Lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở qua các năm có gì thay đổi?

Lương cơ sở là gì? Khi bạn tìm việc thì luôn phải quan tâm tới mức lương cơ sở hiện nay và chế độ của doanh nghiệp. Luật mới nhất áp dụng mức lương cơ sở của năm nay là bao nhiêu thì chúng ta có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất nhé.

lương cơ sở

THẾ NÀO LÀ LƯƠNG CƠ SỞ & MỨC LƯƠNG CƠ SỞ QUA CÁC NĂM CÓ GÌ THAY ĐỔI?

1. Lương cơ sở là gì?

Lương cơ sở được hiểu là mức lương để dùng làm địa thế căn cứ tính mức lương trong các bảng lương. Về những khoản như mức lương phụ cấp và từ mức lương đó thực thi các chính sách khác nhau theo các lao lý của pháp lý

Có thể hiểu theo một cách khác mức lương cơ sở được tính là mức lương thấp nhất. Trong đó chưa bao gồm các chế độ như khen thưởng, phụ cấp,…

Mức lương cơ sở hoàn toàn có thể đem lại một sự rõ ràng trong chính sách về trả lương, đúng mực, minh bạch công khai minh bạch các khoản lương hơn. Bên cạnh đó tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thể địa thế căn cứ vào mức lương cơ sở để :

 • Tính những khoản về ngân sách, mức hoạt động giải trí phí, hoạt động và sinh hoạt theo pháp luật của pháp lý ;
 • Tính đúng và đúng mực các khoản trích được chi trả từ nguồn vốn của công ty là bao nhiêu và các chính sách của người lao động và các khoản doanh thu được hưởng theo mức lương cơ sở .

Do vậy nắm chắc những kiến thức và kỹ năng về mức lương cơ sở sẽ làm cho tất cả chúng ta biết được rất nhiều chính sách dành cho mình là những gì .

2. Nguyên tắc áp dụng tính lương cơ sở là gì?

Để tính và vận dụng mức lương cho người lao động cần dựa vào mức lương cơ sở và thông số lương của các đối tượng người tiêu dùng gồm có :

 • Mức lương cơ sở của năm 2019 theo pháp luật mới nhất của nhà nước sẽ được tăng so với những năm khác là 100.000 đồng .
 • Theo đó mức lương sẽ được tăng và kiểm soát và điều chỉnh từ mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng .
 • Tăng lương dựa vào mức lương cơ sở mới do nhà nước vận dụng .

Bên cạnh đó mức lương cơ sở được vận dụng theo các chu kỳ luân hồi khác nhau. Có thể dựa vào chỉ số giá tiêu dùng hiện tại và vận tốc tăng trưởng của nền kinh tế tài chính thì mức lương cơ sở sẽ có những biến hóa nhất định nhằm mục đích phân phối và ship hàng theo nhu yếu đời sống của mọi người .
Do vậy nguyên tắc để tính đúng và chuẩn xác mức lương cơ sở là cần phải đo lường và thống kê về thông số lương để tính được bảng lương tương thích nhất cho mọi người trong quy trình thao tác .

3. Đối tượng áp dụng thực hiện mức lương cơ sở

lương cơ sở

Dưới đây là các đối tượng người tiêu dùng nhà nước triển khai vận dụng và tính mức lương cơ sở .

 • Các cán bộ công chức từ làm trách nhiệm từ TW đến các đơn vị chức năng ở cấp xã ( Đơn vị thấp nhất )
 • Những người thao tác vận dụng theo các chính sách hợp đồng thao tác trong các cơ quan, đơn vị chức năng của Đảng, của Nhà nước. Hay trong các tổ chức triển khai chính trị xã hội, trong các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập
 • Người thao tác thuộc các chỉ tiêu biên chế được cấp kinh phí đầu tư tương hỗ
 • Áp dụng mức lương cơ sở đổi với những người là Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, công an nhân dân, những chiến sỹ ship hàng có thời hạn
 • Những người triển khai các trách nhiệm chuyên trách ở cấp xã, tại thôn, hay trong các tổ dân phổ, phường, thị xã, …

4. Mức lương cơ sở qua các năm 

Trước hết để tính các mức lương cơ sở cho năm nay tất cả chúng ta hãy nhìn lại và tìm hiểu và khám phá những mức lương cơ sở được vận dụng qua mọi năm như thế nào .

 • Đối với mức lương cơ sở từ năm 2013-2016: Mức lương cơ sở được áp dụng là 1.150.000 đồng

 • Đối với mức lương cơ sở năm 2016-2017 được áp dụng theo quy định của nhà nước tăng thêm 60.000 đồng. Mức lương là 1.210.000 đồng

 • Đối với mức lương cơ sở của năm 2017-2018: Mức lương tăng lên 90.000 đồng. Lương cơ bản là 1.300.000 đồng

 • Bắt đầu được tính mức lương của năm nay sẽ được tăng thêm 100.000 đồng/ tháng được bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/07/2019. Mức lương cơ bản là 1.490.000 đồng/tháng

Thời điểm áp dụng Mức lương cơ sở (đồng/tháng) Căn cứ pháp lý
Từ 01/10/2004 đến hết tháng 9/2005 290.000 Nghị định 203/2004/NĐ-CP
Từ 01/10/2005 đến hết tháng 9/2006 350.000 Nghị định 118/2005/NĐ-CP
Từ 01/10/2006 đến hết tháng 12/2007 450.000 Nghị định 94/2006/NĐ-CP
Từ 01/01/2008 đến hết tháng 4/2008 540.000 Nghị định 166/2007/NĐ-CP
Từ 01/05/2009 đến hết tháng 4/2009 650.000 Nghị định 33/2009/NĐ-CP
Từ 01/05/2010 đến hết tháng 4/2011 730.000 Nghị định 28/2010/NĐ-CP
Từ 01/05/2011 đến hết tháng 4/2012 830.000 Nghị định 22/2011/NĐ-CP
Từ 01/05/2012 đến hết tháng 6/2013 1.050.000 Nghị định 31/2012/NĐ-CP
Từ 01/07/2013 đến hết tháng 4/2016 1.150.000 Nghị định 66/2013/NĐ-CP
Từ 01/05/2016 đến hết tháng 6/2017 1.210.000 Nghị định 47/2016/NĐ-CP
Từ 01/07/2017 đến hết tháng 6/2018 1.300.000 Nghị định 47/2017/NĐ-CP
Từ 01/07/2018 đến hết tháng 6/2019 1.390.000 Nghị định 72/2018/NĐ-CP
Từ 01/07/2019 1.490.000 Nghị quyết 70/2018/QH14

5. Các cách tính mức lương cơ sở

(1) Căn cứ vào mức lương cơ sở qua các năm như bảng trên

(2) Căn cứ vào mức lương cơ sở thấp nhất

Có rất nhiều các mức lương cơ sở khác nhau có thể dựa theo thâm niên hoặc vào từng ngạch, chức vụ khác nhau. Tuy nhiên theo dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 vừa được Quốc hội thông qua theo Nghị quyết 70/2018/QH14, trong năm 2019 như đã nêu tại phần trên, mức lương cơ sở là gì? Bắt đầu được tính mức lương của năm nay sẽ được tăng thêm 100.000 đồng/ tháng được bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01/07/2019. Với mức lương cơ sở thấp nhất hiện nay mà cán bộ công chức được hưởng là là 2,01 triệu đồng/ tháng.

Nối tiếp đó, so với các mức lương của công chức lúc bấy giờ vẫn đang được triển khai theo lao lý của nhà nước theo Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP, mức lương được tính bằng cách lấy thông số lương x mức lương cơ sở. Từ đó tính ra được các khoản lương phải trả cho công nhân viên chức .
Áp dụng cách tính này, so với công chức lúc bấy giờ, nếu tất cả chúng ta lấy ví dụ tính lương thao tác của ngạch kế toán viên sơ cấp với thông số lương thấp nhất. Để tính được mức lương của họ cần biết thông số vận dụng cho ngạch này lúc bấy giờ là 1,35. Nếu tính lương tăng thêm 100.000 đồng mở màn từ 01/7/2019, công chức này có mức lương hàng tháng là : 1,35 x 1.490.000 = 2,0115 triệu đồng / tháng. Nếu như lúc trước mức lương sẽ được tính là 1,35 x 1.390.000 = 1.876.000 đồng / tháng .
Có thể thấy, mức lương cơ sở dành cho cán bộ công chức, viên chức dù đã được kiểm soát và điều chỉnh lên 100.000 đồng nhưng mức lương của họ vẫn chỉ là số lượng rất thấp. Khác với mức lương tối thiểu vùng và chênh lệch mức lương của họ vẫn thấp hơn hẳn so với mức lương tối thiểu của người lao động trong doanh nghiệp. Nếu như mức lương tối thiểu vùng của người lao động được lao lý theo Nghị định 157 / 2018 / NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng của họ đã đạt 2,92 triệu đồng / tháng. Có một sự chênh lệch khá lớn giữa mức lương cơ sở với mức lương tối thiểu vùng. Chính vì điều này rất nhiều người đã lựa chọn làm tại các doanh nghiệp, tư nhân, ngoài nhà nước để hưởng một mức lương khá hơn so với mức lương cơ sở được vận dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, …

(3) Căn cứ vào mức lương cơ sở cao nhất

Muốn biết được cách tính lương cơ sở ở mức cao nhất được bao nhiêu cần nắm rõ được thông số lương cao nhất hiện tại đang ở mức nào. Có thể khám phá thông số lương trải qua các năm hoạt động giải trí, thao tác và thâm niên .
Ví dụ nếu vận dụng hình thức tính lương cơ sở cho công chức với mức lương thông số cao nhất đang là loại A3, nhóm 1. Hệ số lương cao nhất được tính là 8,0 .
-> Theo đó, mức lương cơ sở nếu vận dụng tính theo hình thức tăng lương khởi đầu từ ngày 01/07/2019 sẽ là : 8,0 x 1.490.000 đồng = 11.920.000 đồng / tháng, nếu tính ra mức lương của công chức hạng A1 sẽ tăng khoảng chừng 800.000 đồng / tháng so với lúc bấy giờ .
Nhưng để có một mức lương với hạng A1 thì có lẽ rằng không phải là dễ so với nhiều người. Những bác sĩ hạng sang trúc, với trình độ trình độ cao, các Nghiên cứu viên hạng sang, Dược sĩ hạng sang, Huấn luyện viên hạng sang, Điều tra viên, các Kiểm soát viên hạng sang, Chấp hành viên hạng sang, thống kê viên hạng sang, Kiểm tra viên hạng sang thuế … thì mới hoàn toàn có thể hưởng mức lương khuyến mại này .
Ngoài ra, những đối tượng người dùng công chức khác cũng được tăng thêm tùy vào từng khuôn khổ nhất định, được phân loại thành từng mức với từng thông số khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào tùng thông số cho từng bậc ngành nhất định để tính được mức lương mà mình được hưởng .
Phía trước đó, nhà nước ta cũng ra những pháp luật, phát hành Nghị quyết 27 – NQ / CP về cải cách chủ trương tiền lương. Trong đó có những pháp luật về tiềm năng tầm nhìn cho đến năm 2021, mức tiền lương cơ sở thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng mức thấp nhất trung bình theo vùng của doanh nghiệp đang hoạt động giải trí tại Nước Ta .
Tuy nhiên, trong bảng thông số lương cũng không đề cập đến việc sinh viên mới ra trường sẽ được vận dụng mức lương theo những thông số nêu trên. Nếu vận dụng thông số lương này cho những sinh viên mới tốt nghiệp ra trường bạn cũng hoàn toàn có thể giám sát dựa vào các số lượng như sau :
Mức lương cơ bản cho sinh viên với trình độ tốt nghiệp ĐH với thông số lương được tính là 2,34 .
Hệ số lương cơ bản cho sinh viên tốt nghiệp với trình độ cao đẳng là 2,10 .
Sinh viên tốt nghiệp với trình độ tầm trung sẽ được hưởng thông số lương là 1,86 .
Tùy vào từng trình độ của mỗi người mức lương vận dụng sẽ khác nhau. nếu bạn đang muốn thao tác trong những cơ quan nhà nước bạn cần có tấm bằng ĐH để hoàn toàn có thể hưởng những khuyến mại và thông số lương cơ bản cao hơn so với khi tốt nghiệp bằng cao đẳng và tầm trung .

Qua các năm mức lương đều được điều chỉnh với những biến động nhất định. Mỗi năm nhà nước tiến hành tăng lương cho cán bộ nhân viên, đồng thời tăng thêm lương cơ bản cho người lao động. Nhưng cùng với đó là những chi phí về tiền điện, nước, chi phí sinh hoạt cũng tăng theo.

0
0
Bình chọn

Bình chọn