v.v.
* Miêu tả ngành sản xuất và dịch vụ đời sống:
+ Phát triển các đơn vị quản lý sản xuất vật chất, tận dụng tốt hơn các nguồn lực trong nước, tạo nhiều việc khiến cho người dân.
+ Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn khoáng sản tự nhiên và các hệ sinh thái, các di tích lịch sử văn hóa, các thành quả của sự chỉnh sửa khoa học và công nghệ đương đại dùng cho con người.

Câu 2: Dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

A. Giao thông luân chuyển, thông tin liên lạc B. nguồn lực quản lý và điều hành công C. nguồn vốn, bảo hiểm D. bán sỉ, sắm sửa, du hý, y tế, giáo dục, thể thao

Trả lời:

Dịch vụ tiêu dùng gồm có : thương nghiệp, tân trang, khách sạn, du hý, dịch vụ tư nhân ( y tế, giáo dục, thể thao ), tập thể. Câu giải đáp bạn hoàn toàn có thể chọn là : DỄ DÀNG

Câu 3: Ngành dịch vụ nào sau đây ko thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh:

A. Giao thông luân chuyển B. Nguồn vốn C. Bảo hiểm D. Hoạt động kinh doanh thương mại

Trả lời:

Dịch vụ kinh doanh thương mại gồm có : luân chuyển, thông tin liên lạc, nguồn vốn, nợ, kinh doanh thương mại bất động sản, tham mưu, dịch vụ việc làm, …

⇒ Hoạt động tích lũy họ chẳng phải thuộc nhóm dịch vụ kinh doanh nhưng mà lại thuộc nhóm dịch vụ tập thể.

Câu giải đáp bạn hoàn toàn có thể chọn là : DỄ DÀNG

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng về ngành dịch vụ?

A. Cung cấp nhu yếu sản xuất và đời sống hàng ngày. B. Trực tiếp sản xuất ra của nả vật chất. C. Tham gia vào những quy trình chung cuộc của ngành sản xuất. D. Không tác động ảnh hưởng tới tài nguyên tự nhiên.

Trả lời:

– Khái niệm dịch vụ : là hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội tạo ra trị giá nhưng mà ko thuộc nghành nghề dịch vụ nông – lâm – ngư nghiệp ; công nghiệp – kiến thiết xây dựng cơ bản, sản xuất chế tác và những nhu yếu thiết yếu của đời sống.

Đáp án A đúng

– Công nghiệp và nông nghiệp tạo ra của nả vật chất nhưng mà dịch vụ ko tạo ra của nả vật chất → Loại B – Dịch vụ luân chuyển có trách nhiệm chuyển vận nguyên nguyên vật liệu từ khu vực khai thác tới khu vực sản xuất và cung ứng thành phầm tới thị trường tiêu thụ → tham gia vào cả quy trình đầu và quy trình cuối của ngành sản xuất. loại phản hồi đầu ra C – Hoạt động du hý sử dụng tài nguyên du hý vạn vật thiên nhiên ( bờ biển, hang động, sông suối, v.v. ) → Nếu ​ ​ ko được quản lý sẽ gây ô nhiễm và hoang phí những tài nguyên này ( thí dụ sau kỳ nghỉ lễ → những bờ biển ô nhiễm nhất ) ⇒ Cung cấp những nhu yếu về hiệu suất và lối sống là vai trò của những dịch vụ Câu giải đáp là : A

Câu 5: Ngành nào sau đây ko thuộc ngành khoáng sản?

A. Để thực thi sự tăng trưởng của ngành sản xuất. B. Sử dụng tốt hơn nguồn nhân công, tạo ra nhiều thời cơ việc làm. C. Tạo ra nhiều của nả cho tập thể. D. Khai thác tốt hơn tài nguyên tự nhiên và di sản văn hoá lịch sử vẻ vang, thành quả của sự chỉnh sửa khoa học công nghệ tiên tiến đương đại.

Trả lời:

Nông nghiệp và công nghiệp sản xuất ra của nả vật chất của xã hội : nông nghiệp sản xuất ra lương thực, thực phẩm ; ngành công nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị và thành phầm tiêu dùng. Dịch vụ chẳng phải là ngành trực tiếp tạo ra của nả vật chất và chẳng phải là 1 bộ phận của nông nghiệp hay công nghiệp. ⇒ Đây cũng là sự dị biệt giữa tài nguyên với công nghiệp và nông nghiệp

Cho nên: Tạo ra nhiều của nả tập thể Không vai trò của ngành khoáng sản.

Câu giải đáp tùy chọn là :

Câu hỏi 6: Ở nhiều nước trên toàn cầu, người ta thường chia ngành dịch vụ thành những nhóm bé hơn như thế nào?

A. 2 nhóm. B. 3 nhóm. C. 4 nhóm. D. 5 nhóm.

Trả lời: XÓA BỎ

Câu 7: Dịch vụ nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nhiều năm kinh nghiệm là 1 phần của nhóm ngành.

A. Dịch vụ công. B. Dịch vụ tiêu dùng. C. Dịch vụ Kinh doanh. D. Dịch vụ tư nhân.

Trả lời:

Câu 8: Các dịch vụ tiêu dùng bao gồm:

A. Giao thông luân chuyển, thông tin liên lạc. B. Dịch vụ hành chính công. C. Nguồn vốn, bảo hiểm. D. Shop bán sỉ, kinh doanh bán lẻ, du hý, y tế, giáo dục, thể thao.

Trả lời: DỄ THÔI

Câu 9: Nội dung nào sau đây chẳng phải là vai trò của ngành dịch vụ?

A. Để thực thi sự tăng trưởng của ngành sản xuất. B. Sử dụng tốt hơn nguồn nhân công, tạo ra nhiều thời cơ việc làm. C. Tạo ra nhiều của nả cho tập thể. D. Khai thác tốt hơn tài nguyên tự nhiên và di sản văn hoá lịch sử dân tộc, thành quả của sự chỉnh sửa khoa học công nghệ tiên tiến đương đại.

Trả lời:

Câu 10. Ngành du hý là 1 ngành dịch vụ được gọi là

A. 1 ngành công nghiệp ko khói. B. Nền công nghiệp chỉ tăng trưởng ở những nước tăng trưởng. C. nước gia nhập mập nhất cả nước. D. kinh doanh thương mại kiếm tiền nhưng mà ko cần đầu tư mạnh. Đáp án A. Gicửa ải thích : – “ Công nghiệp khói ” là ngành đang trong quy trình tăng trưởng ko thải ra thiên nhiên và môi trường những khí ô nhiễm, gây ô nhiễm ko khí. Du lịch được tăng trưởng chủ yếu trên cơ sở tài nguyên tự nhiên ( cảnh đẹp : sông hồ, biển, rừng, hang động … ) và những di tích lịch sử lịch sử dân tộc văn hoá ( đình, chùa, khu công trình kiến ​ ​ trúc … ) Hoạt động du hý ko cần thiết kế xây dựng những đơn vị chức năng quản trị công nghiệp. hoặc những công ty sản xuất nên ko thải chất thải công nghiệp ô nhiễm ra môi trường tự nhiên. Mặt khác, du hý còn có vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội : Sử dụng vững chắc tài nguyên tự nhiên và nhân bản -> đem đến ích lợi kinh tế tài chính mập hơn, tạo nhiều việc làm, liên kết và khuyến khích những thành phần kinh tế tài chính khác tăng trưởng, bảo vệ những trị giá văn hóa truyền thống. và tự nhiên. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng trẻ khỏe như hiện tại, ngành du hý chỉ hoàn toàn có thể gây ô nhiễm nếu tất cả chúng ta khai thác nhưng mà ko chú ý tới bảo vệ và hồi sinh. Thí dụ như việc đổ rác lộn xộn gây ô nhiễm những bờ biển sau mỗi mùa du hý. => Với những chỉ số tăng trưởng và vai trò bự mập như trên, ngành du hý đã được nếu như ngành “ công nghiệp ko khói ”.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây về vai trò của ngành dịch vụ?

A. Giảm thiểu tăng trưởng những đơn vị chức năng quản trị sản xuất ở địa phương. B. Sử dụng tốt hơn những công tác làm việc mái ấm gia đình, tạo thời cơ việc khiến cho mọi người. C. Để cho phép sử dụng tốt hơn tài nguyên tự nhiên, hữu dụng cho thiên nhiên và môi trường. D. Sử dụng những cải tiến vượt bậc khoa học công nghệ tiên tiến đương đại để tương hỗ con người. Đáp án C. Gicửa ải thích : – Thúc đẩy quan hệ cộng tác và giao lưu quốc tế. – Thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp chế tác, di dời cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính. – Sử dụng tốt nguồn nhân công, tạo công ăn việc làm. – Sử dụng tốt những nguồn tài nguyên tự nhiên, di sản văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang và những thành quả của khoa học công nghệ tiên tiến đương đại để giúp ích cho con người.

Trên tất cả nội dung của tài liệu Thông tin quan trọng về Cơ cấu và vai trò của khu vực dịch vụ địa phương 10. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng đăng nhập hoc247.net để tải tài liệu về máy.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp những em ôn tập hiệu suất cao và đạt thành quả cao trong học tập. Độc giả ân cần hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu khác trong cùng phân mục :

  • Khái quát Sự tự xoay quanh trục của Trái Đất Địa Lí 10
  • Lý thuyết được ôn tập Địa lí tác động của vận động quay lên trục của Trái Đất Địa Lí 10

Chúc suôn sẻ với những điều tra và nghiên cứu của bạn !.

Thông tin thêm về Kiến thức trọng tâm vê Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ Địa lí 10

Nhằm giúp các em ôn tập và củng cố các tri thức về ngành dịch vụ phê duyệt nội dung tài liệu Kiến thức trọng điểm vê Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ Địa lí 10 để sẵn sàng thật tốt cho các kỳ thi sắp đến. Mời các em cùng tham khảo!
CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

I. Lý thuyết

*Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động kinh tế – xã hội, có tạo ra trị giá nhưng mà ko nằm trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng căn bản, dùng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.
1. Cơ cấu
– Dịch vụ kinh doanh (sản xuất): giao thông vận chuyển, thông tin liên lạc, nguồn vốn, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tham mưu, các dịch vụ nghề nghiệp,…
– Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, tu sửa, khách sạn, du hý, dịch vụ tư nhân (y tế,giáo dục, thể thao), tập thể.
– Dịch vụ công: Khoa học công nghệ, quản lí nhà nước, hoạt động đoàn thể (bảo hiểm buộc phải).

2. Vai trò
– Thúc đẩy mối quan hệ cộng tác,giao lưu quốc tế.
– Thúc đẩy các đơn vị quản lý sản xuất vật chất tăng trưởng, dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế.
– Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.
– Khai thác tốt các khoáng sản tự nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và các thành quả của khoa học kĩ thuật đương đại dùng cho con người.

3. Đặc điểm và xu thế tăng trưởng
Trên toàn cầu hiện tại, số lao động trong ngành dịch vụ nâng cao mau chóng
– Các nước tăng trưởng: Khoảng 80% (50 – 79%) Hoa Kì 80%; Tây Âu 50 – 79%.
– Các nước đang tăng trưởng khoảng 30%: Việt Nam: 23,2% (5 2003); 24,5% (5 2005).

II. Bài tập minh họa

Câu 1: Thế nào là ngành dịch vụ? Nêu sự phân loại và ý nghĩa của các đơn vị quản lý dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội.
*Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động kinh tế – xã hội, có tạo ra trị giá nhưng mà ko nằm trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp; công nghiệp – xây dựng căn bản, dùng cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.
* Phân loại ngành dịch vụ:
+ Dịch vụ kinh doanh: vận chuyển và thông tin liên lạc, nguồn vốn, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp,…
+ Dịch vụ tiêu dùng: các hoạt động bán sỉ, bán lẻ, du hý, các dịch vụ tư nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao),…
+ Dịch vụ công: dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể,…
* Ý nghĩa của các đơn vị quản lý dịch vụ đối với sản xuất và đời sống:
+ Thúc đẩy các đơn vị quản lý sản xuất vật chất, sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc khiến cho người dân.
+ Cho phép khai thác tốt hơn các khoáng sản tự nhiên và sự khuyến mãi của thiên nhiên, các di tích văn hóa, lịch sử, cũng như các thành quả của cuộc cách mệnh khoa học – kĩ thuật đương đại để dùng cho con người.

Câu 2 : Dịch vụ tiêu dùng gồm có : A. giao thông vận tải luân chuyển, thông tin liên lạc B. những dịch vụ hành chính công C. nguồn vốn, bảo hiểm D. bán sỉ, kinh doanh nhỏ, du hý, y tế, giáo dục, thể thao Lời giải : Dịch vụ tiêu dùng gồm : thương nghiệp, tu sửa, khách sạn, du hý, dịch vụ tư nhân ( y tế, giáo dục, thể thao ), tập thể. Đáp án cần chọn là : D Câu 3 : Ngành dịch vụ nào dưới đây ko thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh thương mại : A. Giao thông luân chuyển B. Nguồn vốn C. Bảo hiểm D. Các hoạt động giải trí đoàn thể Lời giải : Dịch vụ kinh doanh thương mại gồm có những đơn vị chức năng quản trị : giao thông vận tải luân chuyển, thông tin liên lạc, nguồn vốn, tín dụng thanh toán, kinh doanh thương mại bất động sản, tham mưu, những dịch vụ nghề nghiệp, … ⇒ Hoạt động đoàn thể ko thuộc nhóm dịch vụ kinh doanh thương mại nhưng mà thuộc nhóm dịch vụ công. Đáp án cần chọn là : D Câu 4 : Ý nào sau đây đúng với ngành dịch vụ : A. Phục vụ nhu yếu sản xuất và hoạt động và sinh hoạt. B. Trực tiếp sản xuất ra của nả vật chất. C. Tham gia vào khâu chung cuộc của những đơn vị chức năng quản trị sản xuất. D. Không tác động ảnh hưởng tới tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Lời giải : – Khái niệm dịch vụ : là hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội, có tạo ra trị giá nhưng mà ko nằm trong nghành nông – lâm – ngư nghiệp ; công nghiệp – thiết kế xây dựng cơ bản, dùng cho nhu yếu sản xuất và hoạt động và sinh hoạt. ⇒ Đáp án A đúng – Công nghiệp và nông nghiệp trực tiếp tạo ra của nả vật chất nhưng mà dịch vụ ko trực tiếp tạo ra của nả vật chất → Loại B – Dịch vụ luân chuyển có vai trò luân chuyển nguyên nguyên vật liệu từ nơi khai thác tới nhà máy sản xuất sản xuất và cung ứng thành phầm tới thị trường tiêu dùng → tựa như nó tham gia vào cả khâu trước nhất và chung cuộc của những đơn vị chức năng quản trị sản xuất vật chất ⇒ loại đáp án C – Hoạt động du hý sử dụng những nguồn tài nguyên du hý vạn vật thiên nhiên ( bờ biển, hang động, sông suối … ) → Nếu ko trấn áp ngặt nghèo sẽ gây ô nhiễm và hủy hoại những tài nguyên này ( thí dụ : sau những mùa tiệc tùng → nhiều bãi biển bị ô nhiễm nặng do rác thải con người ) ⇒ Loại đáp án D ⇒ Phục vụ nhu yếu sản xuất và hoạt động và sinh hoạt là vai trò của dịch vụ Đáp án cần chọn là : A Câu 5 : Ý nào dưới đây ko thuộc vai trò của những đơn vị chức năng quản lý dịch vụ ? A. Thúc đẩy sự tăng trưởng của những đơn vị chức năng quản trị sản xuất vật chất. B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm. C.Tạo ra 1 khối lượng của nả mập cho xã hội. D. Khai thác tốt hơn tài nguyên tự nhiên và những di sản văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang, những thành quả của cuộc cách mệnh khoa học-kĩ thuật đương đại. Lời giải : Các đơn vị chức năng quản trị nông nghiệp và công nghiệp trực tiếp sản xuất ra của nả vật chất cho xã hội : nông nghiệp tạo ra lương thực thực phẩm ; công nghiệp tạo ra máy móc thiết bị và item tiêu dùng. Dịch vụ chẳng phải là ngành trực tiếp tạo ra của nả vật chất và nó ko thuộc ngành nông nghiệp, công nghiệp. ⇒ Đây cũng là điểm phân biệt giữa dịch vụ với công nghiệp và nông nghiệp ⇒ Như vậy : Tạo ra 1 khối lượng của nả mập cho xã hội chẳng phải là vai trò của ngành dịch vụ. Đáp án cần chọn là : C Câu 6 : Ở nhiều tổ quốc trên toàn thế giới, người ta thường chia những đơn vị chức năng quản lý dịch vụ ra thành mấy nhóm ? A. 2 nhóm. B. 3 nhóm. C. 4 nhóm. D. 5 nhóm. Đáp án : B Câu 7 : Các hoạt động giải trí nguồn vốn, nhà băng, bảo hiểm, kinh doanh thương mại bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp thuộc về nhóm ngành. A. Dịch vụ công. B. Dịch vụ tiêu dùng. C. Dịch vụ kinh doanh thương mại. D. Dịch vụ tư nhân. Đáp án : C Câu 8 : Dịch vụ tiêu dùng gồm có : A. Giao thông luân chuyển, thông tin liên lạc. B. Các dịch vụ hành chinh công. C. Tài chinh, bảo hiểm. D. Bán sỉ, kinh doanh nhỏ, du hý, y tế, giáo dục, thể thao. Đáp án : D Câu 9 : Ý nào dưới đây ko thuộc vai trò của những đơn vị chức năng quản lý dịch vụ ? A. Thúc đẩy sự tăng trưởng của những đơn vị chức năng quản trị sản xuất vật chất. B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm. C. Tạo ra 1 khối lượng của nả mập cho xã hội. D. Khai thác tốt hơn tài nguyên tự nhiên và những di sản văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, những thành quả của cuộc cách mệnh khoa học-kĩ thuật đương đại. Đáp án : C Câu 10. Ngành du hý là ngành dịch vụ được ví là A. ngành công nghiệp ko khói. B. ngành chỉ tăng trưởng ở nước tăng trưởng. C. ngành thu lại ngoại tệ mập nhất cho 1 tổ quốc. D. ngành hái ra tiền ko cần đầu tư mạnh. Đáp án A. Gicửa ải thích : – “ Công nghiệp ko khói ” là ngành công nghiệp trong quy trình tăng trưởng ko xả thải ra môi trường tự nhiên những khí thải ô nhiễm, gây ô nhiễm ko khí. Du lịch tăng trưởng chủ yếu dựa vào những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên ( danh lam thắng cảnh : sông hồ, biển, rừng, hang động … ) và những di tích lịch sử văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc ( chùa, đền, khu công trình kiến trúc … ), hoạt động giải trí du hý ko cần phải kiến thiết xây dựng những nhà máy sản xuất, xí nghiệp sản xuất sản xuất thành ra nó ko thải ra thiên nhiên và môi trường những chất thải ô nhiễm của công nghiệp. – Mặt khác, du hý cũng vào vai trò quan trọng so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội – thiên nhiên và môi trường : Sử dụng có hiệu suất cao những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên và nhân bản -> đem đến trị giá kinh tế tài chính rất là mập, tạo nhiều việc làm, phối hợp và triển khai những đơn vị chức năng quản trị kinh tế tài chính khác tăng trưởng, bảo vệ những trị giá văn hóa truyền thống, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Tuy nhiên, với sự tăng trưởng khỏe mạnh như hiện tại, ngành du hý hoàn toàn có thể gây ô nhiễm môi trường tự nhiên nếu tất cả chúng ta chỉ khai thác nhưng mà ko chú trọng tới việc bảo vệ, tu chỉnh. Thí dụ như việc xả rác lộn xộn gây ô nhiễm những bờ biển sau mỗi mùa du hý. => Với đặc thù tăng trưởng và vai trò bự mập trên, ngành du hý đã được ví là “ ngành công nghiệp ko khói ”. Câu 11. Nhận định nào sau đây là vai trò của ngành dịch vụ ? A. Giảm thiểu sự tăng trưởng những đơn vị chức năng quản trị sản xuất vật chất trong nước. B. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo việc khiến cho người dân. C. Cho phép khai thác tốt hơn tài nguyên tự nhiên, khuyễn mãi thêm tự nihên. D. Sử dụng thành quả khoa học kĩ thuật đương đại để dùng cho con người. Đáp án C. Gicửa ải thích : – Thúc đẩy mối quan hệ cộng tác, giao lưu quốc tế. – Thúc đẩy những đơn vị chức năng quản trị sản xuất vật chất tăng trưởng, di dời cơ cấu tổ chức nền kinh tế tài chính. – Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm. – Khai thác tốt những tài nguyên tự nhiên, di sản văn hóa truyền thống, lịch sử vẻ vang và những thành quả của khoa học kĩ thuật đương đại dùng cho con người. Trên đây là toàn thể nội dung tài liệu Kiến thức trọng điểm vê Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ Địa lí 10. Để xem toàn thể nội dung những em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp những em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập. Các em ân cần hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu cùng phân mục :

Tổng ôn Sự chuyển di tự xoay quanh trục của Trái Đất Địa lí 10
Lý thuyết ôn tập Hệ quả địa lí của chuyển di tự xoay quanh trục của Trái Đất Địa lí 10

Chúc những em học tập tốt ! Lý thuyết ôn tập Đặc điểm phân bổ những đơn vị chức năng quản lý dịch vụ trên toàn thế giới Địa lí 10 135 Chuyên đề ôn tập Ngành công nghiệp điện tử – tin học Địa lí 10 148 Chuyên đề Cơ cấu ngành công nghiệp nguồn năng lượng Địa lí 10 145 Chuyên đề Vai trò và đặc thù ngành công nghiệp Địa lí 10 177 Chuyên đề Vai trò nền nông nghiệp nước ta Địa lí 10 219

Chuyên đề Đặc điểm cây lương thực ở nước ta Địa lí 10

226 [rule_2_plain] [rule_3_plain] [ rule_2_plain ] [ rule_3_plain ]# Kiến # thức # trọng # tâm # vê # Cơ # cấu # và # vai # trò # của # ngành # dịch # vụ # Địa # lí

  • Tổng hợp: Học Điện Tử Cơ Bản
  • #Kiến #thức #trọng #tâm #vê #Cơ #cấu #và #vai #trò #của #ngành #dịch #vụ #Địa #lí