Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020. ( Ảnh minh họa )

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận hợp tác và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường, bảo vệ đủ thời giờ thao tác thông thường trong tháng và triển khai xong định mức lao động hoặc việc làm đã thỏa thuận hợp tác phải bảo vệ .Theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP, người lao động thao tác ở những doanh nghiệp theo chính sách hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 150.000 – 240.000 đồng ( tương ứng 5,1 % – 5,7 % ) so với năm 2019 .

Cụ thể, người lao động thuộc vùng I tăng từ 4.180.000 đồng lên 4.420.000 đồng/tháng; vùng II tăng từ 3.710.000 đồng lên 3.920.000 đồng/tháng; vùng III tăng từ 3.250.000 đồng lên 3.430.000 đồng/tháng; vùng IV tăng từ 2.920.000 đồng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Nghị định của nhà nước cũng lao lý khi triển khai mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm những chính sách tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, chính sách tu dưỡng bằng hiện vật so với những chức vụ nghề nặng nhọc, ô nhiễm và những chính sách khác theo pháp luật của pháp lý lao động .Các khoản phụ cấp, bổ trợ khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp pháp luật thì thực thi theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy định của doanh nghiệp .

Ngoài ra, Nghị định vừa ban hành cũng điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại 4 địa phương: Huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), TP Bến Tre, huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) từ vùng III lên vùng II; huyện Đông Sơn, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) điều chỉnh từ vùng IV lên vùng II.

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa những địa phận lận cận .Lý do là những địa phận trên có thị trường lao động tăng trưởng hơn, hình thành những cụm, khu công nghiệp, điều kiện kèm theo hạ tầng đã được cải tổ đáng kể, giáp với những địa phận khác có mức lương tối thiểu vùng cao hơn .

Hiện nay, có 80 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng I (chiếm 11,22%), có 87 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng II (12,2%), 168 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng III (23,56%) và 378 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV (53,02%).

Vì vậy, theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, việc kiểm soát và điều chỉnh 1 số ít địa phận vận dụng năm 2020 có ảnh hưởng tác động không lớn trên tổng thể và toàn diện .

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: Phapluat.net