Chi tiết về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 cập nhật mới nhất

Năm 2021, mức đóng bảo hiểm xã hội được người lao động đặc biệt quan trọng chăm sóc. Mức đóng này có dịch chuyển so với năm 2020 hay không. Ngay sau đây hãy cùng BHXH điện tử eBH update mức đóng BHXH mới nhất theo lao lý của pháp lý .

Mức đóng mới được thực hiện theo Nghị định số 58 và Quyết định 595Mức đóng mới được thực thi theo Nghị định số 58 và Quyết định 595

1. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ quy định tại Điều 85, Điều 86, Luật Bảo hiểm xã hội, căn cứ vào Nghị định số 58/2020/NĐ-CP và Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. 

Mức đóng BHXH được chia vào những quỹ hưu trí, tử tuất ; quỹ ốm đau, thai sản ; quỹ tai nạn đáng tiếc lao động – bệnh nghề nghiệp. Theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 đơn cử như sau :

 • Quỹ hưu trí : HT
 • Quỹ ốm đau, thai sản : ÔĐ-TS
 • Quỹ tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp : TNLĐ-BNN
 • Bảo hiểm thất nghiệp : BHTN
 • Bảo hiểm y tế : BHYT

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ – tiến sỹ TNLĐ-BNN
14 % 3 % 0.5 % 1 % 3 % 8 % 1 % 1.5 %
21.5 % 10.5 %

Tổng cộng 32%

Bảng mức đóng BHXH năm 2021 vận dụng cho doanh nghiệp, đơn vị chức năng và người lao động tham gia BHXH bắt buộc .
Như vậy, tổng mức đóng BHXH của doanh nghiệp là 21,5 % trên cơ sở lương đóng BHXH và người lao động đóng 10,5 %. Trong trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản ý kiến đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định hành động chấp thuận đồng ý của Bộ LĐ-TB và XH thì mức đóng vào quỹ TNLĐ-BNN của doanh nghiệp là 0,3 %, tổng mức đóng sẽ là 21,3 % thay vì 21,5 % .

2. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Mức tiền lương đóng BHXH tự nguyện do người lao động lựa chọn, tuy nhiên mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ được thực thi theo pháp luật của Pháp luật, theo mức tiền lương đóng BHXH mà người lao động lựa chọn .

2.1 Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo lao lý

Theo quy định tại Điều 87, Luật BHXH Việt Nam 2014 quy định chi tiết mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động như sau: 

 • Người lao động hằng tháng đóng bằng 22 % mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ;
 • Mức thu nhập tháng làm địa thế căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở .

Năm 2021, mức lương cơ sở được giữ nguyên ở mức 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó mức thu nhập tháng đóng BHXH tối đa không quá 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

2.2 Mức chuẩn hộ nghèo năm 2021 dùng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện tối thiểu

Mức chuẩn hộ nghèo năm 2021 được pháp luật tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 07/2021 / NĐ-CP ngày 27/1/2021 :
“ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 liên tục triển khai chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy trình tiến độ năm nay – 2020 theo Quyết định số 59/2015 / QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm năm ngoái của Thủ tướng nhà nước. ”
Người lao động hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng vào quỹ hưu trí và tử tuấtNgười lao động hằng tháng đóng bằng 22 % mức thu nhập tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Cụ thể:

Đối với khu vực nông thôn : là hộ cung ứng một trong hai tiêu chuẩn sau :

 • Có thu nhập trung bình đầu người / tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống ;
 • Có thu nhập trung bình đầu người / tháng trên 700.000 đồng đến một triệu đồng và thiếu vắng từ 03 chỉ số thống kê giám sát mức độ thiếu vắng tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản trở lên .

Đối với khu vực thành thị : là hộ cung ứng một trong hai tiêu chuẩn sau :

 • Có thu nhập trung bình đầu người / tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống ;
 • Có thu nhập trung bình đầu người / tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu vắng từ 03 chỉ số thống kê giám sát mức độ thiếu vắng tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản trở lên .

Như vậy, người lao động tham gia BHXH tự nguyện chú ý quan tâm về mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa để có mức đóng tương thích, đồng thời dữ thế chủ động trong việc lựa chọn mức tiền lương đóng BHXH .

3. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Đối với đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sẽ được doanh nghiệp trích đóng theo quy định tại Điều 7, Quyết Định 595/QĐ-BHXH (được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 13, Điều 1, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020). Doanh nghiệp có thể đóng theo tháng, theo 3 tháng hoặc 6 tháng 1 lần; đóng theo địa bàn.

Đối với đối tượng người tiêu dùng tham gia BHXH tự nguyện hoàn toàn có thể lựa chọn đóng BHXH theo những phương pháp như :

 • Đóng hằng tháng ;

 • Đóng 03 tháng một lần ;

 • Đóng 06 tháng một lần ;

 • Đóng 12 tháng một lần ;

 • Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần ;

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện có phương thức đóng linh hoạt, điều này tạo điều kiện rất lớn khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Kết luận

Như vậy, trong bài viết trên đây thaison đã gửi đến độc giả những thông tin mới nhất về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 đối với người tham gia. Hy vọng rằng bài viết có thể mang đến cho độc giả nhiều thông tin hữu ích nhất. 

Xem thêm >> Chi tiết hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp và người lao động năm 2021

Các tin tức tương quan :