Lương công chức thay đổi như thế nào trong 10 năm qua?

Cải cách lương tiến trình 2008 – 2012, lương ” khởi điểm ” cho cán bộ, công chức từ mức 540.000 đồng / tháng tăng gấp đôi, lên 1.050.000 đồng. Nhưng 9 năm tiếp theo, lương chỉ ” nhích ” thêm 490.000 đồng …

Lỡ hẹn cải cách tiền lương 3 lần

Trong hơn 10 năm qua, Nhà nước đã “lỡ hẹn” cải cách chính sách tiền lương 3 lần.

Lần thứ nhất, tháng 3/2008, Thủ tướng Chính phủ (khi đó là ông Nguyễn Tấn Dũng) phân công các bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước để triển khai thực hiện Kết luận số 20 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012.

Quý III / 2008, nhà nước phát hành mạng lưới hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương và những chính sách phụ cấp so với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công ty nhà nước theo quan hệ tiền lương mới. Trong Quý II / 2008, những Bộ, ngành triển khai xong Ðề án thay đổi chính sách hoạt động giải trí và chính sách kinh tế tài chính ( trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ ) so với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thuộc những ngành, bộ quản trị .Theo đó, từ mức lương tối thiểu chung vận dụng cho khu vực cán bộ, công chức, viên chức từ mức 540.000 đồng / tháng năm 2008, lương công chức đã tăng được lên mức 1.050.000 vào năm 2012 ( gần gấp đôi trong vòng 5 năm ) .

Lần thứ hai, theo kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (năm 2012) và Hội nghị Trung ương 7 (năm 2013) khóa XI về một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và định hướng cải cách đến năm 2020. Lương tối thiểu chung chính thức được gọi là lương cơ sở, để phân biệt với lương tối thiểu vùng áp dụng cho khu vực doanh nghiệp.

Đánh giá chung, từ năm 2011, việc cải cách tiền lương và những chính sách, chủ trương khác so với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực thi theo lộ trình và đã đạt một số ít tác dụng tích cực góp thêm phần không thay đổi đời sống người lao động. Nhà nước đã có 6 lần kiểm soát và điều chỉnh tăng mức lương cơ sở qua mỗi năm, cho tới 2017 .Cụ thể : – Từ ngày 01/5/2011, lương tăng thêm 13,7 % ( từ 730.000 đồng / tháng lên 830.000 đồng / tháng ) ;- Từ ngày 01/5/2012, tăng thêm 26,5 % ( từ 830.000 đồng / tháng lên 1.050.000 đồng / tháng ) ;- Từ ngày 01/7/2013, tăng thêm 9,5 % ( từ 1.050.000 đồng / tháng lên 1.150.000 đồng / tháng ) ;- Từ ngày 01/5/2016, tăng thêm 5 % ( từ 1.150.000 đồng / tháng lên 1.210.000 đồng / tháng ) và pháp luật mức lương cơ sở thay cho mức lương tối thiểu chung ;- Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng / tháng ;- Từ ngày 1/7/2018, lương cơ sở tăng thêm từ 1.300.000 lên 1.390.000 đồng / tháng, tức tăng 90.000 đồng / tháng .

Lần thứ ba, Trung ương Đảng ban hành tiếp Nghị quyết số 27 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp với định hướng đưa lương cơ sở áp dụng cho khu vực công lên bằng mức trung bình của lương tối thiểu 4 vùng áp dụng cho khu vực doanh nghiệp. Cơ cấu tiền lương mới được xác định gồm “lương cơ bản” + “các khoản phụ cấp” + “tiền thưởng”. Nhà nước sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Tuy nhiên, triển khai Nghị quyết, cho tới này, mới chỉ trong năm 2019, lương cơ sở được kiểm soát và điều chỉnh tăng thêm 100.000 đồng / tháng so với mức lương 1.390.000 đồng tại thời gian năm 2018. Qua 2 năm phải lùi thời gian chính thức cải cách tiền lương từ 1/7/2021 như kế hoạch khởi đầu, tại Hội nghị 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quyết định hành động dời hạn đến 1/7/2022 và mới gần đây nhất, Hội nghị 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII liên tục cho lùi thời gian triển khai lộ trình cải cách tiền lương do ảnh hưởng tác động của dịch Covid-19, chưa xác lập thời hạn đơn cử .Tổng hợp mức lương cơ sở qua những năm

Thời điểm vận dụng Mức lương cơ sở ( đồng / tháng ) Căn cứ pháp lý
Từ 01/01/2008 đến hết tháng 4/2008 540.000 Nghị định 166 / 2007 / NĐ-CP
Từ 01/05/2009 đến hết tháng 4/2009 650.000 Nghị định 33/2009 / NĐ-CP
Từ 01/05/2010 đến hết tháng 4/2011 730.000 Nghị định 28/2010 / NĐ-CP
Từ 01/05/2011 đến hết tháng 4/2012 830.000

Nghị định 22/2011/NĐ-CP

Từ 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013 1.050.000 Nghị định 31/2012 / NĐ-CP
Từ 01/07/2013 đến hết tháng 4/2016 1.150.000 Nghị định 66/2013 / NĐ-CP
Từ 01/05/2016 đến hết tháng 6/2017 1.210.000 Nghị định 47/2016 / NĐ-CP
Từ 01/07/2017 đến hết tháng 6/2018 1.300.000 Nghị định 47/2017 / NĐ-CP
Từ 01/07/2018 đến hết tháng 6/2019 1.390.000 Nghị định 72/2018 / NĐ-CP
Từ 01/07/2019 1.490.000

Nghị quyết 70/2018/QH14
 

Bao giờ lương công chức đủ sống?

Trao đổi về việc Nhà nước đã 3 lần lỡ hẹn cải cách chủ trương tiền lương, TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm UB Xã hội của Quốc hội, một chuyên viên trong nghành lao động – việc làm – tiền lương nêu quan điểm : ” Có lẽ, đã đến lúc không nên để chủ trương tiền lương, bảo hiểm xã hội không tương thích với quy mô và vận tốc tăng trưởng ” .Đã có thời hạn dài theo đuổi việc thiết kế xây dựng, giám sát thực thi chủ trương tiền lương, ông Lợi nghiên cứu và phân tích, lương ” chậm tiến ” so với vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính đang tạo ra sự bất bình đẳng về tiền lương khu vực Nhà nước và khu vực sản xuất kinh doanh thương mại .tiến sỹ Bùi Sỹ Lợi là Phó Chủ nhiệm UB Xã hội của Quốc hội khóa XIII, XIV, đảm nhiệm nghành lao động – việc làm – tiền lương .Hàng năm, khu vực sản xuất kinh doanh thương mại có sự kiểm soát và điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, nhưng tiền lương khu vực Nhà nước qua nhiều năm lại chỉ tăng ” nhỏ giọt như cafe phin “. Theo ông Lợi, đó là nguyên do của xử lý xích míc này, lại Open xích míc khác và lê dài khoảng cách bất bình đẳng về tiền lương của công chức Nhà nước trong những ngành và nghành nghề dịch vụ khác nhau .Thực tế diễn biến tiền lương công chức hành chính qua những lần cải cách suốt 20 năm qua ( 2 lần cải cách lương năm 1993, 2004 ), ông Lợi nghiên cứu và phân tích, mặc dầu vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh tuy nhiên đời sống người hưởng lương, đặc biệt quan trọng là công chức nói chung và công chức hành chính nói riêng ít được cải tổ. Họ không sống bằng lương mà bằng những nguồn thu nhập khác ( cả chính đáng và đặc biệt quan trọng là loại không chính đáng ), điều đó dẫn đến hệ lụy là tha hóa đội ngũ công chức hành chính làm suy yếu cỗ máy quản trị nhà nước .TS. Bùi Sỹ Lợi thông tin, một năm trước, khi Trung ương quyết định hành động lùi lộ trình cải cách lương khu vực công từ 1/7/2021 sang 1/7/2022, nhà nước cũng đã quyết tâm cao làm thế nào đổi khác một ” bước nhỏ “, nâng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng / tháng lên 1.600.000 đồng nhưng đến nay trong thực tiễn vẫn chưa làm được, vì sang đến năm nay, dịch Covid-19 tàn phá còn nặng nề hơn năm 2020. Câu hỏi ” khi nào lương công chức đủ sống ? “, theo đó, vẫn … chưa vấn đáp được .Kiến nghị thiết kế xây dựng mức lương tối thiểu của công chức hành chính để bảo vệ lương của cán bộ, công chức ngang bằng với sức lao động và tương tự mức lương trong thị trường, vị Phó Chủ nhiệm UB Xã hội qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội với đặc thù phức tạp và vai trò quan trọng, lao động công chức hành chính được xếp ở mức độ phức tạp hơn và quan trọng hơn lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh thương mại, khu vực sự nghiệp và chỉ đứng sau khu vực lực lượng vũ trang. Do đó, cần phải có một phương pháp đo lường và thống kê đơn cử và khoa học cho loại nhóm công chức này .Mặt khác, theo ông Lợi, hiện tại, tiền lương của công chức Nhà nước nhờ vào hầu hết vào những khoản phụ cấp ” ứng dụng ” mà không phải là tiền lương cứng, với số lượng đến 18 loại phụ cấp khác nhau. Điều đáng tâm lý là phụ cấp không đồng nhất giữa những ngành và nghành .Nêu câu hỏi, tại sao cùng là công chức Nhà nước, ngành này có phụ cấp thâm niên, ngành khác không có, phụ cấp công chức trong cơ quan Đảng khác công chức trong cơ quan Nhà nước, TS. Bùi Sỹ Lợi cho rằng, trong thực tiễn yên cầu không chỉ biến hóa, tăng mức lương cơ sở mà còn phải cải cách tổng lực cả thang, bảng lương, thông số lương và những khoản phụ cấp nhằm mục đích bảo vệ tiền lương thực sự là đòn kích bẩy thôi thúc tăng hiệu suất lao động, hiệu suất cao công tác làm việc và coi góp vốn đầu tư cho tiền lương cũng là góp vốn đầu tư cho tăng trưởng .

Khoản “đầu tư cho phát triển” tính vào lương cần đảm bảo “tỉnh đúng”, tính đủ”. “Tính đủ” tức là lương phải bao gồm 3 bộ phận: bộ phận đủ cho người công chức tái sản xuất sức lao động; bộ phận để tái sản xuất mở rộng và một bộ phận nuôi gia đình. “Tính đúng” nghĩa là tiền lương phải được gắn với công việc, năng suất, chất lượng, hiệu quả làm việc của công chức hành chính; đảm bảo tiền lương là đòn bẩy để thúc đẩy tăng năng suất lao động và tiền lương phải bảo đảm đúng giá trị của sức lao động được thể hiện bằng giá cả trên thị trường lao động.

Ông Lợi cho rằng, đã đến lúc phải cải cách tổng lực tiền lương khu vực công ( cả thang lương, bảng lương, mức lương cơ sở, thông số lương, bội số lương và những khoản phụ cấp ). Tuy nhiên, điều này chỉ hoàn toàn có thể triển khai được khi nhà nước quyết tâm cao xử lý sắp xếp lại cỗ máy, tinh giảm biên chế, sắp xếp cán bộ công chức đúng vị trí việc làm tương thích với nhu yếu, trách nhiệm. Đồng thời phải nhất quyết quy đổi quy mô những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo đúng thực chất của đơn vị chức năng dịch vụ công. Nhà nước thực thi khoán ngân sách dịch vụ theo tác dụng đầu ra, giao quyền tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho đơn vị chức năng, không phân biệt đơn vị chức năng nhà nước hay tư nhân, phải lấy hiệu suất, chất lượng, hiệu suất cao làm thước đo .( Theo Dân Trí )Trường hợp nào bị tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng?

Trường hợp nào bị tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng?

Người lao động sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu hàng tháng nếu thuộc một trong ba trường hợp sau .