Lương tối thiểu vùng năm 2021: Giữ nguyên sau nhiều năm tăng liên tiếp

Cập nhật : 05-08-2020 | 13:48:06Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định hành động trình nhà nước đề xuất kiến nghị không tăng tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 .
Đây là thông tin được đưa ra trong phiên họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia về tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 tổ chức triển khai vào sáng nay, 5/8, tại TP.HN .

Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã tiến hành bỏ phiếu với phương án: “Tiếp tục thực hiện tiền lương tối thiểu vùng theo tháng đến năm 2020 đết hết năm 2021 (không điều chỉnh trong năm 2021). Chưa ban hành tiền lương tối thiểu theo giờ năm 2021 để đồng bộ với tiền lương tối thiểu theo tháng.”

Trong phiên họp này, có 13 thành viên tham gia hội đồng nhưng chỉ có 9 thành viên tham gia bỏ phiếu, hiệu quả cả 9 phiếu ( chiếm 69,2 % ) đều đồng ý chấp thuận với giải pháp hội đồng đưa ra. Các thành viên không tham gia bỏ phiếu đều là đại diện thay mặt của Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta, do đại diện thay mặt của người lao động chưa đồng ý chấp thuận với giải pháp được đưa ra bỏ phiếu .
Trước đó trong khi thương lượng, Tổng Liên đoàn Lao động Nước Ta yêu cầu hai giải pháp là nguyện vọng của người lao động : Lương tối thiểu sẽ tăng trung bình 3,95 % vận dụng tăng từ 1/7/2021 và tăng trung bình 2,5 %, vận dụng từ 1/1/2021. Tuy nhiên, sau khi thương lượng, Tổng Liên đoàn lao động Nước Ta đề xuất chưa đưa ra giải pháp về việc xem xét thời gian kiểm soát và điều chỉnh việc tăng lương .

Hội đồng Tiền lương vương quốc họp báo về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2021. ( Ảnh : PV / Vietnam + )

Ông Lê Đình Quảng, thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), cho biết các cơ sở điều chỉnh tiền lương còn phụ thuộc rất nhiều vào việc khôi phục nền kinh tế, khắc phục hậu quả của COVID-19 và tình hình kinh tế thế giới. Tuy nhiên hiện nay chưa nắm bắt được rõ tình hình năm 2021, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị thống nhất chưa bàn đến việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2021 và tiếp tục thực hiện theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP đến 1/7/2021, sau đó đầu năm 2021 tiếp tục căn cứ tình hình để xem xét điều chỉnh tiền lương. Tức là duy trì mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đến 1/7/2021.

“ Năm 2021 hội đồng sẽ triển khai theo thành phần mới của Bộ Luật Lao động năm 2019. Việc xem xét tiền lương tối thiểu cũng vận dụng theo 7 tiêu chỉ của của Bộ Luật Lao động năm 2019. Do đó, Hội đồng Tiền lương sẽ tổ chức triển khai họp và xem xét hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh hoặc không tăng vào quý 1, quý 2 năm 2021, ” ông Lê Đình Quảng ý kiến đề nghị .
Ông Hoàng Quang Phòng, Phó quản trị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI ) san sẻ : “ Doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn vất vả, chưa đủ sức để tăng lương tối thiểu. Do đó, rất mong người lao động sát cánh cùng doanh nghiệp, không tăng lương tối thiểu năm 2021. ”
Theo quản trị Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, giải pháp không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ được Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình nhà nước xem xét quyết định hành động. Các quan điểm của Tổng Liên đoàn lao động Nước Ta cũng sẽ được ghi nhận và trình nhà nước .

Như vậy, tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 sẽ là: Vùng 1 giữ nguyên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là  3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận hợp tác và trả lương ; trong đó mức lương trả cho người lao động thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường, bảo vệ đủ thời giờ thao tác thông thường trong tháng và triển khai xong định mức lao động hoặc việc làm đã thỏa thuận hợp tác. Mức tiền lương phải bảo vệ không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm giản đơn nhất .
Khi triển khai mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm những chính sách tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, chính sách tu dưỡng bằng hiện vật so với những chức vụ nghề nặng nhọc, ô nhiễm và những chính sách khác theo pháp luật của pháp lý lao động. Các khoản phụ cấp, bổ trợ khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp pháp luật thì triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy định của doanh nghiệp. / .

Theo TTXVN