Tìm số bị trừ – Bài tập & lời giải – Toán lớp 2

Các bạn đang tìm một trang web lí tưởng để học toán? Một trang web thực tế có thể đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn? Và đó là lí do itoan ở đây để phục vụ cho các bạn những kiến thức bạn cần. Chúc các bạn sẽ tìm được những điều bổ ích trong bài giảng “Tìm số bị trừ” của itoan. Mời các bạn tham khảo bài học!

Mục tiêu bài học

:

Bài giảng do itoan biên soạn, những bạn cần bảo vệ đạt được những tiềm năng cơ bản sau :
• Biết cách tìm số bị trừ trong phép trừ khi biết hiệu và số trừ .

• Áp dụng được để giải quyết các bài toán, tình huống thực tế có liên quan.

• Nâng cao kiến thức và kỹ năng đo lường và thống kê, tư duy, logic toán học .

Kiến thức cần nắm:

Để xử lý được những bài tập thì tất cả chúng ta cần nắm chắc những kỹ năng và kiến thức cơ bản trước :

Dạng 1: Tìm x:

• Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu .
• Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ .

Ví dụ minh họa: Tìm x, biết: x – 4 = 6

Tìm số bị trừ

Lời giải: x – 4 = 6
x      = 6 + 4
x      = 10
=> Vậy giá trị của x = 10.

Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng:

• Tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số trừ .
• Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ .

Ví dụ minh họa: Điền số còn thiếu vào bảng sau:

Ví dụ 2
Lời giải : Ta có : 11 – 4 = 7 và 9 + 12 = 21 nên em điền những số vào bảng như sau :

Dạng 3: Điền số còn thiếu vào sơ đồ:

• Quan sát số và phép toán đã cho trong sơ đồ, xác lập vị trí của số cần tìm .
• Thực hiện tìm số còn thiếu và điền vào chỗ trống .

Ví dụ minh họa: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Ví dụ 3
Lời giải :
Số cần tìm là số bị trừ chưa biết .
Vì 5 + 2 = 7 nên số cần điền vào ô trống là số 7 .

Các em hãy bấm vào đây xem bài giảng để nắm bài tốt hơn nhé:

>> Tìm hiểu thêm: Phép cộng có tổng bằng 10

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 2:

Bài 1: Tìm x: (SGK Toán 2, trang 56)

a ) x – 4 = 8 ; b ) x – 9 = 18 ;
c ) x – 10 = 25 d ) x – 8 = 24 ;
e ) x – 7 = 21 ; g ) x – 12 = 36 .
Hướng dẫn : Trong những phép tính trừ dưới đây, x đóng vai trò là số bị trừ. Vậy muốn tìm số trừ những em lấy hiệu cộng với số trừ .
a ) x – 4 = 8 ; b ) x – 9 = 18 ;
x = 8 + 4 x = 18 + 9
x = 12 x = 27
c ) x – 10 = 25 d ) x – 8 = 24 ;
x = 25 + 10 x = 24 + 8
x = 35 x = 32
e ) x – 7 = 21 ; g ) x – 12 = 36 .
x = 21 + 7 x = 36 + 12
x = 28 x = 48 .

Bài 2: (SGK Toán 2, trang 56)

Viết số thích hợp vào ô trống :

Hướng dẫn :
• Với cột 1, ta tìm hiệu bằng cách lấy số bị trừ trừ đi số số trừ .
• Với cột 2, 3, 4,5 để tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ .

Bài 3: Số? (SGK Toán 2, trang 56)

Hướng dẫn : Các số cần điền vào ô trống đều đóng vai trò là số bị trừ trong phép tính. Tìm hiệu quả rồi điền vào ô trống .

Bài 4: (SGK Toán 2, trang 56)

a ) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD .
b ) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó .

Hướng dẫn :
a ) Để vẽ được đoạn AB và CD. Các em nối điểm A với điểm B ; điểm C với điểm D .
b ) Sau khi vẽ được đoạn AB, và CD.Ta thấy 2 đoạn thẳng này cắt nhau tại một điểm, điểm này ta đặt là điểm O .

Bài tập tự luyện và đáp án:

Sau đây các em hãy làm các bài tập tự luyện do itoan biên soạn để củng cố kiến thức nhé:

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống?

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a, x – 45 = 37 b, x – 12 = 31
x = 37 – 25 x = 31 + 12
x = 2 … x = 43 …

Câu 3: Tìm số bị trừ biết tổng của số trừ và hiệu bằng 54.

Câu 4: Tìm x: x – 20 = 19

Câu 5: Trong một phép trừ có hiệu bằng số trừ và số bị trừ hơn số trừ 24 đơn vị. Hỏi số bị trừ bằng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN:

Câu 1 :

Câu 2 : a, S b, Đ
Câu 3 : Số bị trừ bằng hiệu cộng với số trừ. Vậy số bị trừ bằng 54 .
Câu 4 : x = 39
Câu 5 :
Số bị trừ hơn số trừ 24 đơn vị chức năng, vậy hiệu bằng 24 .
Số trừ bằng hiệu, vậy số trừ bằng 24 Số bị trừ bằng : 24 + 24 = 48 .

Những lợi ích khi học tốt toán lớp 2:

“ Toán học là môn thể thao trí tuệ ”
• Rèn luyện não bộ, kích thích tăng trưởng tư duy .
• Làm nền tảng để lên những lớp sau này .
• Phát triển phẩm chất, năng lượng .
• Giải quyết những yếu tố thực tiễn nhanh gọn và hiệu suất cao cao trong việc làm .

Lời kết:

Chúng ta vừa học xong bài “Tìm số bị trừ“, các em có hiểu bài không nhỉ? Các bạn cần luyện tập thêm để nắm bài chắc hơn nhé! Toppy sẽ luôn hỗ trợ các bạn trong học tập, hãy theo dõi các bài giảng khác tại Toppy nhé!

Cảm ơn những bạn đã theo dõi bài học kinh nghiệm. Chúc những bạn thành công xuất sắc trên con đường chinh phục tri thức !

Tìm hiểu thêm tại: 
Rate this post