Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8/2021

Dưới đây là chủ trương tiền lương có hiệu lực thực thi hiện hành từ tháng 8-2021 được lao lý tại Thông tư 2/2021 / TT-BNV và Thông tư 03/2021 / TT-BNV .

1. Cách xếp lương công chức hành chính:

Điều 14 Thông tư 2/2021/TT-BNV hướng dẫn cụ thể cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành hành chính như sau:

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8/2021

Ngoài ra, Trường hợp công chức ngạch nhân viên cấp dưới thực thi trách nhiệm lái xe cơ quan không có bằng tốt nghiệp tầm trung trở lên với chuyên ngành đào tạo và giảng dạy tương thích với nhu yếu vị trí việc làm thì vận dụng phát hành kèm theo Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP. Cụ thể :

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8/2021

Việc chuyển xếp lương so với công chức từ những ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính pháp luật tại Thông tư này được triển khai theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư 02/2007 / TT – BNV .

Công thức tính lương của công chức hiện nay là:

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số

Trong đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

2. Cách xếp lương đối với công chứ văn thư

Công chức được chỉ định vào những ngạch công chức chuyên ngành văn thư lao lý tại Thông tư này được vận dụng Bảng 2 phát hành kèm theo Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP, như sau :

Ngạch

Áp dụng bảng lương

Hệ số lương

Mức lương

Ngạch Văn thư viên chính Công chức loại A2, nhóm 1 ( A2. 1 ) Từ 4,40 – 6,78 Từ 6,556 – 10,102 triệu đồng / tháng
Ngạch Văn thư viên Công chức loại A1 Từ 2,34 – 4,98 Từ 3,486 – 7,42 triệu đồng / tháng

Ngạch Văn thư viên trung cấp

Công chức loại B Từ 1,86 – 4,06 Từ 2,771 – 6,049 triệu đồng / tháng

– Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có nhu yếu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên tầm trung thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên tầm trung ; nếu có thời hạn tập sự thì trong thời hạn tập sự được hưởng 85 % mức lương bậc 2 của ngạch văn thư viên tầm trung .- Việc chuyển xếp lương so với công chức từ những ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang những ngạch công chức chuyên ngành văn thư lao lý tại Thông tư này được triển khai theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007 / TT-BNV .

3. Nhiều thay đổi về nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức

*Thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021 / TT-BNV thì Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia Giao hàng tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự chiến lược được tính vào thời hạn để xét nâng bậc lương tiếp tục .

*Thêm trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021 / TT-BNV, đã bổ trợ thêm trường hợp sau :- Thời gian tập sự ( gồm có cả trường hợp được hưởng 100 % mức lương của ngạch công chức, chức vụ nghề nghiệp viên chức tập sự ) .- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quy trình thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược tại ngũ .- Thời gian thử thách so với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo ; trường hợp thời hạn thử thách ít hơn thời hạn bị lê dài nâng bậc lương tiếp tục tính theo thời hạn bị lê dài nâng bậc lương liên tục .- Thời gian nghỉ công tác làm việc chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo lao lý hiện hành của pháp lý .

*Thêm đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung:

Những người thao tác theo chính sách hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị chức năng sự nghiệp công lập có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP ( Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03/2021 / TT-BNV ) .

*Sửa quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Hiện hành quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh ((Điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

Từ 15-8-2021 : Không triển khai hai lần liên tục nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong triển khai trách nhiệm. ( Khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021 / TT-BNV ) .( Theo Người Lao Động )Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021 người lao động cần biết

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021 người lao động cần biết

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2021 được hướng dẫn tại Thông tư 06/2021 / TT-BLĐTBXH ngày 7-7-2021 sửa đổi Thông tư 59/2015 / TT-BLĐTBXH hướng dẫn pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc .