Không tăng lương cơ sở ảnh hưởng thu nhập của công chức ra sao?

Để san sẻ khó khăn vất vả với người lao động bị tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngày 19/5/2020, tại Báo cáo số 237 / BC-CP, nhà nước đã ý kiến đề nghị chưa tăng lương cơ sở từ 01/7/2020. Khi đó, những khoản thu nhập của công chức sẽ bị ảnh hưởng tác động thế nào ?

Lương và các khoản phụ cấp của công chức không đổi?

Hiện nay, lương và những khoản phụ cấp của công chức đang được tính theo công thức :

Lương, phụ cấp = Hệ số x Mức lương cơ sở

Trong đó, thông số lương cũng như phụ cấp của từng loại công chức được pháp luật đơn cử tại Nghị định 204 / 2004 / NĐ-CP và những văn bản sửa đổi, bổ trợ .
Mức lương cơ sở lúc bấy giờ đang là 1,49 triệu đồng / tháng theo Nghị định 38/2019 / NĐ-CP. Từ 01/7/2020, tại Nghị quyết 86/2019 / QH14, Quốc hội đã “ chốt ” tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng / tháng .
Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020 này do ảnh hưởng tác động xấu đi của dịch Covid – 19 đến tình hình kinh tế tài chính, xã hội nên Bộ Chính trị cũng đưa ra giải pháp trước mắt chưa kiểm soát và điều chỉnh lương cơ sở từ 01/7/2020 tại Kết luận số 77 – KL / TW .
Đồng thời, chiều ngày 19/6/2020, Quốc hội đã chính thức chấp thuận đồng ý chưa kiểm soát và điều chỉnh tăng lương cơ sở cho công chức từ 01/7/2020 tại Nghị quyết số 122 về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV .
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, mức lương cơ sở không tăng đồng nghĩa tương quan lương và phụ cấp của công chức từ 01/7/2020 cũng sẽ không đổi khác .

Xem thêm

Không tăng lương cơ sở từ 01/7/2020
Không tăng lương cơ sở từ 01/7/2020, thu nhập công chức thế nào? (Ảnh minh họa)

 

Các khoản thu nhập khác của công chức bị ảnh hưởng thế nào?

Không chỉ lương, phụ cấp, mức lương cơ sở còn là địa thế căn cứ để tính nhiều khoản thu nhập khác của công chức như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp khi sinh con, mức khen thưởng với Đảng viên …
Khi lương cơ sở không tăng, vẫn giữ nguyên mức 1,49 triệu đồng / tháng thì những “ khoản thu nhập khác ” của công chức cũng được giữ nguyên như mức lúc bấy giờ. Có thể kể đến 1 số ít khoản như sau :

1/ Các khoản trợ cấp về bảo hiểm xã hội

* Lương hưu

Theo quy định tại khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của công chức bằng mức lương cơ sở, vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng.

Xem thêm

* Trợ cấp một lần khi sinh con

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trợ cấp 01 lần khi sinh con của công chức nữ bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người đó sinh con và vẫn là 2,98 triệu đồng.

* Trợ cấp dưỡng sức sau sinh

Theo Điều 41 Luật BHXH, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, là 447.000 đồng/ngày.

2/ Mức khen thưởng của Đảng viên

Theo pháp luật tại Hướng dẫn số 56 – HD / VPTW, tổ chức triển khai Đảng, Đảng viên được thưởng kèm theo những thương hiệu khen thưởng, huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương trong toàn Đảng. Mức thưởng đơn cử dựa vào mức lương cơ sở .
Do đó, trong năm 2020, khi lương cơ sở không tăng thì mức thưởng của Đảng viên sẽ không đổi khác, hoàn toàn có thể kể đến một số ít mức thưởng đơn cử như sau :
– Được Đảng bộ cơ sở, chi bộ khen thưởng đột xuất : 447.000 đồng ;
– Được khuyến mãi Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng : 2,235 triệu đồng / tháng ;
– Được khuyến mãi Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng : 2,98 triệu đồng / tháng …

Xem thêm

3/ Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua, Bằng khen, Giấy khen

Theo pháp luật tại Điều 68 Nghị định 91, tiền thưởng những thương hiệu thi đua, Bằng khen, Giấy khen, Huân chương, Huy chương … của cá thể, tập thể được tính dựa theo mức lương cơ sở :

Mức thưởng = Hệ số x mức lương cơ sở

Trong đó :
– Hệ số khen thưởng được địa thế căn cứ vào Mục 2 Nghị định 91/2017 / NĐ-CP ;
– Mức lương cơ sở lúc bấy giờ không biến hóa, vẫn là 1,49 triệu đồng / tháng. Bởi vậy, mức tiền thưởng những thương hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen … cũng được giữ nguyên. Có thể kể đến :
– Chiến sĩ thi đua toàn nước : 6,705 triệu đồng ;
– Huân chương Độc lập hạng nhất : 22,35 triệu đồng ;

– Nhà giáo ưu tú: 13,41 triệu đồng…

Xem thêm

Trên đây là điểm lại một số khoản thu nhập của công chức được tính theo lương cơ sở. Và như vậy, khi lương cơ sở không tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020 thì các khoản này cũng không thay đổi. Xem chi tiết bảng lương áp dụng với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng/tháng tại:

>> Bảng lương công chức cập nhật mới nhất hiện nay