Hệ số lương đại học, cao đẳng 2022

Tiền lương luôn là một trong những vấn đề nóng hổi mà người lao động quan tâm. Vậy hệ số lương đại học, cao đẳng được tính như thế nào? Quá trình lao động, cống hiến bao nhiêu năm thì được tăng lương một lần?

Để tìm kiếm được câu vấn đáp đúng chuẩn nhất, chúng tôi mời Khách hàng tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây tại Luật Hoàng Phi .

Hệ số lương là gì?

Hệ số lương đại học, cao đẳng là chỉ số thể hiện sự chênh lệch về ngạch lương, bậc lương của người lao động dựa trên yếu tố về bằng cấp, trình độ, cấp bậc,  Hệ số lương dùng để tính mức lương cho người làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc cũng có thể là căn cứ tính lương cơ bản, chế độ phụ cấp cho nhân viên trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hệ số lương sẽ phụ thuộc vào chức vụ – ngành nghề và lĩnh vực. Khi chỉ số này càng cao thì chứng tỏ người lao động, viên chức, cán bộ, công chức cũng ở bậc lương cao và giữ vị trí quan trong cơ quan, doanh nghiệp. Chỉ số hệ số lương sẽ được điều chỉnh theo từng thời kỳ, phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước.

Hệ số lương doanh nghiệp

Hệ số lương là chỉ số phản ánh mức chênh lệch tiền lương giữa những cấp bậc, vị trí công tác làm việc khác nhau dựa trên những yếu tố như trình độ, bằng cấp, năm công tác làm việc, thông số lương thường vận dụng cho những cán bộ, công chức nhà nước và cũng hoàn toàn có thể được dùng để làm địa thế căn cứ tính lương cơ bản, phụ cấp cho nhân viên cấp dưới thao tác tại những doanh nghiệp .
Hệ số lương còn là yếu tố mang tính quyết định hành động lương cơ bản của thang lương, bảng lương, là cơ sở cho cơ quan, doanh nghiệp trả lương cho nhân viên cấp dưới cũng như giám sát những chính sách về bảo hiểm xã hội, tính tiền làm thêm giờ, tăng ca, nghỉ phép … nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng cho người lao động .

Cách tính lương theo hệ số như thế nào?

Tiền lương công chức được tính khác với cách tính lương trả cho người lao động trong doanh nghiệp. Tiền lương công chức được tính dựa vào mức lương cơ sở, thông số lương và những khoản phụ cấp .
Công thức tính lương theo thông số được pháp luật như sau :

Mức lương   =       Mức lương cơ sở   x        Hệ số lương hiện hưởng

Theo Nghị định số 38/2019 / NĐ-CP và Nghị quyết số 86/2019 / QH14, mức lương cơ sở sẽ đổi khác như sau :
+ Từ 01/01/2020 đến 30/6/2020 : mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng / tháng .
+ Từ 01/7/2020 trở đi : mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng / tháng .
Song trong thực tiễn cho đến nay, mức lương cơ sở chưa tăng theo lộ trình pháp luật. Bởi do thực trạng đại dịch Covid-19 diễn ra và để khắc phục tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19, Quốc hội ra Nghị quyết 122 / 2020 / QH14 về việc chưa kiểm soát và điều chỉnh mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức từ ngày 01/7/2020. Như vậy, lúc bấy giờ mức lương cơ sở so với cán bộ, công chức vẫn ở mức 1.490.000 đồng / tháng .
Theo đó, lương của cán bộ công chức được tính như sau :

Mức lương   =       1.490.000 đồng      x        Hệ số lương hiện hưởng

Ngoài mức lương ra thì cán bộ, công chức, việc chức còn được hưởng một số ít loại phụ cấp như : phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm tính năng chỉ huy, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt quan trọng và những loại phụ cấp khác .
Mức phụ cấp cho cán bộ, công chức được xác lập như sau :
* Với những khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở :

Mức phụ cấp         =       Mức lương cơ sở   x        Hệ số phụ cấp hiện hưởng

* Với những khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ chỉ huy và phụ cấp thâm niên vượt khung :

Mức phụ cấp         =       (Mức lương  +       Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Mức phụ cấp thâm niên vượt) khung    x        Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng

Phụ cấp thâm niên vượt khung : Phụ cấp thâm niên vượt khung là loại phụ cấp vận dụng cho cán bộ công chức đã đạt bậc lương cao nhất nhưng vẫn thao tác tại cơ quan, đơn vị chức năng. Cách tính phụ cấp này như sau :
– Với cán bộ, công chức đang vận dụng mức lương theo ngạch từ A0 đến A13 và đang đảm nhiệm những chức vụ trong ngành Tòa án và Kiểm sát thì :
+ Ba năm đầu vượt khung bằng mức lương hiện hưởng nhân với 5 % .
+ Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm cộng thêm 1 % .
– Với cán bộ, công chức đang vận dụng mức lương theo ngạch B, ngạch C, nhân viên cấp dưới thừa hành, Giao hàng thì :
+ Hai năm đầu vượt khung bằng mức lương hiện hưởng nhân với 5 % .
+ Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm cộng thêm 1 % .
– Với cán bộ, công chức bị cơ quan xét không hoàn thành xong trách nhiệm hoặc đang chấp hành quyết định hành động giải quyết và xử lý kỷ luật dưới những hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời hạn hưởng phụ cấp này lê dài thêm 6 tháng .

Lưu ý: Với cán bộ, công chức bị giáng chức hoặc cách chức thì thời gian hưởng phụ cấp này kéo dài thêm 12 tháng.

– Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chỉ huy : Loại phụ cấp này vận dụng cho những đối tượng người dùng kiêm nhiệm nhiều chức vụ hoặc cho đối tượng người tiêu dùng đang đảm nhiệm những chức vụ chỉ huy của cơ quan .
– Phụ cấp khu vực : Loại phụ cấp này vận dụng cho những đối tượng người dùng là cán bộ, công chức đang thao tác tại những đơn vị chức năng, địa phận vùng sâu vùng xa và điều kiện kèm theo sống khó khăn vất vả .
– Phụ cấp đặc biệt quan trọng : Phụ cấp này vận dụng cho những đối tượng người dùng là cán bộ, công chức nằm trong những khu vực có điều kiên khó khăn vất vả và những đối tượng người dùng này thao tác ở những vùng hải đảo, biên giới. Ngoài ra còn có một số ít loại phụ cấp như : Phụ cấp lôi cuốn, Phụ cấp lưu động, Phụ cấp ô nhiễm, nguy hại .

Lưu ý: Mức lương cơ bản hay còn được gọi là mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng là khác nhau. Hiện nay pháp luật quy định mức lương cơ sở là 1.490.000 VNĐ, còn mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP cụ thể như sau:

– Lương tối thiểu vùng 1 : 4.420.000 đồng / tháng
– Lương tối thiểu vùng 2 : 3.920.000 đồng / tháng
– Lương tối thiểu vùng 3 : 3.430.000 đồng / tháng
– Lương tối thiểu vùng 4 : 3.070.000 đồng / tháng
Lương cơ bản của doanh nghiệp là khoản lương được nhân viên cấp dưới và chủ doanh nghiệp thỏa thuận hợp tác trong buổi phỏng vấn. Tuy nhiên mức lương mà chủ doanh nghiệp trả cho người lao động trong điều kiện kèm theo thông thường đã thỏa thuận hợp tác phải bảo vệ :
– Lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, vận dụng cho người lao động chưa qua huấn luyện và đào tạo đơn thuần .
– Lương cao hơn tối thiểu 7 % so với lương tối thiểu vùng, vận dụng cho người lao động đã qua giảng dạy

Bản chất của hệ số lương đại học, cao đẳng cũng chính là căn cứ để tăng mức đóng trong bảo hiểm xã hội đồng thời là căn cứ theo thời gian, lương cơ bản của người lao động sẽ có sự điều chỉnh theo quy định của doanh nghiệp.

Hệ số lương 3.33 là bậc mấy?

Tùy vào từng thời kỳ, nhóm ngạch công chức, viên chức, nhân viên cấp dưới, thông số lương 3.33 hoàn toàn có thể ở bậc khác nhau. Căn cứ Nghị định số 204 / 2004 / NĐ-CP của nhà nước thì :
VD : Với công chức loại A1, thông số lương 3.33 tương ứng với bậc lương 4. Với công chức loại C nhóm C3, thông số lương 3.33 tương ứng với bậc lương 12 .

Đại học, Cao đẳng mấy năm tăng lương một lần?

Thông tư 08/2013 / TT-BNV pháp luật một trong những điều kiện kèm theo để công chức được xét nâng bậc lương là phải giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức vụ trong một thời hạn nhất định. Cụ thể :
– Đối với chức vụ chuyên viên hạng sang : Sau 05 năm được xét nâng một bậc lương ( nếu chưa xếp bậc lương ở đầu cuối ) .
– Đối với những ngạch và những chức vụ nhu yếu trình độ cao đẳng trở lên : Sau 03 năm được xét nâng một bậc lương ( nếu chưa xếp bậc lương ở đầu cuối ) .
– Đối với những ngạch và những chức vụ nhu yếu trình độ tầm trung trở xuống và nhân viên cấp dưới thừa hành ship hàng : Sau 02 năm được xét nâng một bậc lương ( nếu chưa xếp bậc lương ở đầu cuối )

Lưu ý: Thời gian nghỉ thai sản; ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cộng dồn dưới 06 tháng vẫn được tính vào thời gian xét nâng bậc lương. Thời gian nghỉ việc riêng, bị đình chỉ công tác… không được tính vào thời gian xết nâng bậc lương

Ngoài nhu yếu về thời hạn giữ bậc lương, theo pháp luật tại Thông tư 08/2013 / TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức còn phải cung ứng một số ít tiêu chuẩn khác mới được nâng bậc lương liên tục .
– Với cán bộ, công chức :
+ Được cấp có thẩm quyền nhìn nhận từ mức triển khai xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng trở lên ;
+ Không vi phạm kỷ luật một trong những hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, không bổ nhiệm .
– Đối với viên chức và người lao động :
+ Được cấp có thẩm quyền nhìn nhận từ mức hoàn thành xong trách nhiệm trở lên ;
+ Không vi phạm kỷ luật một trong những hình thức khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm .
Trong thời hạn giữ bậc lương hiện giữ, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành xong trách nhiệm được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, không bổ nhiệm thì bị lê dài thời hạn tính nâng bậc lương tiếp tục .

Trường hợp nào công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn?

Trường hợp 1 : Do trong quy trình công tác làm việc công chức, viên chức lập được thành tích xuất sắc như :
– Đảm bảo những tiêu chuẩn so với xét nâng bậc lương liên tục .
– Trong quy trình triển khai trách nhiệm được giao có thành tích xuất sắc và việc này đã được công nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. Nếu trường hợp xét đến ngày 31/12 của năm dương lịch được xét nâng bậc lương đó mà cá thể còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được xét nâng bậc lương tiếp tục theo lao lý thì sẽ được nâng một bậc lương trước so với thời hạn và tối đa là 12 tháng .
– Đối với trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn do lập được những thành tích xuất sắc và được công nhận thì xác lập tỷ suất công chức, viên chức được nâng trước thời hạn trong một năm là không được quá 10 % so với hàng loạt công chức, viên chức hưởng lương tại cơ quan, đơn vị chức năng đó .
– Danh sách trả lương được tính dựa trên quyết định hành động của cơ quan, cấp có thẩm quyền giao so với biên chế đến ngày sau cuối của năm dương lịch mà xét nâng bậc trước thời hạn .
– Đối với mỗi ngạch, chức vụ thì phải bảo vệ việc không triển khai nâng lương trước thời hạn hai lần liên tục nhau .
Trường hợp 2 : Khi công chức, viên chức có thông tin nghỉ hưu

– Công chức đến tuổi về hưu và đã có thông báo về việc nghỉ hưu, nếu tại thời điểm giữ bậc mà công chức đó đạt đủ 02 tiêu chuẩn theo quy định, cùng với đó thì chưa đạt đến ngạch hoặc chức danh cuối.

Thời gian từ ngày có thông tin đến ngày có quyết định hành động nghỉ hưu có thời hạn còn thiếu ít hơn 12 tháng để được xem xét nâng bậc lương liên tục thì công chức sẽ được nâng lên một bậc lương .

Lưu ý: nếu công chức vừa thuộc diện được nâng lương do lập thành tích xuất sắc vừa được nâng lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu thì công chức đó có quyền lựa chọn một trong hai cách nâng bậc lương.

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Hoàng Phi liên quan đến Hệ số lương đại học, cao đẳng áp dụng đối với công chức, viên chức. Khách hàng quan tâm nội dung bài viết, có vấn đề gì chưa rõ thông tin vui lòng phản hồi trực tiếp để nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ phía chuyên viên tư vấn.