Lương, phụ cấp công chức, viên chức từ 01/7/2020 thế nào?

Dựa vào quy luật của những năm trước đây, ngày 01/7 hàng năm là ngày công chức, viên chức vui nhất bởi đây là thời gian tăng lương cơ sở. Tuy nhiên, thời gian 01/7 năm nay, lương và phụ cấp của công chức, viên chức có gì mới không ?

Chính thức chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020 ?

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã chính thức trải qua Nghị quyết số 86/2019 / QH14 về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020. Trong đó điển hình nổi bật nhất là “ chốt ” tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng / tháng lên 1,6 triệu đồng / tháng từ 01/7/2020 .

Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Theo ý thức của Nghị quyết 86 này, mức lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm 110.000 đồng / tháng từ 01/7/2020 tới đây .
Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm 2020 này, dưới sự tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế tài chính, xã hội nước ta đang diễn ra rất là phức tạp, bị tác động ảnh hưởng vô cùng xấu đi nên tại Kết luận số 77 – KL / TW, Bộ Chính trị đã đưa ra giải pháp :

Trước mắt chưa tiến hành kiểm soát và điều chỉnh mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 01/7/2020 .

Như vậy, theo nội dung của Kết luận 77 nêu trên, sắp tới lương cơ sở của công chức, viên chức sẽ không tăng như dự kiến trước đó. Do đó, từ 01/7/2020, mức lương cơ sở của công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng.

Lương, phụ cấp công chức, viên chức từ 01/7/2020

Lương, phụ cấp công chức, viên chức từ 01/7/2020 thay đổi gì? (Ảnh minh họa)
 

Lương, phụ cấp công chức, viên chức thế nào từ 01/7/2020 ?

Theo nghiên cứu và phân tích ở trên, bởi việc tăng lương cơ sở sẽ không được triển khai từ 01/7/2020 như dự kiến nên mức lương cơ sở của công chức, viên chức trong năm 2020 sẽ vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng / tháng .

Kéo theo đó, lương và phụ cấp của công chức, viên chức cũng sẽ không có gì thay đổi mà vẫn giữ nguyên như hiện nay. Cụ thể:

1/ Mức lương của công chức, viên chức giữ nguyên

– Lương công chức xê dịch từ 2,0115 – 14,9 triệu đồng / tháng ( nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng / tháng thì sẽ xê dịch từ 2,16 – 16,0 triệu đồng / tháng ) ;

– Lương viên chức dao động từ 2,235 – 11,92 triệu đồng/tháng (nếu tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng thì sẽ dao động từ 2,4 – 12,8 triệu đồng/tháng).

Xem thêm

2/ Giữ nguyên các loại phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Hiện nay, một số ít loại phụ cấp của công chức, viên chức như phụ cấp khu vực ; phụ cấp lưu động ; phụ cấp ô nhiễm, nguy khốn ; phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm việc làm … được tính theo mức lương cơ sở bằng công thức :

Phụ cấp = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó, thông số phụ cấp được lao lý đơn cử tại phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP và những văn bản sửa đổi, bổ trợ. Nếu mức lương cơ sở không thay đổi thì mức hưởng phụ cấp của công chức, viên chức cũng được giữ nguyên như thời gian hiện tại .

Xem thêm

Tuy nhiên, với riêng những đối tượng người tiêu dùng giáo viên, thời gian 01/7/2020 còn là ngày Luật Giáo dục đào tạo năm 2019 chính thức có hiệu lực hiện hành .
Theo đó, so với pháp luật lúc bấy giờ, Điều 76 Luật Giáo dục năm 2019 nêu rõ :

Nhà giáo được xếp lương tương thích với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc trưng nghề theo lao lý của nhà nước

Như vậy, có thể thấy, nếu không có hướng dẫn gì mới, căn cứ vào quy định nêu trên, từ 01/7/2020 giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề nữa.

Xem thêm

Nói tóm lại, việc không tăng lương cơ sở từ 01/7/2020 sẽ không làm tác động ảnh hưởng đến lương và phụ cấp của công chức, viên chức so với giờ đây. Đồng thời, fan hâm mộ hoàn toàn có thể xem lại bảng lương công chức lúc bấy giờ tại bài viết dưới đây :

>> Bảng lương công chức cập nhật mới nhất hiện nay