Tăng Lương Cơ Sở Và Lương Tối Thiểu Vùng Từ Năm 2020 – VIVA BCS

TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ VÀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NĂM 2020

( Last Updated On : Tháng Bảy 14, 2021 )

Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng có xu hướng tăng dần theo các năm và có ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản phải nộp trích theo lương của cả doanh nghiệp lẫn người lao động. VIVA xin gửi đến Qúy khách các thông tin như sau:

Lương cơ sở và lương tối thiểu vùng từ năm 2020

Kể từ năm 1995 tới nay, có tổng cộng 17 lần tăng lương cơ sở, ban đầu từ mức 120.000 đồng nay chính thức lên 1.490.000 đồng, trong khi mức giá tiêu dùng cùng thời kỳ chỉ tăng 5,6 lần (*)

Xem thêm: Nghịch Lý Lương Tối Thiểu Tăng Làm Giảm Thu Nhập Của Người Lao Động

Từ ngày 01/01/2020, mức lương tối thiểu vùng tiếp tục tăng lên:

+ Vùng I : 4.420.000 đồng / tháng ( Tăng 240,000 đồng so với năm 2019 ) ;
+ Vùng II : 3.920.000 đồng / tháng ( Tăng 210,000 đồng so với năm 2019 ) ;
+ Vùng III : 3.430.000 đồng / tháng ( Tăng 180,000 đồng so với năm 2019 ) ;
+ Vùng IV : 3.070.000 đồng / tháng ( Tăng 150,000 đồng so với năm 2019 ) .

Lương tối thiểu vùng tăng làm cho mức lương tối đa khi tham gia BHTN là 88.400.000 đồng (20 lần mức lương tối thiểu vùng), tuy nhiên, mức hưởng là 60% mức lương bình quân của 6 tháng liền kề đóng BHTN trước khi thất nghiệp và tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ (tương đương mức hưởng tối đa là 5 x 4.420.000 = 22.100.000 đồng/tháng)

Đồng thời, từ ngày 01/07/2020, dự kiến tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng. Lương cơ sở tăng làm cho mức lương tối đa khi tham gia BHXH, BHYT là 32.000.000 đồng.

(*) MỨC LƯƠNG CƠ SỞ QUA CÁC NĂM

ĐVT : VND

VĂN BẢN THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG
05/CP
Ngày 26/01/1994
01/01/1995 120.000
06/CP
Ngày 21/01/1997
01/01/1997 144.000
175/1999/NĐ-CP
Ngày 15/12/1999
01/01/2000 180.000
77/2000/NĐ-CP
Ngày 15/12/2000
01/01/2001 210.000
03/2003/NĐ-CP
Ngày 15/01/2003
01/01/2003 290.000
118/2005/NĐ-CP
Ngày 15/09/2005
01/10/2005 350.000
94/2006/NĐ-CP
Ngày 07/09/2006
01/10/2006 450.000
166/2007/NĐ-CP
Ngày 16/11/2007
01/01/2008 540.000
33/2009/NĐ-CP
Ngày 06/04/2009
01/05/2009 650.000
28/2010/NĐ-CP
Ngày 25/03/2010
01/05/2010 730.000
22/2011/NĐ-CP
Ngày 04/04/2011
01/05/2011 830.000
31/2012/NĐ-CP
Ngày 12/04/2012
01/05/2012 1.050.000
66/2013/NĐ-CP
Ngày 27/06/2013
01/07/2013 1.150.000
47/2016/NĐ-CP
Ngày 26/05/2016
01/05/2016 1.210.000
47/2017/NĐ-CP
Ngày 24/04/2017
01/07/2017 1.300.000
72/2018/NĐ-CP
Ngày 15/05/2018
01/07/2018 1.390.000
38/2019/NĐ-CP
Ngày 09/05/2019
01/07/2019 1.490.000

DANH SÁCH PHÂN VÙNG  |  Xem  |  Tải về

Các nhân viên thạo nghề của VIVA hoàn toàn có thể tư vấn, triển khai một phần hoặc toàn vẹn hàng loạt những việc làm tương quan đến thủ tục tuân thủ về nhân sự và lao động tiền lương, giúp quí khách phòng ngừa, trấn áp rủi ro đáng tiếc và thoát khỏi những sự vụ tốn kém thời hạn .

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên viên

Xem thêm:

Tăng Lương Tối Thiểu Vùng Từ Năm 2019
Quản lý quan hệ lao động ở Nước Ta – Các thủ tục tuân thủ

Quản Lý Chủ Động Các Thủ Tục Tuân Thủ Về Lao Động Tiền Lương

Quy Chế Lương – Thông Điệp Về Sự Minh Bạch Công Bằng Trong Quan Hệ Lao Động

TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ VÀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NĂM 2020 was last modified: by