【HAVIP】Bậc lương tiếng Anh là gì? | Luật Havip

Nhiều doanh nghiệp trong và cả ngoài nhà nước lúc bấy giờ sử dụng thông số lương hay còn gọi là bậc lương làm địa thế căn cứ để tính lương cơ bản ; kiến thiết xây dựng thang lương, bảng lương cho đơn vị chức năng mình. Vậy bạn có biết thông số lương là gì ? Hãy cùng HAVIP LAW giải đáp câu hỏi này .

Bac Luong 2020

1. Bậc lương tiếng Anh là gì?

 

Bậc lương (tiếng Anh: Salary Scale) là số lượng các mức thăng tiến về lương trong mỗi ngạch lương của người lao động: ngạch lương 6 bậc, 7 bậc,…. Mỗi một BL tương ứng với một hệ số lương nhất định. Thông thường, số lượng bậc lương trong mỗi ngạch lương dao động từ 5 – 10 bậc.

Ở mỗi ngạch lương nên có số lượng BL nhất định để tạo ra sự biến thiên thiết yếu từ mức lương tối thiểu đến mức lương tối đa trong ngạch đó. Điều này để tạo nên sự độc lạ nhằm mục đích bảo vệ tính hài hòa và hợp lý, công minh và kích thích nhân viên cấp dưới .

Số lượng BL phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Quan điểm trả lương của doanh nghiệp: trả lương để kích thích tinh thần làm việc thì số bậc lương ít, trả lương theo quan điểm quân bình thì số lượng bậc lương nhiều.

 • Sự chênh lệch về mức lương tối thiểu và mức lương tối đa tương ứng với mỗi công việc, ngành nghề.

 • Yêu cầu về đào tạo, mức độ phức tạp của công việc: tính chất công việc càng đơn giản thì số bậc càng nhiều, công việc càng phức tạp thì số bậc càng ít.

2. Quy định về cách tính lương cơ bản mới nhất 2020

Lương cơ bản là lương thỏa thuận hợp tác giữa người sử dụng lao động và người lao động. Lương cơ bản không gồm có phụ cấp, tiền thưởng hoặc những khoản bổ trợ, phúc lợi khác .
Khi xác lập lương cơ bản, doanh nghiệp phải địa thế căn cứ vào mức lương tối thiểu :

 • Đối với khối Hành chính sự nghiệp thì lấy theo lương tối thiểu chung: hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng – Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang (ban hành ngày 9/5/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019).

Từ ngày 01/7/2020: Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.4600.000 đồng/tháng (Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020).

 • Đối với khối doanh nghiệp lương cơ bản được xác định dựa trên mức lương tối thiểu vùng.

Vậy các doanh nghiệp tính lương cơ bản như thế nào?

Năm 2020, mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên 4.420.000 – so với vùng 1 ( như những Q. của TP HN, TP HCM … )
Khi kiến thiết xây dựng lương cơ bản doanh nghiệp phải tuân thủ thực thi : Không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. và phải cộng thêm 7 % nữa so với lao động đã được huấn luyện và đào tạo qua từ cấp nghề trở lên .

Ví dụ: Havip Law đang hoạt động tại TP. Hà Nội – Khi tuyển nhân viên thì việc xác định lương cơ bản như sau:

– Đối những lao động chưa qua huấn luyện và đào tạo nghề : ví dụ như Bảo vệ, lao công – quét dọn thì mức lương trả thấp nhất trong điều kiện kèm theo thao tác thông thường, đủ thời hạn thao tác trong tháng là : 4.420.000

– Đối với các lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề như NV văn phòng, kế toán… thì mức lương trả thấp nhất trong điều kiện làm việc bình thường, đủ thời gian làm việc trong tháng là: 4.420.000 + 4.420.000 * 7% = 4.729.400

3. Mức lương tối thiếu vùng năm 2020

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đã chính thức được công bố theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng vận dụng từ ngày 01/01/2020 tăng từ 150.000 – 240.000 đồng / tháng .

a. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng vào năm 2020

Theo điều 3 của Nghị định 90/2019/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày 01/01/2020 như sau:

Luong Toi Thieu Vung 2020

b. So sánh mức lương tối thiểu vùng năm 2020 so với năm 2019

So với mức lương của năm 2019 thì mức lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng lên từ 150.000 đến 240.000 đồng/tháng tùy vào từng vùng và cụ thể như sau:

Vùng

Mức Lương Tối Thiểu Vùng 

Năm 2019

Mức Lương Tối Thiểu Vùng
Năm 2020

Tăng thêm

Vùng I

4.180.000 đồng/tháng

4.420.000 đồng/tháng

Tăng thêm
240.000 đồng

Vùng II

3.710.000 đồng/tháng

3.920.000 đồng/tháng

Tăng thêm
210.000 đồng

Vùng III

3.250.000 đồng/tháng

3.430.000 đồng/tháng

Tăng thêm
180.000 đồng

Vùng IV

2.920.000 đồng/tháng

3.070.000 đồng/tháng

Tăng thêm
150.000 đồng

Theo Nghị định 157 / 2018 / NĐ-CP Theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP

4. Các thông tin đáng chú ý tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

a. Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2020 như thế nào?

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/01/2020

 • Người lao động thao tác theo chính sách hợp đồng lao động theo pháp luật của Bộ luật Lao động .
 • Doanh nghiệp xây dựng, tổ chức triển khai quản trị và hoạt động giải trí theo Luật Doanh nghiệp .
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ mái ấm gia đình, cá thể và những tổ chức triển khai khác của Nước Ta có cho thuê lao động theo hợp đồng lao động .
 • Cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế và cá thể người quốc tế tại Nước Ta có dịch vụ thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động ( trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có pháp luật khác với pháp luật của Nghị định 90/2019 ) .

Theo điều 2 của Nghị định 90/2019 / NĐ-CP

b. Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như thế nào?

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn như sau:

 • Doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận nào thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng lao lý so với địa phận đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị chức năng, Trụ sở hoạt động giải trí trên những địa phận có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị chức năng, Trụ sở hoạt động giải trí ở địa phận nào, vận dụng mức lương tối thiểu vùng lao lý so với địa phận đó .
 • Doanh nghiệp hoạt động giải trí trong khu công nghiệp, khu công nghiệp nằm trên những địa phận có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì vận dụng theo địa phận có mức lương tối thiểu vùng cao nhất .
 • Doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận có sự biến hóa tên hoặc chia tách thì trong thời điểm tạm thời vận dụng mức lương tối thiểu vùng lao lý so với địa phận trước khi biến hóa tên hoặc chia tách cho đến khi nhà nước có pháp luật mới .
 • Doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận được xây dựng mới từ một địa phận hoặc nhiều địa phận có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa phận có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động giải trí trên địa phận là thành phố thường trực tỉnh được xây dựng mới từ một địa phận hoặc nhiều địa phận thuộc vùng IV thì vận dụng mức lương tối thiểu vùng lao lý so với địa phận thành phố thường trực tỉnh còn lại tại Mục 3 Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP .

Theo điều 4 của Nghị định 90/2019 / NĐ-CP

c. Cách áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2020

Theo điều 5 của Nghị định 90/2019 / NĐ-CP thì việc vận dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020 được thực thi như sau :
* Mức lương tối thiểu vùng lao lý tại Điều 3 Nghị định 90/2019 / NĐ-CP là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận hợp tác và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường, bảo vệ đủ thời giờ thao tác thông thường trong tháng và triển khai xong định mức lao động hoặc việc làm đã thỏa thuận hợp tác phải bảo vệ :
+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm giản đơn nhất .

Ví dụ 1: Havip Law hoạt động trên địa bàn: Quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội.

Mà thành phố Hà Nội Thuộc Vùng I ( Theo hạng mục địa phận áp của phụ lục Nghị định 90/2019 / NĐ-CP )
Khi Havip Law thực thi tuyển dụng lao động là tạp vụ ( đây là việc làm không yên cầu người lao động đã qua học nghề, giảng dạy nghề )
Nên khi thỏa thuận hợp tác và trả lương với người lao động thì Mức lương thấp nhấp trả cho người lao động ( làm tạp vụ ) là : 4.420.000 đồng / tháng .
+ Cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng so với người lao động làm việc làm yên cầu người lao động đã qua học nghề, giảng dạy nghề .

Ví dụ 2: Chi nhánh của Havip Law hoạt động trên địa bàn: Quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Khi Havip Law hiện tuyển dụng lao động là kế toán ( yên cầu người lao động yên cầu người lao động phải tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên )

Nên khi thỏa thuận và trả lương với người lao động làm kế toán thì Mức lương thấp nhấp trả phải trả là: 4.420.000 + (4.420.000 x 7%) = 4.729.400

* Người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề bao gồm:

– Người đã được cấp chứng từ nghề, bằng nghề, bằng trung học chuyên nghiệp, bằng trung học nghề, bằng cao đẳng, chứng từ ĐH đại cương, bằng ĐH, bằng cử nhân, bằng cao học hoặc bằng thạc sĩ, bằng tiến sỹ theo lao lý tại Nghị định số 90 / CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của nhà nước lao lý cơ cấu tổ chức khung của mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân, mạng lưới hệ thống văn bằng, chứng từ về giáo dục và huấn luyện và đào tạo ;
– Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp, giảng dạy nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp ĐH, bằng thạc sĩ, bằng tiến sỹ ; văn bằng, chứng từ giáo dục nghề nghiệp ; văn bằng giáo dục ĐH và văn bằng, chứng từ giáo dục liên tục theo pháp luật tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005 ;
– Người đã được cấp chứng từ theo chương trình dạy nghề tiếp tục, chứng từ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp tầm trung nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành xong chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề lao lý tại Luật Dạy nghề ;
– Người đã được cấp chứng từ kiến thức và kỹ năng nghề vương quốc theo pháp luật của Luật Việc làm ;
– Người đã được cấp văn bằng, chứng từ giáo dục nghề nghiệp giảng dạy trình độ sơ cấp, tầm trung, cao đẳng ; huấn luyện và đào tạo tiếp tục và những chương trình đào tạo và giảng dạy nghề nghiệp khác theo lao lý tại Luật Giáo dục nghề nghiệp ;
– Người đã được cấp bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo dục ĐH theo pháp luật tại Luật Giáo dục ĐH ;
– Người đã được cấp văn bằng, chứng từ của cơ sở đào tạo và giảng dạy quốc tế ;

– Người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề và được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề.

* Khi triển khai mức lương tối thiểu vùng pháp luật tại Nghị định 90/2019 / NĐ-CP, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm những chính sách tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, thao tác vào đêm hôm, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, chính sách tu dưỡng bằng hiện vật so với những chức vụ nghề nặng nhọc, ô nhiễm và những chính sách khác theo pháp luật cửa pháp lý lao động. Các khoản phụ cấp, bổ trợ khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp lao lý thì triển khai theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy định của doanh nghiệp .

Link bài viết: https://laodongdongnai.vn/bac-luong-tieng-anh-la-gi/

Link trang chủ: https://laodongdongnai.vn/